Dokumentumtár

Dokumentum kategóriák

Tájékoztatók

A felhasználó személyében bekövetkezett változás

Díjkalkulátor - további települések

Eljárás utasítás VEU-44 - A csatornázhatóság vizsgálata

.pdf
2015

Ellenőrzési jogok és kötelezettségek

Felhasználói megkeresések és panaszok kezelése

.pdf
2017

Hibabejelentés

.pdf
2017

Közműadatszolgáltatás

Leolvasás

Mellékvízmérők

Számlamagyarázat

Szennyvíz tisztítása

Tájékoztató mellékmérőn történő elszámolásra

.pdf
2016

Tervjóváhagyások

Víz útja

Víz- és csatornabekötés

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

Vízmérők cseréje, hitelesítése

Víztakarékossági praktikák

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

.pdf
2018