Álláslehetőségek

Álláshirdetés! - ADR biztonsági tanácsadó

Ajánlatkérő: Debreceni Vízmű Zrt.; 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Eljárás típusa: nyílt, egyfordulós pályázati eljárás.

Eljárás célja: külsős ADR biztonsági tanácsadó alkalmazása, vállalkozási szerződéses jogviszonyban

1.) A szerződés keretein belül ellátandó feladatok:

Az ADR 1.8.3.3 szerint: A tanácsadó fő feladata, hogy a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett minden lehetséges módon és ténykedéssel elősegítse, hogy a vállalkozás az érintett tevékenységét a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezze.

A tanácsadónak a Debreceni Vízmű Zrt tevékenységére vonatkozóan a következők a feladatai:

– annak figyelemmel kísérése, hogy betartják-e a veszélyes áruk, hulladékok szállítására, illetve az ahhoz kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó szabályokat, előírásokat;
– tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk, hulladékok szállítását, mozgatását, tárolását illetően;
– éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége, szükség esetén a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával, mozgatásával, tárolásával kapcsolatos tevékenységéről.

A tanácsadónak ezen kívül kötelessége figyelemmel kísérni a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következők gyakorlati végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat:

– a szállítandó veszélyes áruk, hulladékok azonosítására vonatkozó szabályok betartását;
– azt, hogy a vállalkozás figyelembe veszi-e a szállítójárművek vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval, hulladékkal kapcsolatos különleges követelményeket;
– a veszélyes áruk, hulladékok szállítására, be- és kirakására használt felszerelések ellenőrzésére szolgáló eljárásokat;
– a vállalkozás alkalmazottainak az ADR 1.3 szabályozásnak megfelelő képzését, beleértve az előírások változásainak nyomon követését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását;
– a szállítás vagy a be- és kirakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély-elhárítási eljárások alkalmazását;
– a szállítás vagy a be- és kirakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, vagy amennyiben szükséges, jelentés készítését;
– a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkalmazását;
– az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk, hulladékok szállításával kapcsolatos jogi előírások és különleges követelmények figyelembevételét;
– annak ellenőrzését, hogy a veszélyes áruk, hulladékok szállításában, be- és kirakásában résztvevő alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak;
– a veszélyes áruk, hulladékok szállításakor, be- és kirakásakor fennálló veszélyek tudatosítását szolgáló intézkedések meghozatalát;
– olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók;
– olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek a be- és kirakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják;
– az 1.10.3.2 bekezdésben meghatározott Közbiztonsági terv meglétét.

2.) A pályázó alkalmassági követelményei:

- A pályázónak rendelkeznie kell „Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó” végzettséggel, a pályázatban fel kell tüntetnie a végzettséget igazoló bizonyítvány számát, érvényességét.
- A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy szerepel, az NFM honlapján közzétett „Biztonsági Tanácsadók Névjegyzéké”-ben, a pályázatban fel kell tüntetnie a Névjegyzékbe tartást igazoló okmány számát, valamint a Névjegyzékbe vétel azonosító számát.
- A pályázónak rendelkeznie kell legalább 1 db szakmai referenciaigazolással, más vállalkozásnál végzett ADR biztonsági tanácsadói tevékenységéről.

3.) A pályázat formai kellékei:

- Szakmai önéletrajz (elérhetőségekkel: telefonszám, e-mail cím);
- Nyilatkozat a 2.pont szerint (Névjegyzékbe szereplés);
- Bizonyítvány másolat;
- Árajánlat a 4.pont szerint.

4.) A szerződés tartalma, ajánlati ár, fizetési ütemezés, időtartam:

Vállalkozói szerződés, az 1.pontban meghatározott célok elérése és feladatok teljesítése érdekében.

Az Árajánlatban éves szolgáltatási díjat kell a pályázónak megadnia. A díjat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza a kiíró által elvárt szolgáltatások (elemzések, tervek, képzések) éves összes várható költségét.

A Debreceni Vízmű Zrt a nyertes pályázóval határozatlan idejű vállalkozási szerződést köt, éves díjmegállapítással, negyedéves fizetési periódussal.

5.) A pályázati anyag beadásának módja, helye, időpontja:

A pályázatot zárt borítékban kell a kiíró részére eljuttatni, melyen fel kell tüntetni a pályázó nevét (vagy cégnevét) illetve az ADR biztonsági tanácsadó pályázat” szöveget.

A pályázat beadásának helye: Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen, Hatvan u.12-14., 3.emelet 316-os iroda.

Információ kérése: Varga Zsolt, logisztikai csoportvezető
+36/30/523-1848;  @

A pályázat beadásának határideje: 2019.10.15.  1400

A pályázat elbírálása, eredményhirdetés: A beadás határidejét követő 10 napon belül, elektronikus úton írásban.

Debreceni Vízmű Zrt.

Álláshirdetés! - Vízmű gépész

Ellátandó feladatok:

 • Debrecen víztermelő telepeihez tartozó mélyfúrású kutak, víztermelő üzemek, üzemi technológiai berendezések, nyomásfokozók rendeltetésszerű működésének ellenőrzése.
 • Ellenőrzés során tapasztalt rendellenességek dokumentálása, szükség esetén beavatkozások elvégzése.
 • Kutak, nyersvízvezetékek, víztermelő üzemek technológiai egységeinek fertőtlenítése.
 • Víztározó medencék takarításában, fertőtlenítésében való részvétel.
 • Szűrőhengerek visszaöblítésének ellenőrzése, nem megfelelősség esetén beállítások módosítása.
 • Az üzemeléssel kapcsolatos rendellenességeket jelentése az üzemelés vezető gépésznek.
 • Hibaelhárítás során elvégzi a szükséges vízkormányzásokat, segíti a hibaelhárító csoport munkáját.
 • A víztermelő üzemekben vízminőség ellenőrzést végez helyszíni gyorstesztekkel, melyek eredményét dokumentálja.
 • Ellenőrzi a technológiai helyiségeket, felelős azok esztétikai rendjéért.
 • Téli időszakban ellenőrzi a technológiai helyiségek fűtöttségét, szükség esetén elvégzi a szabályozást.
 • Védterületek karbantartása.
 • Megszakítás nélküli munkarendben való foglalkoztatás.

Iskolai végzettség:

 • Minimum szakmunkás bizonyítvány
 • B kategóriás jogosítvány

Előny:

 • C kategóriás jogosítvány
 • Szakirányú szakmai gyakorlat,
 • Önálló munkavégzési képesség
 • Rugalmasság
 • Közösségi szellem
 • Szakirányú szakmunkás képesítés

Amit kínálunk:

 • versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások;
 • folyamatos szakmai fejlődés támogatása;
 • hosszú távú munkalehetőség egy biztos vállalatnál.

Jelentkezési határidő: 2019. október 31.

Érdeklődni: Gólya Zoltán
Telefon: 20/280-8905

A meghirdetett állásajánlatra weboldalunkon keresztül regisztrálhat és jelentkezhet, illetve elküldheti önéletrajzát a @ e-mail címre.

Önéletrajz beküldése

Amennyiben szeretne társaságunknál dolgozni és részt vállalni Debrecen város ivóvíz –és szennyvíz szolgáltatásában, akkor juttassa el hozzánk szakmai önéletrajzát. A meghirdetett állásajánlatokra weboldalunkon keresztül regisztrálhat és jelentkezhet.
Amennyiben nem talál megfelelő állásajánlatot vagy nincsen hirdetett álláslehetőség, de szeretne bekerülni a Debreceni Vízmű Zrt. munkavállalói közé töltse fel önéletrajzát a portálra. Jelentkezése bekerül adatbázisunkba, amelynek rögzítéséről automatikus visszajelző e-mailt fog kapni az Ön által megjelölt e-mail címre. A feltöltött önéletrajzokkal kapcsolatosan egyéb visszajelzést nem küldünk. Önéletrajzát adatbázisunk 1,5 évig tárolja. Ha ez időtartam alatt nem került alkalmazásra társaságunknál, de még mindig szeretne társaságunk munkavállalója lenni,akkor töltsön föl egy frissített önéletrajzot, és az alapján újra nyilvántartásba vesszük.

Az űrlap kitöltése során kötelező megadnia a nevét, e-mail címét, telefonszámát, illetve kötelezően csatolnia kell a pályázatához a motivációs levelét, referenciáit, és az önéletrajzát.

Személyes adatok
Elérhetőségek
Középfokú tanulmányok
Technikusi tanulmányok
Felsőfokú tanulmányok
1.
2.
Nyelvvizsga bizonyítványok
Nyelv
Foka
Típusa
Nyelvvizsga bizonyítvány száma
Nyelvvizsga bizonyítvány kelte
Munkatapasztalatok, korábbi munkahelyek
1.
2.
3.
Egyéb képzettségek
Jogosítványok
Számítógépes ismeretek
Bérigény
A pályázathoz csatolandó dokumentumok