Ivóvízszolgáltatás

Tájékoztatás a Debreceni Vízmű Zrt. víziközmű-szolgáltatási területén a bekötésekre vonatkozóan 2023.május 01.-től érvényes, módosult szabályokról.

Tájékoztatás a Debreceni Vízmű Zrt. víziközmű-szolgáltatási területén a bekötésekre vonatkozóan 2023.május 01.-től érvényes, módosult szabályokról.

Területi illetékes víziközmű-szolgáltatóként kérjük kedves felhasználóinkat, hogy az alábbi linken tekintsék meg a módosult szabályzatot.

.pdf 2023 letöltés

Megértésüket köszönjük, érintettség, illetve további információ tekintetében megkeresés esetén pontos információval a Debreceni Vízmű Zrt. @ email címen áll rendelkezésre!

Szolgáltatási terület

A Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén létesített közműves ivóvízellátó rendszer működtetésével végez ivóvíz szolgáltatást. A közszolgáltatásra a város önkormányzatával kötöttünk szerződést.
A részvénytársaság és leányvállalatai Debrecenen(1) kívül a helyi önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján ivóvíz szolgáltatást nyújt Romániában (Székelyudvarhelyen, Parajdon, Nagyszalontán, Madarászon) Magyarországon (Nyírlugoson(2), Nyírmihálydiban(3), Nyírgelsén(4), Ártándon(5), Bedőn(6), Berekböszörményben(7), Biharkeresztesen(8), Bihartordán(9), Bojton(10), Debrecenben(11), Derecskén(12), Ebesen(13), Esztáron(13), Fülöpön(14), Hajdúbagoson(15), Hajdúsámsonon(16), Hajdúszováton(17), Hencidán(18), Hosszúpályin(19), Hosszúpályi-Sóstón(20), Kismarján(21), Kokadon(22), Konyáron(23), Körmösdpusztán(24), Körösszakálon,(25) Körösszegapátiban(26), Létavértesen(28), Létavértes-Cserekerten(29), Magyarhomorogon(30), Mezősason(31), Mikepércsen(32), Monostorpályiban(33), Nagykerekin(34), Nyíradonon(35), Nyíradony-Aradványpusztán(36), Nyíradony-Tamásipusztán(37), Nyírábrányban(38), Nyírgelsén(39), Nyírlugoson(40), Nyírmártonfalván(41), Nyírmihálydiban(42), Pocsajon(43), Sárándon(44), Szentpéterszegen(45), Tépén(46), Toldon(47), Vámospércsen(48).

Debrecen közműves ivóvízellátásáról

Debrecennek az Alföld jelentős területére jellemzően rétegvíz bázisra alapul a vízellátása. A közműves vízellátás 1913-as kezdetétől kizárólag a rétegvíz jelentette a vízbeszerzési forrást az 1970-es évek végéig. A II. világháborút követő évtizedek jelentős vízigény növekedése miatt a Tiszából leágazó Keleti-főcsatornát, mint felszíni vízbázist is bekapcsolták 1976-ban a város vízellátásába.
Debrecen város vízellátó hálózatán keresztül a vízfelhasználókatt három vízműtelep látja el ivóvízzel. A telepekre összesen közel 100 kútból érkezik a víz, a vízből vasat és mangánt kell leválasztani. A leválasztás, szűrés természetes anyagon, kvarckavicson történik levegő adagolás segítségével. A szűrés során az ammónium mentesítés is megtörténik. 
A kutakból termelt vizek 8.000-10.000 éve jutottak le a felszínről a vízadó rétegekig.

A három vízműtelepből kettőnek a medencéiben a tisztított rétegvízzel a Keleti-főcsatorna Felszínivíz Tisztítóműből érkező ivóvize keveredik, és ez a kevert víz kerül szivattyúzásra, egy vízműtelep, csak tisztított rétegvizet továbbít a hálózatba. 

A három vízműtelep szivattyúi egységes alapnyomású hálózatba továbbítják az ivóvizet.

A három telepen átlagosan 26.000 m3 vizet emelünk ki naponta a kutakból, a KFCS Felszínivíz Tisztítóműtől 11.000 m3-t veszünk át naponta.

A vízellátó rendszer névleges napi kapacitása 66.000 m3, de heteken keresztül akár napi 100.000 m3-t is tudunk biztosítani a vízhasználóknak. Az összesen 800 km hosszú ivóvíz szállító és elosztó gerincvezetékekről 36.000 db bekötés csatlakozik le és ezeken keresztül jut el a víz az egyes ingatlanok vízhasználóihoz.

A nagy lakótelepek négy emeletesnél magasabb épületei és távol eső településrészek vízellátását 14 db alapnyomású és 3 db tűzivíz nyomásfokozó berendezés biztosítja a szükséges vízmennyiséget és víznyomást.

A kutakból kitermelt és tisztított, a hálózatba továbbított ivóvíz felhasználói csapokig történő eljutásáig a technológia minden eleménél ellenőrzésre kerül, így biztosított az, hogy a vízfelhasználókhoz, felhasználókhoz, csak megfelelő minőségű ivóvíz jusson el.

II szűrőterem
II szűrőház
II szivattyúterem
II szivattyúház
II NA800 északi kimenő
II északi 5000m3 medence
II 3R kútház
II 3 kút udvar
Víztorony