Cégünkről - Debreceni Vízmű Zrt.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat

.pdf
2020

24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek való megfelelés

Közzétételi kötelezettség (24/2013. (V.29.) NFM rendelet 4. sz. mellékletének megfelelően)

A viziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája: Ártánd, BagamérBedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bihartorda, Bojt, Debrecen, Derecske, Ebes, Esztár, FülöpHajdúbagos, Hajdúsámson, Hajdúszovát, Hencida, Hosszúpályi, Hosszúpályi-Sóstó, Kismarja, Kokad, Konyár, Körmösdpuszta, Körösszakál, Körösszegapáti, Létavértes, Létavértes-Cserekert, Magyarhomorog, Mezősas, Mikepércs, Monostorpályi, Nagykereki, Nyíradony, Nyíradony-Aradványpuszta, Nyíradony-Tamásipuszta, NyírábrányNyírgelse, Nyírlugos, NyírmártonfalvaNyírmihálydi, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Tépe, Told, Vámospércs

2. Felügyeleti és ellenőrzési szervek

24.17. melléklet - Felügyeleti és ellenőrzési szervek

.pdf
2021

4. A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai

Közüzemi Közszolgáltatási Szerződés

.pdf
2012

Üzemeltetési szerződés az ISPA/KA projekt keretében létrejött eszközökre

.pdf
2011

Vagyonkezelési szerződés

.pdf
2013

Vagyonkezelési szerződés kiegészítés

.pdf
2013

Debreceni Vízmű Zrt. díjképzési politikája és díjképzési szabályzata

.pdf
2013

4/a. Nyírlugos Működtetői szerződés

Nyírlugos Működtetői szerződés

.pdf
2006

4/b. Nyírmihálydi-Nyírgelse Működtetői koncessziós szerződés

Nyírmihálydi-Nyírgelse Működtetői koncessziós szerződés

.pdf
2008

4/c. Biharkeresztes-Ártánd koncessziós szerződés

Biharkeresztes-Ártánd koncessziós szerződés

.pdf
2010

4/d. A Debreceni Vízmű Zrt. további szolgáltatási területein kötött üzemeltetési és vagyonkezelési szerződések

Szennyvíz elvezetési és tisztítási közüzemi közszolgáltatási és üzemeltetési szerződések

Üzemeltetési szerződés - Konyár

.pdf
2021

Üzemeltetési szerződés - Bagamér

.pdf
2018

Üzemeltetési szerződés - Derecske

.pdf
2017

Üzemeltetési szerződés - Ebes

.pdf
2014

Üzemeltetési szerződés - Fülöp

.pdf
2018

Üzemeltetési szerződés - Hajdúbagos

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Hosszúpályi

.pdf
2016

Üzemeltetési szerződés - Hajdúsámson

.pdf
2016

Üzemeltetési szerződés - Hajdúszovát

.pdf
2016

Üzemeltetési szerződés - Mikepércs

.pdf
2014

Üzemeltetési szerződés - Monostorpályi

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Létavértes

.pdf
2016

Üzemeltetési szerződés - Nyírábrány

.pdf
2018

Üzemeltetési szerződés - Nyíradony

.pdf
2018

Üzemeltetési szerződés - Nyírmártonfalva

.pdf
2018

Üzemeltetési szerződés - Pocsaj-Esztár

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Sáránd

.pdf
2014

Üzemeltetési szerződés - Vámospércs

.pdf
2018

Ivóvíz közüzemi közszolgáltatási és üzemeltetési szerződések

Üzemeltetési szerződés - Ártánd

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Bedő

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Berekböszörmény

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Biharkeresztes

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Bihartorda

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Bojt

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Derecske

.pdf
2016

Üzemeltetési szerződés - Ebes

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Esztár

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Fülöp

.pdf
2018

Üzemeltetési szerződés - Hajdúbagos

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Hosszúpályi

.pdf
2016

Üzemeltetési szerződés - Hajdúsámson

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Hajdúszovát

.pdf
2016

Üzemeltetési szerződés - Hencida

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Kismarja

.pdf
2016

Üzemeltetési szerződés - Kokad

.pdf
2016

Üzemeltetési szerződés - Konyár

.pdf
2016

Üzemeltetési szerződés - Körösszakál

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Körösszegapáti

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Magyarhomorog

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Mezősas

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Mikepércs

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Létavértes

.pdf
2016

Üzemeltetési szerződés - Nagykereki

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Nyírábrány

.pdf
2018

Üzemeltetési szerződés - Nyírmártonfalva

.pdf
2018

Üzemeltetési szerződés - Nyíradony

.pdf
2018

Üzemeltetési szerződés - Tépe

.pdf
2016

Üzemeltetési szerződés - Told

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Vámospércs

.pdf
2018

Ivóvíz közüzemi közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződések

Üzemeltetési szerződés - Pocsaj

.pdf
2015

Üzemeltetési szerződés - Sáránd

.pdf
2015

5. A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata

6. Hálózatba bocsátott ivóvíz minőségi adatok 2020. évi (Debrecen és további települések)

6. Kivezetett tisztított szennyvíz adatok 2020. évi (Debrecen és további települések)

7. Műszaki adatok

8/a. Ügyfélszolgálati feladatok 

24.16. melléklet - Ügyfélszolgálati feladatok

.pdf
2020

8/b. Felhasználói megkeresések és panaszok kezelése

Felhasználói megkeresések és panaszok kezelése

.pdf
2017

8/c. Hibabejelentés

Hibabejelentés

.pdf
2017

8/d. Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei és nyitva tartása

24.8. melléklet - Ügyfélszolgálatok elérhetőségei

.pdf
2021

9. Díjkalkulátor - Debrecen

Díjkalkulátor - Debrecen

9. Díjkalkulátor - további települések

Díjkalkulátor - további települések

10. A DV Zrt. és Tagvállalatai Beszerzési Szabályzata

DV Zrt. és Tagvállalatai Beszerzési Szabályzata

.pdf
2016

10. A Debreceni Vízmű Zrt. Egyes Tevékenységek Kiszervezésére vonatkozó Szabályzata

Debreceni Vízmű Zrt. Egyes Tevékenységek Kiszervezésére vonatkozó Szabályzata

.pdf
2015

Közzétételi kötelezettség (2011. évi CXII. Törvény 1. mellékletének megfelelő közzétételi kötelezettség)

Foglalkoztatottak létszámára és személyi jellegű juttatásaira vonatkozó adatok 2021. első negyedév

.xls
2021

10. A Debreceni Vízmű Zrt. 2018. évi Közbeszerzési Terve

Debreceni Vízmű Zrt. 2020 évi beszámolója (2011 évi CCIX. törvénynek megfelelően)

Mérleg és eredménykimutatás a 2020. évi beszámolóhoz

.pdf
2020

Független könyvvizsgálói jelentés a 2020. évi beszámolóhoz

.pdf
2020

Kiegészítő melléklet a 2020. évi beszámolóhoz

.pdf
2020

Debreceni Vízmű Zrt. 2019. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

Mérleg és eredménykimutatás a 2019. évi beszámolóhoz

.pdf
2019

Független könyvvizsgálói jelentés a 2019. évi beszámolóhoz

.pdf
2019

Kiegészítő melléklet a 2019. évi beszámolóhoz

.pdf
2019

Debreceni Vízmű Zrt. 2018. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

Független könyvvizsgálói jelentés a 2018. évi beszámolóhoz

.pdf
2018

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

.pdf
2018

Mérleg és eredménykimutatás a 2018. évi beszámolóhoz

.xls
2018

Debreceni Vízmű Zrt. 2017. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

Független könyvvizsgálói jelentés a 2017. évi beszámolóhoz

.pdf
2017

Kiegészítő melléklet a 2017. évi beszámolóhoz

.pdf
2017

Mérleg és eredménykimutatás a 2017. évi beszámolóhoz

.xls
2017

Debreceni Vízmű Zrt. 2016. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

2016. évi beszámoló

.pdf
2016

Független könyvvizsgálói jelentés a 2016. évi beszámolóhoz

.pdf
2016

Kiegészítő melléklet a 2016. évi beszámolóhoz

.pdf
2016

Közgyűlési határozat a 2016. évi beszámolóhoz

.pdf
2016

Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

2015. évi beszámoló

.pdf
2015

Eredménykimutatás a 2015. évi beszámolóhoz

.pdf
2015

Független könyvvizsgálói jelentés a 2015. évi beszámolóhoz

.pdf
2015

Kiegészítő melléklet a 2015. évi beszámolóhoz

.pdf
2015

Debreceni Vízmű Zrt. 2014. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

2014. évi beszámoló

.pdf
2014

Eredménykimutatás a 2014. évi beszámolóhoz

.pdf
2014

Független könyvvizsgálói jelentés a 2014. évi beszámolóhoz

.pdf
2014

Igazhatósági határozat a 2014. évi beszámolóhoz

.pdf
2014

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz

.pdf
2014

Debreceni Vízmű Zrt. 2013. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

2013. évi beszámoló

.pdf
2013

Eredménykimutatás a 2013. évi beszámolóhoz

.pdf
2013

Független könyvvizsgálói jelentés a 2013. évi beszámolóhoz

.pdf
2013

Igazhatósági határozat a 2013. évi beszámolóhoz

.pdf
2013

Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz

.pdf
2013

Debreceni Vízmű Zrt. 2012. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

2012. évi beszámoló

.pdf
2012

Eredménykimutatás a 2012. évi beszámolóhoz

.pdf
2012

Független könyvvizsgálói jelentés a 2012. évi beszámolóhoz

.pdf
2012

Igazhatósági határozat a 2012. évi beszámolóhoz

.pdf
2012

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

.pdf
2012

Közbeszerzési Szerződések

Földgáz adásvételi szerződés

.pdf
2019

Intézze ügyeit online!
Sorban állás, várakozás helyett regisztráljon most e-ügyfélszolgálatunkra!
REGISZTRÁCIÓ