Egyéb szolgáltatások

Tervek véleményezése (Ivóvíz, vízi létesítmények esetén)

Vízi létesítmények illetve egyéb, közterületi nyomvonalas létesítmények engedélyezési eljárása során benyújtott tervek véleményezését végezzük, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat, valamint műszaki előírásokat, szabványokat. 

A terv felülvizsgálat díja alól rácsatlakozáskor mentes a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése. Az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer, közműegyeztető rendszerének közműnyilatkozat moduljában kezdeményezett tervfelülvizsgálatokat, egyeztetéseket a Szolgáltató ugyanezen rendszerben válaszolja meg a rendszerre vonatkozó jogszabályban rögzített feltételekkel és határidőkkel. Az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszerben vagy más módon indított tervvéleményezés nem azonos az igénybejelentéssel és nem pótolja azt, illetve a Szolgáltató által kiadott tervvéleményező nyilatkozat nem azonos a közüzemi csatlakozáshoz történő hozzájárulással, megvalósításra nem jogosít. Célja a benyújtott műszaki tartalom felülvizsgálata, pontosítása az igénybejelentéshez csatolandó terv megfelelősége érdekében.

A tervfelülvizsgálat során a Szolgáltató által kiadott nyilatkozat a kiadás dátumát követő 6 hónapig érvényes.

Tüzivíz mérés

Főmérnökségünk írásbeli megrendelés alapján, közterületi tűzcsapokon kiszolgálható oltóvíz intenzitás mérést végez. A mérés eredményét jegyzőkönyvben rögzítjük, melyet a megrendelőnek átadunk. A tevékenység díjhoz kötött, nagysága a mindenkor érvényben lévő díjjegyzékünkben rögzített. A megrendeléshez csatolni szükséges a Debreceni Vízmű Zrt. közműnyilvántartó csoportja által külön díjazás ellenében kiadott, mérésben érintett tűzcsap(ok) helyszínrajzát, jelölve az oltóvíz biztosításával érintett objektumot, illetve mérendő tűzcsapokat.

.pdf 2021 letöltés

Közműnyilatkozatok kiadása

Főmérnökségünk az építési, rendeltetés megváltoztatási, használatbavételi, telephely engedélyezési, működési engedély megszerzésére irányuló eljárás során az érintett ingatlan csatornázásával annak elláthatóságára illetve ellátottságára vonatkozóan közműnyilatkozatot tesz az arra jogosult ügyfél felé.

A nyilatkozatok kiadása keddenként és csütörtökönként 8 és 12 óra között történik. Ettől eltérő időpontban kizárólag előre egyeztetett időpontban van mód ügyfélfogadásra. Az építési engedélyes közműnyilatkozat kiadását megelőzően a kérelmezőnek be kell szereznie az ingatlant és annak környezetét mutató közműves helyszínrajzot. Az ingatlan tulajdonosok, vagy megbízottjaik elsősorban az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási  Rendszer tájékoztató rendszer moduljában előzetesen tájékozódhatnak, illetve nyilatkozatra vonatkozó kérelmüket az egyeztető rendszerben kezdeményezhetik. Az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer, közműegyeztető rendszerének közműnyilatkozat moduljában kezdeményezett nyilatkozat kérelmeket, egyeztetéseket a Szolgáltató ugyanezen rendszerben válaszolja meg vonatkozó jogszabályban rögzített feltételekkel és határidőkkel.

Csatornahálózati Üzemünk a társas és egyedi lakóházak, telephelyek használatba vételi, fennmaradási, rendeltetés megváltoztatási engedélyezésére irányuló eljárások során szennyvízelvezető víziközmű üzemeltetői nyilatkozat formájában nyilatkozik az érintett ingatlanokon megvalósult szennyvízelvezető és/vagy szennyvíz előkezelő létesítmények és a közüzemű hálózathoz csatlakozás minőségéről, működőképességéről. A nyilatkozatok kiadását helyszíni vizsgálat előzi meg, melynek elvégzését a fogyasztónak a letölthető megfelelő nyomtatvány kitöltésével írásban kell igényelnie. Az eljárás menetéről a szintén letölthető tájékoztatók nyújtanak részletes információt.

.pdf 2021 letöltés .pdf 2020 letöltés .pdf 2020 letöltés

Tervek véleményezése

Szennyvíz elvezetési és szennyvíztisztító létesítmények, egyéb víziközmű létesítmények, illetve más közterületi nyomvonalas létesítmények engedélyezési eljárása során benyújtott tervek véleményezését végezzük, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat, valamint műszaki előírásokat, szabványokat.

A véleményezés során figyelembe vesszük az 58/2013 (II.27) Kormányrendelet 5. sz. mellékletében a benyújtandó tervek tartalmi követelményekre vonatkozó előírásait, az Üzletszabályzatunkat valamint a létesítmények jellegétől függően a vonatkozó jogszabályokat, műszaki előírásokat, ágazati szabványokat. A benyújtott tervek véleményezése díjköteles, a díj nagysága a létesítmény jellegétől függ.

A terv felülvizsgálat díja alól rácsatlakozáskor mentes a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése. Az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszer, közműegyeztető rendszerének közműnyilatkozat moduljában kezdeményezett tervfelülvizsgálatokat, egyeztetéseket a Szolgáltató ugyanezen rendszerben válaszolja meg a rendszerre vonatkozó jogszabályban rögzített feltételekkel és határidőkkel.

Az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszerben vagy más módon indított tervvéleményezés nem azonos az igénybejelentéssel és nem pótolja azt, illetve a Szolgáltató által kiadott tervvéleményező nyilatkozat nem azonos a közüzemi csatlakozáshoz történő hozzájárulással, megvalósításra nem jogosít. Célja a benyújtott műszaki tartalom felülvizsgálata, pontosítása az igénybejelentéshez csatolandó terv megfelelősége érdekében.
A tervfelülvizsgálat során Szolgáltató által kiadott nyilatkozat a kiadás dátumát követő 6 hónapig érvényes.

Egyéb szolgáltatások

.pdf 2020 letöltés .pdf 2020 letöltés