Számlamagyarázat

A Szolgáltató adatai.

Számla megnevezése, példányszáma.
Részszámla: Vállalt fogyasztás, vagy a
megelőző egy év fogyasztásai alapján számított
átlag fogyasztás szerint készített számla.
Elszámoló számla: Olvasott vagy a
felhasználó által bejelentett adatok alapján
készített számla. Az elszámoló számla minden
esetben tartalmazza a – részszámlát is érintő
– teljes elszámolási időszak fogyasztását és
alapdíjait. A számla ellentétes előjellel
jeleníti meg a részszámlában terhelésként,
illetve jóváírásként (például mellékmérős
levonás) szereplő tételeket is, így fizetendő
összegként az elszámolási időszak egyenlege
jelenik meg.

Ügyfélszolgálati elérhetőségek.
További elérhetőségek és nyitvatartási idők
a 2. oldalon.

A számla kézbesítési címe. Címváltozás
esetén kérjük, hogy haladéktalanul
értesítse Társaságunkat.

AZONOSÍTÓ: Regisztrációhoz, mérőállás bejelentéshez,
ügyintézéshez szükséges. Az első hat számjegy a fizető
ügyfélt azonosítja, a kötőjel utáni hat számjegy
a felhasználási hely azonosítója.

Elszámolási időszak: Azon időszak, melyre vonatkozóan
a számla kiállításra került.

Fizetendő összeg: Az aktuális fogyasztási időszakra
vonatkozó számla kedvezményekkel, módosító tételekkel
csökkentett/növelt fizetendő összege.

Fizetési határidő: Az az időpont, ameddig a számla
összegének be kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára.

Általában a mérő felszerelési helye.

Rezsidíj csökkentésről szóló kötelező tájékoztatás.
Tartalmazza az Ön megtakarítását az aktuális számlában,
illetve a 2013. július 1. utáni fogyasztási időszakra
készített számlákból összesítetten.

Számláját gyorsan és egyszerűen fizetheti ki okostelefonra
letölthető iCsekk alkalmazással, a QR kód segítségével.
Bővebb információt talál honlapunk főoldalán.

Legfontosabb elérhetőségeink mérőállás és egyéb bejelentésekhez,
valamint a nyitvatartási idők.

A víziközmű-szolgáltatást meghatározó legfontosabb
jogszabályok, hivatkozások felsorolása.

Információk a túlfizetés kezeléséről és javaslatok a számla kiegyenlítésének egyéb módozatairól, valamint az e-számla igénylés lehetőségéről.

A felhasználási helyen felszerelt mérő(k)re
vonatkozó hitelesítés lejáratának idejét és
a felszerelt vízmérő névleges átmérőjét
tartalmazza, tájékoztató jelleggel.
A felhasználási helyen felszerelt mérő(k)
jellegét, a hitelesítés lejáratának idejét
és a felszerelt vízmérő névleges átmérőjét
tartalmazza, valamint tájékoztatást az
újrahitelesítésre vonatkozó felhasználói
teendőkről.
Amennyiben a következő számla készítése
nem esik egybe az ütemezett leolvasással,
itt tüntetjük fel a mérőállás diktálás
időpontját.

A fizető ügyfél adatai. Amennyiben ez
az adat nem egyezik az Ön adataival,
kérjük, hogy haladéktalanul keressen
fel bennünket elérhetőségeinken.

Társaságunknál vezetett folyószámlájának
azonosítója, a kiállított számla sorszáma
és fizetési módja.

Az aktuális számlában elszámolt mennyiségi
adatok összesítése, valamint a számlában
alkalmazott, a mindenkori Díjjegyzék
szerinti díjtípus.

Számlarészletező táblázat:
A fogyasztások elkülönült számlatételekként
jelennek meg a felszerelt mérőeszköz, a
hozzá kapcsolódó szolgáltatás, a fogyasztási
időszak, a mérőállás és az egységár szerint.

A számlarészletező táblázat végén jelenik meg
az esetleges támogatás, késedelmi kamat és a
korábbi túlfizetés értéke, mely a fizetendő
összeget korrigálja.

Összesítő táblázat ÁFA % bontásban.

Társaságunknál vezetett folyószámlájának
egyenlege, mely az aktuális számla értékét
is tartalmazza. Pozitív összeg esetén
tartozást, míg negatív összeg esetén
túlfizetést mutat az egyenleg.

A számlában megjelenő fogyasztás megállapításának
módja (Leol – leolvasás a víziközmű-szolgáltató által;
Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált;
Ell – víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés).
Átlagfogyasztás számlázásának elkerülése céljából,
a pontos, valós fogyasztásnak megfelelő számlakészítés
érdekében, kérjük szíveskedjen élni mérőállás-bejelentési
lehetőségeivel az itt feltüntetett időpontban! Amennyiben
itt a soron következő leolvasás időpontját jeleztük Önnek,
úgy kérjük, hogy biztosítsa leolvasónknak a mérőhöz való
hozzáférést.

A számlák mellé kiküldött számlamagyarázat letölthető innen.

A számlák mellé kiküldött számlamagyarázat angol nyelven letölthető innen.

The explanations of invoice terms sent with the invoices can be downloaded in English here.