Minőségirányítás, vízbiztonság

A Debreceni Vízmű Zrt. Irányítási Politikája

A Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen város gazdasági szereplőinek és lakosságának egyik legfontosabb szolgáltatója. Tevékenységünk, - jellegéből adódóan - nagy felelősséget ró minden munkatársunkra. Meggyőződésünk, hogy a szolgáltatásunk és szervezetünk folyamatos fejlesztésével mind a tulajdonosi, mind a felhasználói elvárásoknak maradéktalanul meg tudunk felelni. Szolgáltatásaink minőségi színvonalát folyamatosan fejlesztve, globális átfogó gondolkodással, tervezéssel, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataival együttműködve, egyre magasabb szinten tudjuk a Debrecen város lakossági igényeit kielégíteni.

A Debreceni Vízmű Zrt. vezetése döntött arról, hogy működtet egy Minőség-, Környezet-, és Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági irányítási rendszert az érdekelt felek elvárásai alapján.

A Társaságunk felelősséget és elkötelezettséget vállal a folyamatos minőség fejlesztés, a hibák, eltérések javítása mellett a környezetvédelmi, jogi és egyéb törvényi előírások betartása, a környezetszennyezés megelőzése és a vállalat minőségi és környezeti teljesítményének folyamatos javítása iránt.

Ennek érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonít a minőségnek és a környezettudatos működtetésnek, melyek megvalósulását szolgálják céljaink, előirányzataink és programjaink.

Küldetésünk keretein belül vállaljuk:

 • A változó környezetvédelmi előírások tudatos alkalmazását a folyamataink ismétlődő felülvizsgálata és állandó javítása során.
 • A környezetvédelmi példamutatást más víziközmű szolgáltatók, üzleti partnereink és a lakosság számára.
 • A környezettudatos gondolkodás fejlesztését, melyet munkatársaink számára folyamatos oktatással, képzéssel kívánunk megvalósítani.
 • A jogszabályi előírások folyamatos figyelését, az azoknak való megfelelést.
 • A hulladékaink keletkezésének és a velük való gazdálkodásunknak átvizsgálását és optimalizálását, melyen belül különös figyelmet fordítunk a szelektív hulladékgyűjtésre, a veszélyes hulladék kezelésére és a hulladék újrahasznosíthatóságára.
 • A biztonságosabb, egészségesebb, tisztább munkakörnyezet kialakítását és fenntartását, mely szinten tartását folyamatosan felügyelet alatt tartjuk.

A szolgáltatás folyamatossága és az emberi erőforrás védelme érdekében a munkahelyi biztonságot előtérbe helyező vállalati magatartás kialakítása és fejlesztése alapvető követelményt jelent. Ennek érdekében bevezette, fenntartja, és rendszeresen felülvizsgálja az MSZ: 28001: 2008 szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszerét (MEBIR). A felhasználók magas szintű ellátása érdekében összhangot teremt az üzleti és a környezet-, és munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységei között, elkötelezi magát amellett, hogy a lent felsorolt folyamatokat állandóan figyeli, és azok mutatóinak folyamatos javítására törekszik:

 • a munkahelyek biztonsága,
 • veszélyes anyagok és készítmények használata,
 • munkaszervezés és munkaidő,
 • személyeket érintő balesetek megelőzése,
 • dologi károk megakadályozása,

A szervezet tagjaiban tudatosítja az integrált irányítási rendszer, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer eljárási utasításait, munkautasításait és szabályzatait, valamint az összes ide vonatkozó hatályos törvényi előírást. Párbeszédet folytatunk a munkavállalókkal a jobb, biztonságosabb munkahelyi körülmények létrehozásában.
Mindezek megvalósítása érdekében, a Debreceni Vízmű Zrt. az ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001:2007) szabvány követelményeit kielégítő Integrált Irányítási Rendszert tart fenn, működtet és fejleszt.
A vállalat vezetősége vállalja, hogy tevékenységét az Integrált politika irányelvei szerint végzi és ezt minden munkatársától is elvárja.
Politikánkat, az Irányítási rendszerrel kapcsolatos elkötelezettségünket ezúton is kinyilvánítjuk és ismertté tesszük a vállalat valamennyi munkatársa és érdekelt felei számára.

Integrált (minőség-, környezet-, munkahelyi egészségvédelem és biztonság-) Irányítási Rendszer

A Debreceni Vízmű Zrt. a

víztermelés, víztisztítás, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és
települési folyékonyhulladék közszolgáltatás

területekre kiépítette, sikeresen tanúsíttatta, működteti és folyamatosan fejleszti az ISO 9001:2008 minőségirányítási, az ISO 14001:2009 környezetirányítási és az MSZ 28001:2008 (OHSAS 18002:2007) munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszereken alapuló Integrált Irányítási Rendszerét.

A Minőségirányítási Rendszer alapvető célja és funkciója a felhasználói és tulajdonosi igények mind teljesebb kielégítése, a hibák, eltérések javítása, a vállalat minőségi teljesítményének folyamatos fejlesztése és az öntanulás. A minőségügyi rendszer alkalmazásának fontos eredménye a működési folyamataink egységes rendszerbe foglalása, a folyamatszemlélet elterjedése, az egymással kölcsönhatásban lévő tevékenységek kapcsolódásainak racionalizálása és a felelősségi körök pontos meghatározása. Mindezt tesszük annak érdekében, hogy szolgáltatásaink minőségi színvonalát folyamatosan fejlesztve, globális átfogó gondolkodással, tervezéssel, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalataival együttműködve, egyre magasabb szinten tudjuk Debrecen város lakossági igényeit kielégíteni.

ISO 9001 és ISO 14001 Tanusítvány

.pdf
2015

ISO 9001 és ISO 14001 Tanusítvány (angol nyelvű)

.pdf
2015

Cégünk jellegzetessége a primer környezeti elemek használata gazdálkodó szervezet keretei között, alaptevékenységeink, a vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás alapvetően környezetvédelmi tevékenységnek tekinthetőek. A Környezetirányítási rendszer alkalmazásának eredményeként tevékenységeink környezeti hatásait felmértük, elemeztük, jelentősebb környezeti hatásainkat azonosítottuk és ezekre irányítási programok kidolgozásával fejlesztési intézkedéseket hoztunk. Különös figyelmet fordítunk a rendszeres környezeti hatás felmérésre, a szelektív hulladékgyűjtésre, a veszélyes hulladék kezelésére és a hulladék újrahasznosíthatóságára. A rendszer alkalmazásával a környezetvédelem kérdéseit újabb szemszögből vizsgáltuk meg, a környezettudatos gondolkodás és a környezeti kultúra fejlődése a szervezet alsóbb szintjein is általánossá vált.

OHSAS Igazolás

.pdf
2015

A szolgáltatás folyamatossága és az emberi erőforrás védelme érdekében a munkahelyi biztonságot előtérbe helyező vállalati magatartás kialakítása és fejlesztése alapvető követelményt jelent. Cégünk ennek érdekében építette ki, tartja fent és fejleszti az MSZ 28001: 2008 (OHSAS 18001: 2007) szerinti Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerét, amely a felhasználók magas szintű ellátása érdekében összhangot teremt az üzleti és a munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységei között.

A biztonságosabb, egészségesebb, tisztább munkakörnyezet fenntartása, az élő munkaerő védelme érdekében a munkakörök munka- és egészségvédelmi kockázatait felmértük, értékeltük és a korábbi kockázatelemzésekkel való összehasonlítás után célokat határoztunk meg a további fejlődés érdekében.

A rendszer alkalmazása, a folyamatos kockázatfelmérés és értékelés egy módszer a társaság egészségvédelmi és munkabiztonsági intézkedéseinek javítására, ezáltal javul a vállalat teljesítőképessége, minimumra csökkenti a munkavállalók és mások veszélyeit, a dologi károk bekövetkezését, valamint növeli a bizalmat a szervezeten belül és kívül.

A működő minőségirányítási rendszer kedvező tapasztalatai, valamint a munkavállalók teljes körének elkötelezettsége a záloga az Integrált Irányítási Rendszer folyamatos fejlesztésének.

A társaság küldetése:

Felelős gazdálkodás a környezeti elemekkel és erőforrásokkal. Minőségi vízi-közmű szolgáltatás nyújtása, az életminőség és a felhasználóii megelégedettség folyamatos javítása érdekében, minden elérhető partner számára.

Külső elismerések

2004-ben a társaság, a vezetés hatékonyságának további fejlesztése érdekében négy éves programot indított a TQM filozófia alapján történő vezetési tevékenység fejlesztésére, kiterjesztésére.

Legjobb Munkahely Díj

.jpg
2004

Társaságunk 2004. évben indult a Hewitt Inside Consulting Kft. által meghirdetett „Legjobb munkahely” pályázaton. A felmérés előtt minden dolgozó tájékoztatást kapott a dolgozói elégedettségmérésről, amely kérdőíves módszerrel történt. A felmérésből kiderült, hogy a munkavállalók általános véleménye kiemelkedően jó a részvénytársasággal kapcsolatban és a felső vezetés tagjaival, valamint a közvetlen vezetőkkel. Különösen magas szintet ért el az erkölcsi elismeréssel kapcsolatos elégedettség, valamint a munkakörülményekkel és a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos általános dolgozói vélemény. A pályázatunk eredményeként a „Nagyvállalati” kategóriában III. helyezést ért el a részvénytársaság.

Üzleti Etikai Díj

.jpg
2005

A vállalatot a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jelölte a Budapest Klub és a Piac és Profit üzleti magazin által alapított „Üzleti Etikai Díj” pályázat benyújtására..

A pályázat értékelése a cég alkalmazottaival szemben tanúsított etikai magatartása, a cég tulajdonosainak etikai magatartása tulajdonosi jogosítványaik gyakorlása közben, az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus, üzleti magatartás, a társadalmi felelősségvállalás, valamint a környezettel szembeni etikus magatartás szempontjai alapján történt, melynek bírálata alapján Nemzeti vállalat kategóriában a Debreceni Vízmű Részvénytársaság elnyerte a 2005. évi Üzleti Etikai Díjat.

Észak-Alföldi Minőségi Díj

.jpg
2005

A társaság 2005. évben indult a Gazdasági és Közlekedési minisztérium és a Magyar Ipari és Kereskedelmi Minőségfejlesztési Központ - kezdeményezése alapján - az Észak Alföldi Régió három kereskedelmi és iparkamarája által meghirdetett pályázaton. A minőségi díj modell alapgondolata szerint a cég vezetése a vevői és dolgozói elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást megalapozott politikával és stratégiával a dolgozók, az erőforrások és a folyamatok menedzselésével éri el, ami kiváló kulcsfontosságú eredményekhez vezet. A team munkában készült, az EFQM modell filozófiájára épülő pályázatban, adottságaink és eredményeink önértékelésre és bemutatásra kerültek, melynek eredményeként a vállalat „szolgáltatás” kategóriában Észak-Alföldi Minőségi Díjban részesült.

Központi Laboratórium

A Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 (Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei) szabványra akkreditált vizsgálólaboratórium, e szerint működteti minőségirányítási rendszerét.

Laboratóriumunk pártatlan és objektív vizsgálatait a szakképzett és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakembergárda biztosítja a korszerű, hiteles műszerparkkal. Az akkreditált státuszból eredő folyamatos minőségirányítási tevékenység mellett szolgáltatásait magas színvonalon nyújtja megrendelői részére.

Laboratórium Minőségpolitikai Nyilatkozata

.pdf
2018