Minőség, vízbiztonság, környezettudatosság

Irányítás politika, minőségirányítás, vízbiztonság, környezet tudatosság

A Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen város gazdasági szereplőinek és lakosságának egyik legfontosabb szolgáltatója. Tevékenységünk, - jellegéből adódóan - nagy felelősséget ró minden munkatársunkra. Meggyőződésünk, hogy a szolgáltatásunk és szervezetünk folyamatos fejlesztésével mind a tulajdonosi, mind a felhasználói elvárásoknak maradéktalanul meg tudunk felelni. Szolgáltatásaink minőségi színvonalát folyamatosan fejlesztve, globális átfogó gondolkodással, tervezéssel, egyre magasabb szinten tudjuk a városok lakossági igényeit kielégíteni.

Társaságunk felelősséget és elkötelezettséget vállal a folyamatos minőség fejlesztés, a hibák, eltérések javítása mellett a környezetvédelmi, jogi és egyéb törvényi előírások betartása, a környezetszennyezés megelőzése és a vállalat minőségi és környezeti teljesítményének folyamatos javítása iránt.

Ennek érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonít a minőségnek és a környezettudatos működtetésnek, melyek megvalósulását szolgálják céljaink, előirányzataink és programjaink.

A minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében rendszeres méréseket, ellenőrzéseket (saját, illetve hatósági) végez Társaságunk. A vizsgálatok, ellenőrzések tervezetten és szúrópróbaszerűen valósulnak meg.

Küldetésünk keretein belül vállaljuk:

 • A változó környezetvédelmi előírások tudatos alkalmazását a folyamataink ismétlődő felülvizsgálata és állandó javítása során.
 • A környezetvédelmi példamutatást más víziközmű szolgáltatók, üzleti partnereink és a lakosság számára.
 • A környezettudatos gondolkodás fejlesztését, melyet munkatársaink számára folyamatos oktatással, képzéssel kívánunk megvalósítani.
 • A jogszabályi előírások folyamatos figyelését, az azoknak való megfelelést.
 • A hulladékaink keletkezésének és a velük való gazdálkodásunknak átvizsgálását és optimalizálását, melyen belül különös figyelmet fordítunk a szelektív hulladékgyűjtésre, a veszélyes hulladék kezelésére és a hulladék újrahasznosíthatóságára.
 • A biztonságosabb, egészségesebb, tisztább munkakörnyezet kialakítását és fenntartását, mely szinten tartását folyamatosan felügyelet alatt tartjuk.

A szolgáltatás folyamatossága és az emberi erőforrás védelme érdekében a munkahelyi biztonságot előtérbe helyező vállalati magatartás kialakítása és fejlesztése alapvető követelményt jelent. A felhasználók magas szintű ellátása érdekében összhangot teremtünk az üzleti és a környezet-, és munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységek között, elkötelezi magát amellett, hogy a lent felsorolt folyamatokat állandóan figyeli, és folyamatos javítására törekszik:

 • a munkahelyek biztonsága,
 • veszélyes anyagok és készítmények használata,
 • munkaszervezés és munkaidő,
 • személyeket érintő balesetek megelőzése,
 • dologi károk megakadályozása,

A szervezet tagjaiban tudatosítja a munkahelyi egészségvédelmi és eljárási utasításait, munkautasításait és szabályzatait, valamint az összes ide vonatkozó hatályos törvényi előírást. Párbeszédet folytatunk a munkavállalókkal a jobb, biztonságosabb munkahelyi körülmények létrehozásában.

A vállalat vezetősége vállalja, hogy tevékenységét az irányelvei szerint végzi és ezt minden munkatársától is elvárja.

A társaság küldetése:

Felelős gazdálkodás a környezeti elemekkel és erőforrásokkal. Minőségi víziközmű szolgáltatás nyújtása, az életminőség és a felhasználói megelégedettség folyamatos javítása érdekében, minden elérhető partner számára.

Központi Laboratórium

A Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 (Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei) szabványra akkreditált vizsgálólaboratórium, e szerint működteti minőségirányítási rendszerét.

Laboratóriumunk pártatlan és objektív vizsgálatait a szakképzett és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező szakembergárda biztosítja a korszerű, hiteles műszerparkkal. Az akkreditált státuszból eredő folyamatos minőségirányítási tevékenység mellett szolgáltatásait magas színvonalon nyújtja megrendelői részére.

.pdf 2018 letöltés archívum Archívum 2017 - Laboratórium Minőségpolitikai Nyilatkozata 2009 - Laboratórium Minőségpolitikai Nyilatkozata