Laboratóriumi szolgáltatások

Központi Laboratórium

A laboratórium 1967-ben alakult a termelt, tárolt és szolgáltatott vizek vizsgálatára.

Az eltelt évek során a laboratórium jelentős változáson, fejlődésen ment keresztül. Megváltozott a laboratórium telephelye, folyamatosan bővült a személyzete, műszerparkja, a végzett vizsgálatok műszaki területe. Egyre nagyobb jelentőséget kapott a külső megrendelésekre végzett vizsgálatok teljesítése.

A Központi Laboratórium 1993-tól akkreditált vizsgálólaboratórium, akkreditált státuszát attól kezdve folyamatosan fenntartja. 1993-tól az ivóvizek vízminőségének ellenőrzésére, és 1994. óta a szennyvizek és szennyvíziszapok minőségvizsgálatára jogosult. 1997-től a Nemzeti Akkreditáló Testület által mintavételre is akkreditált vizsgálólaboratórium.

A Központi Laboratórium a vezérigazgató irányítása alá tartozó önálló egység. A laboratórium a tevékenységét 22 fős létszámmal, öt munkacsoportban végzi.
A laboratórium alapvető feladata az ivóvíztermelés és szolgáltatás, a szennyvízelvezetés és - tisztítás technológiájának támogatása és ellenőrzése, fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatokkal.

A fentieken túl az akkreditált laboratórium külső megrendelésre is végez vizsgálatokat. A laboratórium minden tevékenységével támogatja a Részvénytársaság célkitűzéseit; a tulajdonos elvárásainak megvalósítását, a szolgáltatások színvonalának emelését, a hatékony és költségtakarékos munkavégzést, a műszaki fejlődést, a nyereséges gazdálkodás további javítását.

A Laboratóriumban évente mintegy 9-10 ezer minta vizsgálatát végzik, a fizikai, kémiai, mikrobiológiai jellemzők alapján minősítik a termelt és a szolgáltatott víz, illetve a csatornahálózatba bocsátott szennyvizek minőségét.

A Laboratórium stratégiája: egyre magasabb színvonalú szolgáltatással bővíteni az elégedett és hűséges megrendelők és vevők körét.

A Debreceni Vízmű Zrt. akkreditált vizsgálólaboratóriuma az alábbi szolgáltatásokkal áll üzleti partnerei rendelkezésére, közületek és magánszemélyek részére egyaránt.

Akkreditált tevékenység

 • Ivóvíz, forrásvíz, palackozott víz, ásványi anyaggal dúsított ivóvíz, az ivóvízellátásban használt nyers- és kezelt víz, műveseállomás nyers- és kezelt vizének mintavétele, fizikai, kémiai (ezen belül szerves mikroszennyezők és szervetlen szennyezők vizsgálata is), mikrobiológiai, mikroszkópos biológiai és helyszíni vizsgálata
 • Palackozott ivóvíz és palackozott ásványvíz fizikai, kémiai, bakteriológiai, mikroszkópos biológiai vizsgálata
 • Felszín alatti víz mintavétele, fizikai, kémiai, bakteriológiai, mikroszkópos biológiai és helyszíni vizsgálata
 • Felszín alatti vízből víz- és gázmintavétel gázvizsgálatokhoz, gáztartalom és gázösszetétel meghatározása
 • Felszíni víz mintavétele, fizikai, kémiai, bakteriológiai, és helyszíni vizsgálata
 • Mesterséges fürdővíz mintavétele, fizikai, kémiai, bakteriológiai és helyszíni vizsgálata
 • Szennyvíz mintavétele, fizikai, kémiai és helyszíni vizsgálata
 • Szennyvíziszap, szennyvíziszapból készült komposzt mintavétele, fizikai és kémiai vizsgálata
 • Talaj és kivonataik fizikai és kémiai vizsgálata

A Laboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványra NAH-1-1179/2023 sz. akkreditált vizsgálólaboratórium.
Az akkreditáció érvényesség ideje: 2028.05.04.

Az akkreditációs határozat teljes szövege megtekinthető:

.pdf 2023 letöltés archívum Archívum 2018 - Akkreditálási okirat

Debreceni Vízmű Zrt.
Központi Laboratóriuma
4032 Debrecen, Benczúr Gyula u. 7.
4001 Pf.: 88.

Szolgáltatásainkat ajánljuk

Vállalkozások számára: üzemeltetéshez és használatbavételi engedélyhez ivóvíz vizsgálatokat, valamint a kötelezően előírt szennyvíz önkontrollhoz kötött vízminőségi vizsgálatok elvégzését

Lakosság számára: fúrott kutak-, otthoni medencék vizsgálatainak elvégzését

Élelmiszergyártók számára: a HACCP-engedélyekben rögzített vízminőségi vizsgálatok elvégzését

Mezőgazdasággal foglalkozók részére:

 • állattartó telepek működésének engedélyezéséhez-, állatjóléti támogatásokhoz szükséges vizsgálatokat
 • figyelőkutak vizsgálatát
 • kutak gáztartalom vizsgálatának elvégzését
 • ivóvíz hálózat vizsgálatát

Ipar számára: a jogszabályi és hatósági előírások szerinti víz- és szennyvízvizsgálatok elvégzését, a technológia ellenőrzését

Mesterséges fürdők, szállodák számára: tápvizek, medencék vízminőségi ellenőrzését, hálózati ivóvíz-, szennyvíz vizsgálatát

Közcsatornába bocsátók számára: szennyvíz önkontroll vizsgálatok elvégzését

Debreceni Vízmű Zrt. - A laboratórium épülete
Debreceni Vízmű Zrt. - A labor névtáblája
Debreceni Vízmű Zrt. - Helyszíni klór mérés
Debreceni Vízmű Zrt. - Helyszíni klór mérés
Debreceni Vízmű Zrt. - Helyszíni klór mérés
Debreceni Vízmű Zrt. - Titrimetria
Debreceni Vízmű Zrt. - Vízanalitikai diszkrét analizátor (AquaChem) készülék
Debreceni Vízmű Zrt. - Folyadékáramlásos analizátor (FIA) készülék
Debreceni Vízmű Zrt. - Bakteriológiai vizsgálatok és kiértékelésük
Debreceni Vízmű Zrt. - Bakteriológiai vizsgálatok és kiértékelésük
Debreceni Vízmű Zrt. - Bakteriológiai vizsgálatok és kiértékelésük
Debreceni Vízmű Zrt. - Automata foszforelemző készülék
Debreceni Vízmű Zrt. - Nitrogénformák meghatározására szolgáló készülék
Debreceni Vízmű Zrt. - Kémiai oxigénigény meghatározása
Debreceni Vízmű Zrt. - Gázszeparátor a víz-gáz viszony meghatározáshoz
Debreceni Vízmű Zrt. - Gázkromatográfiás készülék (GC)
Debreceni Vízmű Zrt. - Gázkromatográfiás-tömegspektrométer (GC-MS)
Debreceni Vízmű Zrt. - Nagy nyomású folyadékkromatográfiás készülék (HPLC)
Debreceni Vízmű Zrt. - Grafitkemencés atomabszorpciós készülék
Debreceni Vízmű Zrt. - Higany meghatározó készülék
Debreceni Vízmű Zrt. - Induktív csatolású plazma (ICP) készülék
Debreceni Vízmű Zrt. - ICP készülék belülről
Debreceni Vízmű Zrt. - Lángatomabszorpciós és grafitkemencés atomabszorpciós készülékek

Információkérés, megrendelés

Tel.: +36 52 520-750, +36 52 520-752
Fax: +36 52 520-761
E-mail: @

Megrendelések felvétele, tájékoztatás, időpont egyeztetés

A laboratórium megrendeléseket fogad:

 • e-mail-en: labor@debreceni-vizmu.hu
 • személyesen: 4032 Debrecen, Benczúr Gyula u. 7 szám alatt, hétfőtől péntekig: 9-től 15 óráig.
 • levélben: 4001 Debrecen, Pf.: 88
 • faxon: +36 52 520-761

Tájékoztatás kérhető:

Telefonon:+36 52 520-750-es, illetve +36 52 520-752-as számon.

Kérjük Tisztelt Megrendelőinket, hogy a vizsgálati jegyzőkönyv pontos kitöltése és igény szerinti megküldése érdekében minden esetben tüntessék fel:

 • a vizsgálandó komponenskört,
 • a megrendelő pontos nevét és címét,
 • a mintavételi hely pontos nevét és címét,
 • a kapcsolattartó telefonszámát,
 • a fizetés módját ( átutalás, vagy készpénzátutalási megbízás),
 • jegyzőkönyv átvételének módját (postai út, e-mail, személyes)

Eredmények kiadása személyes átvétel esetén: hétfőtől–péntekig 10-től 15 óráig.

Munkatársak

Grigorszky Tünde
laboratóriumvezető
tel: +36 52 520-752
Bodnár Lajos
mintavételi csoportvezető
tel: +36 30 092 0138

Berényi Mónika
mikrobiológiai mb. csoportvezető
tel: +36 52 520-768 

Andrási Dávid
vízkémiai csoportvezető
tel: +36 52 520-753
Fazekas Gábor
szerves mikroanalitikai csoportvezető
tel:+36 52 520-766

Halász Zoltán
szennyvízkémiai csoportvezető
tel: +36 52 520-755