Leolvasás

A Szolgáltató a lakossági Felhasználók fogyasztásmérőit évente két alkalommal, a nem lakossági Felhasználók fogyasztásmérőit havonta olvassa le. Ettől a Szolgáltató leolvasási rendjében csak azon felhasználási helyek esetében tér el, ahol:

  1. a főmérő-mellékmérő viszony,
  2. a fogyasztás nagyságrendje vagy,
  3. a felhasználási hely megközelíthetősége azt indokolttá teszi.

Szolgáltató jogosult a leolvasás gyakoriságán változtatni. A leolvasási időpontok változásáról a Szolgáltató a helyi médián keresztül és honlapján értesíti az érintetteket.
A Szolgáltató a leolvasási rendjétől eltérő, a Felhasználó által kért soron kívüli leolvasást, a hatályos Díjjegyzékében meghatározott összeg, ügyfélszolgálati pénztárba történő befizetése ellenében végez.
Szolgáltató a mérőolvasás tervezett időpontjáról a leolvasás előtti utolsó számlalevélen tájékoztatja a Felhasználót.

A fogyasztásmérő leolvasást végző munkatársaink személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal igazolják.
Amennyiben a fogyasztásmérő leolvasását végző személy az előzetesen jelzett időpontban nem tudta rögzíteni a mérőállást, értesítést hagy a levélszekrényben vagy fellelhető módon a felhasználási helyen. A Felhasználó az értesítésen közölt telefonszámon egyeztethet időpontot a leolvasásra, vagy közölhet mérőállást a leolvasóval.

Ha az értesítés ellenére a Felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével, vagy nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a Szolgáltatót a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség.
A Szolgáltató által végzett időszakos vagy eseti leolvasás nem mentesíti a Felhasználót a rendszeres leolvasás és bejelentés alól. A mérőállás közlése a valós fogyasztásnak megfelelő számlakészítést tesz lehetővé, mely a Felhasználó és a Szolgáltató közös érdeke. A Felhasználó a vízmérőállást a Szolgáltató üzletszabályzatának 24.8. mellékletében található elérhetőségein jelentheti be.

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet szerint a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani, annak tisztántartásáról, fagy- és egyéb károsodás elleni védelméről gondoskodni, továbbá a fogyasztásmérő rendellenes működéséről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

A leolvasás alkalmával észlelt, a leolvasást megelőző 12 hónap fogyasztásai alapján számolt, adott fogyasztási időszakra vetített átlagfogyasztást 100 %-kal és 50 m³-rel meghaladó fogyasztásról a Felhasználót a leolvasással egyidejűleg a leolvasó tájékoztatja. A tájékoztatás tényét a Felhasználó aláírásával igazolja. Amennyiben a leolvasáskor a Felhasználó nincs jelen, a megállapításáról készített jegyzőkönyvet a leolvasó a levélszekrényben hagyja, ennek hiányában a Szolgáltató kipostázza.