Duális képzés - Debreceni Vízmű Zrt.

A Debreceni Vízmű Zrt. (székhely címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14) felhívást tesz közzé a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezetmérnöki mesterképzési szak hallgatói számára a duális képzésben való részvételre.

A duális képzésben érintett szakterületek az Ivóvíz azon belül is kiemelt tekintettel a Térségek ivóvíz szolgáltatásai, és a Szennyvíz ágazat szolgáltatásai.

A képzés során a hallgatók betekintést nyerhetnek az alábbiakba:

  • a vízellátó rendszer elemeinek (vízbázisok, ivóvíztároló medencék és víztisztítóművek) összehangolt működtetésének, felügyeletének megismerése, elemzése,
  • a szennyvíz-elvezető hálózatok, szennyvíz-átemelők és (különböző technológiákat alkalmazó) szennyvíztisztító telepek működésének vizsgálata,
  • a hibaelhárítások (pl. csőtörések, egyéb üzemzavarok) helyszínen történő megfigyelése,
  • karbantartások tervezése, szervezése, végrehajtása,
  • az ivóvíz- szennyvíz-tisztító technológiák megismerése,
  • akkreditált, valamint üzemi laboratóriumban végzett víz és szennyvíz minőségi vizsgálatokba való betekintés,
  • az ivóvíz-szolgáltatással és szennyvíz-elvezetéssel, illetve –tisztítással összefüggő jogi szabályozások gyakorlati alkalmazásának és jelentőségének (pl. vízbázisvédelem, vízjogi engedélyezés) megismerése.
  • Debreceni Vízmű Zrt üzemeltetésében lévő 40 db vízellátó rendszer és 13 db szennyvíztisztító telep megismerése.

Jelentkezés:

A hallgatók jelentkezését a képzésre e-mailben várjuk. Fényképes önéletrajzukat és motivációs levelüket

Ivóvízágazat esetén:
@  e-mail címre küldhetik;

Szennyvízágazat esetén:
a @  e-mail címre küldhetik.

Jelentkezési határidő: 2021. január 20.

Felvehető hallgatók száma: 1 - 1 fő