Tájékoztatás! - Ivóvízvezetékre történő csatlakozás Nagycserén és Halápon

Az Új Főnix Terv és a Kertségi Fejlesztési Program részeként Nagycserén és Halápon hamarosan befejeződnek az ivóvízhálózat építési munkái.

Ezzel lehetőség lesz a vezetékre való csatlakozásra. Az ivóvízszolgáltatás júniusban vagy júliusban fog megkezdődni. A rákötéshez előzetesen igénybejelentést kell tenni. Az igénybejelentésért, a szükséges adminisztrációért és a vízmérőórákért, azok felszereléséért és üzembe helyezéséért a lakosságnak nem kell fizetnie!

Tudnivalók a rákötéshez:

Azokon az ingatlanokon, ahol már volt erre alkalmas vízmérőakna, abba építették ki a bekötővezetéket. Ahol nem volt akna, ott 1-1,5 méteres vezetéket vittek be az ingatlanra. A vízórát a telekhatártól, illetve a kerítéstől számított 1 méteres sávon belül kell lehelyezni.

A vízmérő felszerelésének kezdeményezéséhez és az ivóvízszolgáltatás elindításához a következő feltételeket kell biztosítani az ingatlan tulajdonosának, használójának:

  • Építészeti szempontból alkalmas vízmérőakna biztosítása (a mellékelt rajz szerint).
  • Belső vezeték megléte. A vízmérőaknában az ingatlan házi vízvezeték-szakaszán a főelzáró, visszacsapó szelep és leürítő szerelvény felszerelése, megfelelő, szerelhető, bekötővezetékhez csatlakoztatásra alkalmas hosszban (legalább 50 cm).
  • Legalább egy csapoló helyet biztosítani szükséges a belső vezetéken, ami lehet kerti kifolyócsap is, de minimum az aknától 1 méter távolságra kerülhet elhelyezésre.
  • Az ivóvízhálózatba bekapcsolt belső vezetéket saját vízellátó létesítménnyel összekötni tilos! Amennyiben van saját házi kutas vízellátás, úgy azt a belső vezetékről le kell választani! A házi kutat a továbbiakban ivóvíz nyerésének céljával nem lehet használni! Ennek elmulasztása kötbért, illetve jogi szankciókat, valamint ivóvízszennyezést és abból eredő közegészségügyi veszélyeket eredményezhet!

A vízmérőakna kialakításának műszaki követelményei:

A vízmérőakna 1x1 méteres belmérettel, betonból, falazótéglából készülhet, vagy telepíthető előre gyártott, 1 méter belső átmérőjű, járható fedlapos műanyag akna is. A vízmérőaknának vízzárónak és teherbírónak kell lennie. Műanyag akna esetén talajvizes területen betonteherrel kell gondoskodni a felúszás elleni védelemről. Telepítéskor, építésekor minden esetben figyelembe kell venni a gyártói, kivitelezési előírásokat és a szakember útmutatását! Tájékoztatónkhoz a megfelelő vízmérőakna kialakításának szabályait, típustervét csatoljuk!

Tudnivalók az ivóvízszolgáltatás igénybe vételéhez:

A vízmérő felszerelésre és az ivóvízszolgáltatás megkezdésére az igénybejelentést az ingatlan tulajdonosának, vagy írásban felhatalmazott megbízottjának kell benyújtania az erre rendszeresített formanyomtatványon, a Debreceni Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatán. Az igénybejelentéshez csatolni kell az ingatlan használata jogcímének megállapítására alkalmas dokumentumokat. Amennyiben az ingatlantulajdonos helyett megbízott kíván eljárni, úgy azt csak szabályos és hiteles írásba foglalt megbízással teheti meg. Az erre szolgáló nyomtatvány a Debreceni Vízmű Zrt. honlapján, illetve ügyfélszolgálatán elérhető.

A megrendeléséhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos megrendelő nyomtatvány kitöltve, aláírva.
  • A Közszolgáltatási Szerződés nyomtatvány kitöltve, aláírva.
  • A tulajdonjogot igazoló dokumentum (tulajdoni lap). A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez legalább 50%-os tulajdonhányaddal való rendelkezési jogot fogadunk el. Ettől kisebb tulajdoni hányad esetén meghatalmazás szükséges. Amennyiben nem a tulajdonos az igénybejelentő, úgy a tulajdonos hozzájárulása szükséges a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez.

Az igénybejelentéshez, megrendeléshez nem szükséges az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott tervdokumentáció csatolása abban az esetbe, ha a bekötővezeték a beruházás keretében épült, a vízmérőhely pedig az általunk megadott típusterv szerint valósul meg.

A szolgáltatási díjak:

Lakosság részére nyújtott ivóvíz-szolgáltatás:

13 – 20 mm átfolyási átmérőjű vízmérő alapdíja:
92,34.- Ft/felhasználási hely/hó + ÁFA (bruttó 117,30 Ft/ felhasználási hely/hó)

Fogyasztással arányos díj:
220,41 Ft/m3 + ÁFA (bruttó 280 Ft/m3)

Gazdálkodó szervezetek és költségvetési szervek részére nyújtott ivóvíz-szolgáltatás:

13 – 20 mm átfolyási átmérőjű vízmérő alapdíja:
102,60.- Ft/felhasználási hely/hó + ÁFA (bruttó 130,30 Ft/ felhasználási hely/hó)

Fogyasztással arányos díj:
244,90 Ft/m3 + ÁFA (bruttó 311 Ft/m3)

A területen jelenleg nincs szennyvízelvezetés, amelyre csatlakozni tudnának. A települési folyékony hulladék elszállítását és ártalmatlanítását Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja, ezért erre vonatkozóan az önkormányzattól kérhető információ.

Információk, elérhetőségek téma szerint:

Vezetéképítéssel kapcsolatos észrevétel, egyeztetés bekötés helyéről (kivitelező):
Munkanapokon 8:00  és 15:00  óra között telefonon: 06-30-207-4320

Vízmérőakna, vízmérő-felszerelés, bekötés műszaki jellegű feltételeiről további információ:

Debreceni Vízmű Zrt. Vízhálózati Üzem:
Munkanapokon 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óra között telefonon: 52/ 412-700, 126 mellék

Központi ügyelet:
0-24 órában: 52/534-510; 52/513-536.

Szolgáltatás igénybe vételével, megrendelésével, nyomtatványokkal, dokumentumokkal kapcsolatos kérdések:

Debreceni Vízmű Zrt. ügyfélszolgálata:
Munkanapokon 8:00-12:00 óra között telefonon: 52/ 513-506
e-mail: @

Nyomtatványok online elérhetősége (letölthető):

http://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumok/kozszolgaltatasi-szerzodes-a3-mod5.pdf
http://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumok/meghatalmazas-vizmu.pdf
http://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumok/vizikozmu-szolgaltatassal-kapcsolatos-megrendelo.pdf

További elérhető információk:

http://www.debreceni-vizmu.hu/
http://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumtar/tajekoztatok/sorrend/name-asc
http://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumok/Di%CC%81jjegyze%CC%81k-2019_1_sz_mo%CC%81dosi%CC%81ta%CC%81sa.pdf
http://www.debreceni-vizmu.hu/dokumentumok/uzletszabalyzat-2018-v-1-1.pdf

Beruházással kapcsolatos kérdések:

Munkanapokon hétfőtől szerdáig: 8:00-16:00; csütörtök: 8:00-18:00 óra.
DMJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály, telefon: 52/511-563; 52/511-566

Nem lakossági, vagy a beruházásban nem szereplő lakossági jellegű bekötési igények:

DMJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály (4024 Debrecen, Piac utca 20. sz.)
e-mail: @

Települési folyékony hulladék (szennyvíz) elszállításával, kezelésével kapcsolatos kérdések:

DMJV Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály (4024 Debrecen, Piac utca 20. sz.)
Telefon: 52/511-505/1313