52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]
Részletes számlamagyarázat letöltése itt.
1
A Szolgáltató adatai.
2
Számla megnevezése, példányszáma.
Részszámla: Vállalt fogyasztás, vagy a
megelőző egy év fogyasztásai alapján számított
átlag fogyasztás szerint készített számla.
Elszámoló számla: Olvasott vagy a
felhasználó által bejelentett adatok alapján
készített számla. Az elszámoló számla minden
esetben tartalmazza a – részszámlát is érintő
– teljes elszámolási időszak fogyasztását és
alapdíjait. A számla ellentétes előjellel
jeleníti meg a részszámlában terhelésként,
illetve jóváírásként (például mellékmérős
levonás) szereplő tételeket is, így fizetendő
összegként az elszámolási időszak egyenlege
jelenik meg.
3
Ügyfélszolgálati elérhetőségek.
További elérhetőségek és nyitvatartási idők
a 2. oldalon.
4
A számla kézbesítési címe. Címváltozás
esetén kérjük, hogy haladéktalanul
értesítse Társaságunkat.
5
AZONOSÍTÓ: Regisztrációhoz, mérőállás bejelentéshez,
ügyintézéshez szükséges. Az első hat számjegy a fizető
ügyfélt azonosítja, a kötőjel utáni hat számjegy
a felhasználási hely azonosítója.
6
Elszámolási időszak: Azon időszak, melyre vonatkozóan
a számla kiállításra került.

Fizetendő összeg: Az aktuális fogyasztási időszakra
vonatkozó számla kedvezményekkel, módosító tételekkel
csökkentett/növelt fizetendő összege.

Fizetési határidő: Az az időpont, ameddig a számla
összegének be kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára.
7
Általában a mérő felszerelési helye.
8
Rezsidíj csökkentésről szóló kötelező tájékoztatás.
Tartalmazza az Ön megtakarítását az aktuális számlában,
illetve a 2013. július 1. utáni fogyasztási időszakra
készített számlákból összesítetten.
9
Számláját gyorsan és egyszerűen fizetheti ki okostelefonra
letölthető iCsekk alkalmazással, a QR kód segítségével.
Bővebb információt talál honlapunk főoldalán.
10
Legfontosabb elérhetőségeink mérőállás és egyéb bejelentésekhez,
valamint a nyitvatartási idők.
11
A víziközmű-szolgáltatást meghatározó legfontosabb
jogszabályok, hivatkozások felsorolása.
12
Információk a túlfizetés kezeléséről és javaslatok a számla kiegyenlítésének egyéb módozatairól, valamint az e-számla igénylés lehetőségéről.
13
A felhasználási helyen felszerelt mérő(k)re
vonatkozó hitelesítés lejáratának idejét és
a felszerelt vízmérő névleges átmérőjét
tartalmazza, tájékoztató jelleggel.
A felhasználási helyen felszerelt mérő(k)
jellegét, a hitelesítés lejáratának idejét
és a felszerelt vízmérő névleges átmérőjét
tartalmazza, valamint tájékoztatást az
újrahitelesítésre vonatkozó felhasználói
teendőkről.
Amennyiben a következő számla készítése
nem esik egybe az ütemezett leolvasással,
itt tüntetjük fel a mérőállás diktálás
időpontját.
14
A fizető ügyfél adatai. Amennyiben ez
az adat nem egyezik az Ön adataival,
kérjük, hogy haladéktalanul keressen
fel bennünket elérhetőségeinken.
15
Társaságunknál vezetett folyószámlájának
azonosítója, a kiállított számla sorszáma
és fizetési módja.
16
Az aktuális számlában elszámolt mennyiségi
adatok összesítése, valamint a számlában
alkalmazott, a mindenkori Díjjegyzék
szerinti díjtípus.
17
Számlarészletező táblázat:
A fogyasztások elkülönült számlatételekként
jelennek meg a felszerelt mérőeszköz, a
hozzá kapcsolódó szolgáltatás, a fogyasztási
időszak, a mérőállás és az egységár szerint.
18
A számlarészletező táblázat végén jelenik meg
az esetleges támogatás, késedelmi kamat és a
korábbi túlfizetés értéke, mely a fizetendő
összeget korrigálja.
19
Összesítő táblázat ÁFA % bontásban.
20
Társaságunknál vezetett folyószámlájának
egyenlege, mely az aktuális számla értékét
is tartalmazza. Pozitív összeg esetén
tartozást, míg negatív összeg esetén
túlfizetést mutat az egyenleg.
21
A számlában megjelenő fogyasztás megállapításának
módja (Leol – leolvasás a víziközmű-szolgáltató által;
Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált;
Ell – víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés).
Átlagfogyasztás számlázásának elkerülése céljából,
a pontos, valós fogyasztásnak megfelelő számlakészítés
érdekében, kérjük szíveskedjen élni mérőállás-bejelentési
lehetőségeivel az itt feltüntetett időpontban! Amennyiben
itt a soron következő leolvasás időpontját jeleztük Önnek,
úgy kérjük, hogy biztosítsa leolvasónknak a mérőhöz való
hozzáférést.
1
A Szolgáltató adatai.
2
Számla megnevezése, példányszáma.
Részszámla: Vállalt fogyasztás, vagy a
megelőző egy év fogyasztásai alapján számított
átlag fogyasztás szerint készített számla.
Elszámoló számla: Olvasott vagy a
felhasználó által bejelentett adatok alapján
készített számla. Az elszámoló számla minden
esetben tartalmazza a – részszámlát is érintő
– teljes elszámolási időszak fogyasztását és
alapdíjait. A számla ellentétes előjellel
jeleníti meg a részszámlában terhelésként,
illetve jóváírásként (például mellékmérős
levonás) szereplő tételeket is, így fizetendő
összegként az elszámolási időszak egyenlege
jelenik meg.
3
Ügyfélszolgálati elérhetőségek.
További elérhetőségek és nyitvatartási idők
a 2. oldalon.
4
A számla kézbesítési címe. Címváltozás
esetén kérjük, hogy haladéktalanul
értesítse Társaságunkat.
5
AZONOSÍTÓ: Regisztrációhoz, mérőállás bejelentéshez,
ügyintézéshez szükséges. Az első hat számjegy a fizető
ügyfélt azonosítja, a kötőjel utáni hat számjegy
a felhasználási hely azonosítója.
6
Elszámolási időszak: Azon időszak, melyre vonatkozóan
a számla kiállításra került.

Fizetendő összeg: Az aktuális fogyasztási időszakra
vonatkozó számla kedvezményekkel, módosító tételekkel
csökkentett/növelt fizetendő összege.

Fizetési határidő: Az az időpont, ameddig a számla
összegének be kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára.
7
Általában a mérő felszerelési helye.
8
Rezsidíj csökkentésről szóló kötelező tájékoztatás.
Tartalmazza az Ön megtakarítását az aktuális számlában,
illetve a 2013. július 1. utáni fogyasztási időszakra
készített számlákból összesítetten.
9
Számláját gyorsan és egyszerűen fizetheti ki okostelefonra
letölthető iCsekk alkalmazással, a QR kód segítségével.
Bővebb információt talál honlapunk főoldalán.
10
Legfontosabb elérhetőségeink mérőállás és egyéb bejelentésekhez,
valamint a nyitvatartási idők.
11
A víziközmű-szolgáltatást meghatározó legfontosabb
jogszabályok, hivatkozások felsorolása.
12
Információk a túlfizetés kezeléséről és javaslatok a számla kiegyenlítésének egyéb módozatairól, valamint az e-számla igénylés lehetőségéről.
13
A felhasználási helyen felszerelt mérő(k)re
vonatkozó hitelesítés lejáratának idejét és
a felszerelt vízmérő névleges átmérőjét
tartalmazza, tájékoztató jelleggel.
A felhasználási helyen felszerelt mérő(k)
jellegét, a hitelesítés lejáratának idejét
és a felszerelt vízmérő névleges átmérőjét
tartalmazza, valamint tájékoztatást az
újrahitelesítésre vonatkozó felhasználói
teendőkről.
Amennyiben a következő számla készítése
nem esik egybe az ütemezett leolvasással,
itt tüntetjük fel a mérőállás diktálás
időpontját.
14
A fizető ügyfél adatai. Amennyiben ez
az adat nem egyezik az Ön adataival,
kérjük, hogy haladéktalanul keressen
fel bennünket elérhetőségeinken.
15
Társaságunknál vezetett folyószámlájának
azonosítója, a kiállított számla sorszáma
és fizetési módja.
16
Az aktuális számlában elszámolt mennyiségi
adatok összesítése, valamint a számlában
alkalmazott, a mindenkori Díjjegyzék
szerinti díjtípus.
17
Számlarészletező táblázat:
A fogyasztások elkülönült számlatételekként
jelennek meg a felszerelt mérőeszköz, a
hozzá kapcsolódó szolgáltatás, a fogyasztási
időszak, a mérőállás és az egységár szerint.
18
A számlarészletező táblázat végén jelenik meg
az esetleges támogatás, késedelmi kamat és a
korábbi túlfizetés értéke, mely a fizetendő
összeget korrigálja.
19
Összesítő táblázat ÁFA % bontásban.
20
Társaságunknál vezetett folyószámlájának
egyenlege, mely az aktuális számla értékét
is tartalmazza. Pozitív összeg esetén
tartozást, míg negatív összeg esetén
túlfizetést mutat az egyenleg.
21
A számlában megjelenő fogyasztás megállapításának
módja (Leol – leolvasás a víziközmű-szolgáltató által;
Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált;
Ell – víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés).
Átlagfogyasztás számlázásának elkerülése céljából,
a pontos, valós fogyasztásnak megfelelő számlakészítés
érdekében, kérjük szíveskedjen élni mérőállás-bejelentési
lehetőségeivel az itt feltüntetett időpontban! Amennyiben
itt a soron következő leolvasás időpontját jeleztük Önnek,
úgy kérjük, hogy biztosítsa leolvasónknak a mérőhöz való
hozzáférést.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére