52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Jogszabályok, engedélyek

Vonatkozó jogszabályok

Vízgazdálkodás kapcsolatos jogszabályok

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
201/2001. (X.25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről
21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a vízi közművek üzemeltetéséről 

Méréssel kapcsolatos jogszabályok

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
127/1991. (X.9.) Kormányrendelet a mérésügyi törvény végrehajtásáról
78/1997. (XII.31.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról

Ármegállapítás - áralkalmazással kapcsolatos jogszabályok

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

Fogyasztó - és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Egyéb jogszabályok, szabványok és tanúsítványok

2016. évi tanúsítvány számlázás auditálásáról
2013. évi XXII. törvény
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról
28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005. szabvány: Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei.
HUNG-T-ZART-017/n-2014 tanúsítvány a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek megfelelőségéről

Önkormányzati rendeletek

Az alábbi táblázatokban a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításának megfelelően a Debreceni Vízmű Zrt. szolgáltatási területeihez tartozó települések vonatkozó rendeletei és határozatai kerültek megjelenítésre.

A jogszabályok településenként érhetőek el. A település nevére kattintva a kiválasztott helység táblázatára navigáljuk a gyorsabb elérés érdekében. Az egyes táblázatokban a kiadás éve és a jogszabály megnevezése alapján tájékozódhat. A jogszabályok címére kattintva új ablakban a jogszabály legutóbbi módosított állapotát illetve hatályos verzióját érheti el. A jogszabály különböző időállapothoz kapcsolódó szövegét a jogszabályon belül választhatja ki, ha rákattint a kívánt időtartamra.

A következő linkre kattinva elérheti segítségként a különböző időállapotok elérésének megjelenítését egy példa segítségével:

Példa a különböző időállapotok elérésére (.jpg formátum)

 

Ártánd        Bedő         Berekböszörmény         Biharkeresztes         Bihartorda         Bojt         Debrecen         Derecske         Ebes         Esztár         Hajdúbagos         Hajdúsámson         Hajdúszovát         Hencida         Hosszúpályi         Körösszakál         Körösszegapáti         Létavértes         Magyarhomorog        Mikepércs         Mezősas         Monostorpályi         Nagykereki         Nyírgelse         Nyírlugos        Nyírmihálydi         Sáránd         Szentpéterszeg         Told

Ártánd

Kiadás éve Jogszabály címe
2014 Rendelet - 3/2014. (IV. 1.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2012 Rendelet - 5/2012. (III. 29.) - A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
2011 Rendelet - 1/2011. (II.1.) - A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
Rendelet - 9/2011. (XII. 16.) - A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
2010 Rendelet - 19/2010. (XII. 28.) - A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
2009 Rendelet - 20/2009. (XII. 18.) ÁKt. - A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
2007 Rendelet - 11/2007. (VIII. 23.) ÁKt. - A talajterhelési díjról

Bedő

Kiadás éve Jogszabály címe
2014 Rendelet - 14/2014. (XI. 20) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2010 Rendelet - 14/2010. (XII. 16.) - A közüzemi ivóvízdíj megállapításáról

Berekböszörmény

Kiadás éve Jogszabály címe
2014 Rendelet - 16/2014.(XI.26) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2011 Rendelet - 15/2011. (XII. 21.) - A közüzemi ivóvízdíj megállapításáról

Biharkeresztes

Kiadás éve Jogszabály címe
2016 Rendelet - 3/2016. (I.29.) - A talajterhelési díjról
2014 Rendelet - 4/2014. (III. 21.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2012 Rendelet - 7/2012. (III. 29.) - A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
2011 Rendelet - 1/2011. (I. 28.) - A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
Rendelet - 25/2011. (XII. 16.) - A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
2010 Rendelet - 27/2010. (XII. 30.) - A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról
2009 Rendelet - 33/2009. (XII. 21.) BVKt. - A közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállpításáról
2005 Rendelet - 11/2005. (III. 24.) BVKt. - A talajterhelési díjról
1995 Rendelet - 10/1995. (IX. 28.) HÖR - A közkifolyós vízhasználatról, a vízhasználat díjának megfizetéséről

Bihartorda

Kiadás éve Jogszabály címe
2014 Rendelet - 11/2014. (XII. 11.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2010 Rendelet - 15/2010. (XII. 30.) - A közüzemi ivóvízdíj megállapításáról

Bojt

Kiadás éve

Jogszabály címe
2015 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 3/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015 7/2015. (I.28.) számú BKt. határozat
2015 17/2015 (II.26.) számú BKt. határozat
2014 3/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2012 7/2012 (III. 29.) önkormányzati rendelete a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
2010 15/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen

Kiadás éve Jogszabály címe
2014. Rendelet - 45/2014. (XI.27.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
2012
Rendelet - 12/2012. (III. 29.) - Az önkormányzati beruházásban megvalósuló kiszolgáló útépítés és közművesítés költségeinek áthárításáról
Rendelet - 66/2012. (XI. 13.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
2011
Határozat - 269/2011. (XI. 24.) - A vízterhelési díj fogyasztókra történő áthárításáról
2010
Jegyzőkönyvi kivonat - 290/2010. (XII. 16.) - A vízterhelési díj fogyasztókra történő áthárításáról
2007
Rendelet - 19/2007. (IV.24.) - A talajterhelés díjáról - 2017. évi hatályos
Rendelet - 19/2007. (IV.24.) - A talajterhelés díjáról - 2016. évi hatályos
Rendelet - 19/2007. (IV.24.) - A talajterhelés díjáról - 2015. évi hatályos
Rendelet - 19/2007. (IV.24.) - A talajterhelés díjáról - 2014. 03-tól  hatályos
Rendelet - 19/2007. (IV.24.) - A talajterhelés díjáról - 2014. 02-tól  hatályos
Rendelet - 19/2007. - (IV. 24.) - A talajterhelési díjról
2005
Rendelet - 5/2005. (III. 10.) Kr - A települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról
Rendelet - 22/2005. (VII. 5.) Kr - A lakossági kezdeményezésre megvalósuló önkormányzati út-, járda- és közműépítésekről
1996 Rendelet - 7/1996. (II. 19.) Kr - A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról

Derecske

Kiadás éve

Jogszabály címe

2015 Határozat - 9/2015.(I.29.) - Víziközmű törzshálózathoz történő csatlakozásért fizetendő hozzájárulási díjak
2013 Rendelet - 31/2013. (XI. 29.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2012 Rendelet - 20/2012. (VI. 01.) - A talajterhelési díjról - 2017. évi hatályos
Rendelet - 20/2012. (VI. 01.) - A talajterhelési díjról
2009 Rendelet - 44/2009. (XI. 27.) - A közüzemi vízműből szolgáltatott ívóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról

Ebes

Kiadás éve Jogszabály címe
2014 Rendelet - 11/2014. (VI. 26.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
2005 Rendelet - 1/2005. (I.19.) - A talajterhelési díjról

Esztár

Kiadás éve Jogszabály címe
2015 Rendelet - 7/2015. (III. 2.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatásról
2011 Rendelet - 22/2011. (XII. 27.) - A 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról
2010 Rendelet - 8/2010. (XII. 20.) - A 2011. évi ivóvízdíj megállapításáról

Hajdúbagos

Kiadás éve Jogszabály címe
2016 Rendelet - 8/2016. (III. 10.) - A talajterhelési díjról
2014 Rendelet - 10/2014. (IX. 26.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatásról
2010 Határozat - 2013/2010.(XII.15.) - A 2011. évi díjakról

Hajdúsámson

Kiadás éve Jogszabály címe
2014
6/2014. (III.12.) önkormányzati rendelete
2012
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete
2010 35/2010. (XII. 22) önkormányzati rendelete a közüzemi ivóvíz- és csatornadíjak megállapításáról

Hajdúszovát

Kiadás éve Jogszabály címe
2015
Rendelet - 17/2015. (XII. 22.) - A talajterhelési díjról

Hencida

Kiadás éve Jogszabály címe
2010 Rendelet - 16/2010. (XII. 31.) - A közüzemi ivóvíz díjának megállapításáról

Hosszúpályi

Kiadás éve

Jogszabály címe
2016 Rendelet - 10/2016. (IV. 29.) - A talajterhelési díjról
2013 Rendelet - 21/2013. (XI. 29.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatásról

Körösszakál

Kiadás éve Jogszabály címe
2014 Rendelet - 15/2014. (XI. 14.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatásról
2012 Rendelet - 3/2012. (III. 3.) - A közüzemi ivóvízdíj megállapításáról
2010 Rendelet - 19/2010. (XII. 16.) - A közüzemi ivóvíz megállapításáról

Körösszegapáti

Kiadás éve Jogszabály címe
2014 Rendelet - 6/2014. (VIII. 26.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatásról
2010 Rendelet - 12/2010. (XII. 15.) - A közüzemi ivóvíz- és csatornadíj megállapításáról

Létavértes

Kiadás éve Jogszabály címe
2017 Rendelet - 1/2017. (I.18.) - A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
2016 Határozat - 62/2016. (IV. 26.) - A közkifolyókról
Rendelet - 2/2016. (I. 26.) - A talajterhelési díjról
2014 Rendelet - 9/2014. (IV. 29.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről - 2015. évi hatályos
Határozat - 37/2014. (IV. 29.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
Rendelet - 9/2014. (IV. 29.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
2012 Rendelet - 4/2012. (II.28.) - A környezetterhelési díjról

Magyarhomorog

Kiadás éve

Jogszabály címe
2014 Rendelet - 6/2014. (VIII. 4.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatásról

Mikepércs

Kiadás éve Jogszabály címe
2016 6/2016. (III.26.) számú rendelete a talajterhelési díjról
2011
8/2011. (VI.06.) számú KT. rendelete a talajterhelés díjáról
2011
9/2011. (VI.06.) számú KT. rendelete a vízdíjról szóló 18/2006. (XII.28.) számú KT. rendelet (tovább: R.) módosításáról
2010
13/2010. (II.01.) számú KT. rendelete a közkifolyós vízhasználatáról, a vízhasználat díjának megfizetéséről szóló 13/1995. (X. 30.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
2006
18/2006. (XII.28.) számú KT. rendelete a vízdíjról és a szennyvízcsatorna használat díjáról

Mezősas

Kiadás éve Jogszabály címe
2014 Rendelet - 8/2014. (VIII. 9.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatásról
2014 Rendelet - 7/2014. (VII. 9.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgáltatásról
2011 Rendelet - 18/2011. (XII. 30.) - A közüzemi ivóvíz díjának megállapításáról
2010 Rendelet - 14/2010. (XII. 15.) - A közüzemi ivóvíz díjának megállapításáról

Monostorpályi

Kiadás éve Jogszabály címe
2011 Rendelet - 20/2011. (XII. 30.) - A közüzemi ivóvízdíj megállapításáról
2010 Rendelet - 18/2010. (XII. 28.) - A közüzemi ivóvízdíj megállapításáról

Nagykereki

Kiadás éve Jogszabály címe
2015
1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015
12/2015. (II. 26.) számú önkormányzati határozat
2015
14/2015. (II. 26.) számú önkormányzati határozat
2014
2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2012
6/2012. (IV. 03.) önkormányzati rendelete a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 19/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
2010
19/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete a közüzemi ivóvízdíj megállapításáról

Nyírgelse

Kiadás éve Jogszabály címe
2014 Határozat - 4/2014. (II. 20.) - Közterületi közkifolyókból vételezett ivóvíz díja
2011 Rendelet - 17/2011. (XII. 28.) - A vízdíjak megállapításáról, a vízhálózatra való csatlakozás feltételeiről
Határozat - 55/2011. (VIII. 29.) - Az Ivóvízminőség-javító Programban történő részvételi szándékról
2010 Rendelet - 15/2010. (XII. 31.)  - A vízdíjak megállapításáról, a vízhálózatra való csatlakozás feltételeiről
2009 Rendelet - 15/2009. (XII. 28.) KT - A vízdíjak megállapításáról, a vízhálózatra való csatlakozás feltételeiről
2008 Rendelet - 1/2008. (I. 15.) KT - A vízdíjak megállapításáról, a vízhálózatra való csatlakozás feltételeiről
Rendelet - 10/2008. (XII. 29.) KT - A vízdíjak megállapításáról, a vízhálózatra való csatlakozás feltételeiről

Nyírlugos

Kiadás éve Jogszabály címe
2013 Rendelet - 10/2013. (XII. 19.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Határozat - 55/2013. (X. 21.) - Ivóvízminőség javító program
2012 Határozat - 1/2012. (I. 19.) Kth. - Ivóvízminőség javító program
Rendelet - 4/2012. (II. 29.) - A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
Határozat - 14/2012. (IV. 26.) - Vízminőség javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén program
2011 Rendelet - 8/2011. (XII. 21.) - A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
Határozat - 25/2011. (VIII. 21.) Kth. - Ivóvízminőség javító program
2010 Rendelet - 9/2010. (XII. 31.) - A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
2008 Rendelet - 9/2008. (XII. 29.) - A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
Határozat - 42/2008. (XII. 22.) - A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
2007 Rendelet - 9/2007. (VIII. 8.) - A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról
Határozat - 12/2007. (III. 12.) Kth. - A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
Rendelet - 13/2007. (XII. 27.) Kt. - A víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
Rendelet - 4/2007 (III.20) Kt. - A víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
1999 Rendelet - 9/1999. (IX. 30.) - Kt. - A (...) szennyvízelvezető csatorna építés közművesítési hozzájárulásának összegéről

Nyírmihálydi

Kiadás éve Jogszabály címe
2012 Rendelet - 6/2012. (V. 30.)-  Az (...) ivóvíz, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés díjáról
2011 Rendelet - 1/2011. (I. 7.) - Az (...) ivóvíz, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjáról
Rendelet - 6/2011. (II. 12.) - Az (...) ivóvíz, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjáról
2008 Rendelet - 1/2008. (I. 16.) - Az (...) ivóvíz, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjáról
Rendelet - 12/2008. (I. 1.) - Az (...) ivóvíz, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjáról
2007 Határozat - 72/2007. (XII. 28.) - Koncessziós pályázat nyertesének kihirdetése
1999
és
2000
Rendelet - 14/1999. (XII. 9.) - Nyírmihálydi Község területére vonatkozó közművesítési hozzájárulásról és a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozásról.
Rendelet - 2/2000. (II. 23.) - Nyírmihálydi Község területére vonatkozó közművesítési hozzájárulásról és a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozásról.

Sáránd

Kiadás éve Jogszabály címe
2016 Rendelet - 1/2016. (I.28.) - A talajterhelési díjról
2011 Határozat - 2/2011. (I.13.) - Vízszolgáltatás 2011. évi díjának meghatározásáról

Szentpéterszeg

Kiadás éve Jogszabály címe
2015 Határozat - 7/2015. (I.22.)
Határozat - 6/2015. (I.22.)
2014 Határozat - 122/2014. (XII.17.)
2010 Rendelet - 17/2010. (XII.22.) - A közműves ivóvízellátásról
1995 Rendelet - 7/1995. (VII.15.) - A közkifolyós vízhasználat díjának megfizetéséről és kifizetési módjáról

Told

Kiadás éve Jogszabály címe
2015 Határozat - 20/2015. (II.25.)
Határozat - 7/2015. (I.29)
Rendelet - 1/2015. (I.30.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2014 Rendelet - 4/2014. (III.26.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
2012 Rendelet - 5/2012. (IV.03.) - A közüzemi ivóvíz ls csatornadíj megállapításáról
2010 Rendelet - 12/2010. (XII.14.) - A közüzemi ívóvíz és csatornadíj megállapításáról
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére