52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Egyéb szolgáltatások

Közműnyilatkozatok kiadása (Ivóvízágazati Főmérnökség)

Főmérnökségünk az építési, rendeltetés megváltoztatási, használatbavételi, telephely engedélyezési, működési engedély megszerzésére irányuló eljárás során közűnyilatkozat formájában nyilatkozik az érintett ingatlan ivóvízzel és tüzivízzel történő elláthatóságára illetve ellátottságára vonatkozóan. A nyilatkozatok kiadása keddenként és csütörtökönként 8 és 12 óra között történik. Az építési engedélyes illetve az oltóvizes közműnyilatkozat kiadását megelőzően a kérelmezőnek be kell szereznie az ingatlant és annak környezetét ábrázoló közműves helyszínrajzot. A nyilatjozatok kiadása térítésmentes.

Tervek véleményezése (Ivóvízágazati Főmérnökség)

Vízi létesítmények illetve egyéb, közterületi nyomvonalas létesítmények engedélyezési eljárása során benyújtott tervek véleményezését végezzük, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat, valamint műszaki előírásokat, szabványokat. A benyújtott tervek véleményezése díjköteles, a díj nagysága a létesítmény jellegétől függ.

Tüzivíz mérés (Ivóvízágazati Főmérnökség)

Főmérnökségünk írásbeli megrendelés alapján, közterületi tűzcsapokon kiszolgálható oltóvíz intenzitás mérést végez. A mérés eredményét jegyzőkönyvben rögzítjük, melyet a megrendelőnek átadunk. A tevékenység díjhoz kötött, nagysága a mindenkor érvényben lévő díjjegyzékünkben rögzített.

Közműnyilatkozatok kiadása (Szennyvízágazati Főmérnökség, Csatornahálózati Üzem)

Főmérnökségünk az építési, működési, rendeltetés megváltoztatási, használatbavételi, telephely engedélyek megszerzésére irányuló eljárások során közmű vagy befogadói nyilatkozat formájában nyilatkozik az érintett ingatlanról a közüzemű szennyvíz fogadásának feltételeiről és az elvezetés lehetőségéről, vagy az ingatlanon képződő folyékony hulladék fogadásának feltételeiről. A nyilatkozatok kiadása keddi és csütörtöki munkanapokon 8 és 12 óra között történik. Az építési engedélyes közműnyilatkozat kiadásához a kérelmezőnek mellékelnie kell az ingatlannak és környezetének közműegyeztetett helyszínrajzát. A nyilatjozatok kiadása térítésmentes.

Csatornahálózati Üzemünk a társas és egyedi lakóházak, telephelyek használatba vételi, fennmaradási, rendeltetés megváltoztatási engedélyezésére irányuló eljárások során szennyvízelvezető víziközmű üzemeltetői nyilatkozat formájában nyilatkozik az érintett ingatlanokon megvalósult szennyvízelvezető és/vagy szennyvíz előkezelő létesítmények és a közüzemű hálózathoz csatlakozás minőségéről, működőképességéről. A nyilatkozatok kiadását helyszíni vizsgálat előzi meg, melynek elvégzését a fogyasztónak a letölthető megfelelő nyomtatvány kitöltésével írásban kell igényelnie. Az eljárás menetéről a szintén letölthető tájékoztatók nyújtanak részletes információt.

Csatornahálózati üzemeltetői hozzájárulás kérése építmények használatbavételi engedélyezéséhez (.pdf formátum)

Tájékoztató az 57/2010 FVM rendelet szerinti külön engedély kiadásának menetéről (.pdf formátum)

Tájékoztató a csatornázott ingatlan üzemeltetői nyilatkozat kérelemhez (.pdf formátum)

Tervek véleményezése (Szennvízágazati Főmérnökség)

Szennyvíz elvezetési és szennyvíztisztító létesítmények, egyéb víziközmű létesítmények, illetve más közterületi nyomvonalas létesítmények engedélyezési eljárása során benyújtott tervek véleményezését végezzük, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat, valamint műszaki előírásokat, szabványokat.

A szakvéleményezésre 2 pld terv benyújtása szükséges, melyeknek véleményezése díjköteles. A díj nagysága a létesítmény jellegétől függ.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére