Tájékoztató a Csapó utcai csőtörésről

2016. 05.02-án 4:45-kor jelezte a központi diszpécser rendszer, hogy a városi hálózaton fenntartott üzemi nyomás intenzíven csökkenni kezdett. A hibahely rövid időn belül azonosítva lett a Csapó utca 78-80 szám közötti útfelületen, és az ügyeletes szolgálat azonnal megkezdte azoknak a tolózáraknak a zárását, melyekkel a sérült vezetékszakaszt ki lehetett zárni.

Mivel a csőtörésből adódóan, a város szinte teljes területén megszűnt a vízszolgáltatás, elsőrendű feladat volt, a hibás szakasz kizárása, hogy a szolgáltatást vissza lehessen állítani. A körzetzárási munka eredményeként 6:30-7:00 között a város teljes területén sikerült a vízszolgáltatást visszaállítani, még az érintett Csapó utcai szakaszon lévő 10 emeletes szalagházakban is. A vízszolgáltatás átmeneti korlátozása a Csapó utca házak legfelső szintjein tartott a legtovább, az épületbe telepített fokozott nyomás biztosító nyomásfokozók újraindítása miatt.

A Rendőrség és a katasztrófa védelem illetékesei segítségével a forgalom elől lezárásra került a Csapó utca az Árpád-tér Burgundia utca közötti szakaszon, ami nemcsak a zavartalan munkavégzés miatt volt szükséges, hanem azért is, mert az útburkolat jelentős süllyedését is lehetett tapasztalni, ami kockázatot jelentett a közlekedésre nézve. A nagymennyiségű kifolyt víz vélhetőleg jelentős üregeket is képezhetett a burkolat alatt, aminek hatására az útburkolat leszakadásának veszélyét nem lehetett kizárni.

A vízszolgáltatás biztosítását követően megkezdődött a hibahely feltárása, az útburkolat bontásával, az átázott talaj kitermelésével. A hibahely feltárásához egy kb. 8x 4m szélességű munkagödör kitermelésére került sor. A közel három méter mélységben lévő 600 mm átmérőjű vezeték feltárásakor megállapításra került, hogy az 30-40 cm nagyságú darabokra van törve. A hibahelyhez való hozzáférést nehezítette, hogy a vízvezeték felett, merőleges egy monolit vasbeton közmű alagút helyezkedik el, amely alatt volt a vezeték darabokra törve. A közműalagút alatt is a víz kimosta a talajt, így a vasbeton műtárgy statikai állékonyságát is vizsgálni szükséges, de megállapítható volt, hogy a vízvezeték a keresztező műtárgy alatt, teljes hosszban összetört. A betonműtárgy és a vízvezeték között kb. 50 cm földréteg volt, ami azonban törmelékes, darabos volt. Ezek alapján joggal feltételezhető, hogy a vezeték nem életkora miatt ment tönkre, hanem a jelentős felszíni közlekedés dinamikus erőhatásai miatt, folyamatos dinamikus terhelést kapott, amely a rideg anyagi tulajdonságokkal rendelkező azbesztcement cső nem volt képes már elviselni.

A hibahely kijavítására, rugalmas tulajdonsággal rendelkező polietilén csövet tervezünk beépíteni. Sajnos ilyen átmérőjű polietilén cső jelenleg nem áll rendelkezésre Magyarországon, így Németországból kell a csövet és a hozzá tartozó csatlakozó szerelvényeket a helyszínre hozni. A szükséges anyagok várhatólag csütörtökre fognak megérkezni.

A tönkrement vezeték cseréje egyedi műszaki megoldást fog majd igényelni, mivel a jelentős méretű és súlyú vezetéket, gyakorlatilag be kell fűzni a közműalagút alá.

Az elfolyó víz okozta alámosások térbeli kiterjedésének (terület és mélység) meghatározását sürgős feladat minél előbb meghatározni, a forgalom visszaállítása érdekében. Az üregek helyének, és azok nagyságának vizsgálatára talajradaros vizsgálat indul 03-án reggel. A talajradar képes 6 méter mélységig kimutatni a burkolat vastagságát, az üreg mélységét, az altalaj talajfizikai jellemzőit. A talajradaros felmérés elkészítését a Fővárosi Vízmű Zrt. azonnali reagálása, segítsége révén biztosított, mivel ilyen berendezéssel és felkészült szakemberekkel csak Ők rendelkeznek.

A következő napok feladatai:

  • 05.03-04. talajradaros vizsgálat. Egyezetést a Rendőrséggel a forgalom helyreállíthatósága érdekében. A közműalagút másik oldalán munkagödör kialakítása a sérült csőszakasz végpontjának a meghatározása céljából. Munkaárok duckeretek elhelyezése a munkagödör kitámasztására. A forgalommal terhelt felszíni terhek miatti acéllemezes kitámasztás kiépítése. A munkaárok fenéksíkjának kialakítása a további munkaművelet elvégzéséhez.
  • 05.05-07. Amennyiben az aláüregelődés lehetővé teszi a forgalom újraindítását, a munkagödör részleges visszatöltése, a biztonságos közlekedés érdekében. Az új csővezeték befűzése a közműalagút alá, a régi csővégek, és az új cső illesztése, és a kapcsolati idomok beépítése.
  • 05.08-09. Az új cső bekötését követően nyomáspróba, ellenőrzések, és a javított szakaszon az üzemszerű állapot visszaállítása.
  • 05.08. a munkagödör visszatöltése, az útburkolat helyreállítási munkáinak megkezdése.

A csőtörésből adódó fontosabb adatok:

  • Elfolyt vízmennyiség 1.500-2.000 m3
  • Eltört vízvezeték: NA 600 Azbeszt cement cső. tönkrement szakasz kb. 6fm.
  • Kitermelt földmennyiség a munkagödrökből: kb. 180m3
  • Érintett útfelület nagysága kb. 450m2
  • Várható össz. költsége a javításnak: 8-10 millió forint.

A munkálatok aktuális állásáról később is tájékoztatjuk az érintetteket, érdeklődőket.

A vezetékcserével járó kényelmetlenségek miatt elnézést, kérünk minden érintettől, és kérjük megértésüket a kényelmetlenségek miatt.

Debrecen. 2016. 05. 02.

Ányos József
vezérigazgató
Debreceni Vízmű Zrt.