Tájékoztató a Csapó utcai csőtörés helyreállítási munkáinak állásáról

A 2016.05. 02-án történt csőtörés helyreállítási munkái a keddi napon az eredetileg meghatározott ütemterv szerint folytatódtak a reggeli órákban. A talajradaros vizsgálatok alapján délelőtt döntés született arról, hogy a forgalom részleges visszaállítására nincs esély a javítási munkák idejére, mivel az út pályaszerkezete alatt üregek keletkeztek.

Az eltört csőszakasz eltávolítása is folytatódott, és megkezdődött a közműalagút másik oldalán is a vezeték feltárása, annak érdekében, hogy a sérülésmentes másik csővég is szabaddá váljon. A délelőtt folyamán újabb szemle keretében a közműalagút állapota ellenőrizve lett, a javítási munkák zavartalan és biztonságos folytathatósága érdekében. A nap folyamán a közműalagút melletti földfeltöltés folyamatos eltávolítása során olyan repedések kerültek a felszínre, amely alapján szükségesnek mutatkozott, hogy a repedések mozgásának ellenőrzésére, nyúlásmérő bélyegek kerüljenek felhelyezésre. Sajnos a délutáni órákra, a repedések szemmel látható módon nyíltak, és ezért a balesetveszély elkerülése érdekében a munkálatok fel lettek függesztve. A munkálatok folytatása érdekében szakértők bevonásával újabb vizsgálatokat végzett a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., és a statikus szakértő, aminek az lett az eredménye, hogy a közműalagút elbontása mellett kellett dönteni.

A 05. 04. reggel kezdődő közműalagút elbontása miatt fel kell függeszteni a sérült csővezeték javítási munkáit, és a bontás idejére, az épségben maradt csővégek megóvása érdekében a munkagödröt az éjszaka folyamán, részlegeses vissza kell tölteni. A bontási munkával párhuzamosan gondoskodni kell a közműalagútban lévő vezetékek kiváltásáról, ill. bevédéséről. A közműalagútban vízvezeték, használati melegvíz vezeték, távfűtő vezetékek, kommunikációs vezetékek vannak elhelyezve, melyek szolgáltatásait, csak rövid időre lehet felfüggeszteni.

Mivel a mai technikai színvonal már nem teszi szükségessé a közműalagútban való elhelyezést, hanem a földbe fektetett módon is biztosítható minden közmű zavartalan működése, a közműalagút helyén nem kell új műtárgyat építeni, de a balesetveszélyessé vált műtárgy bontási idejére a vezetékjavítási munkákat fel kell függeszteni. Az érintett cégek szakemberi bizakodnak abban, hogy a bontási munkák csak 1-2 nappal fogják a javítási munkák tervezett befejezési határidejét kitolni.

Debrecen. 2016. 05. 04.

Debreceni Vízmű Zrt.
Ányos József
vezérigazgató