Tájékoztatás Hajdúbagos lakossága számára

Tájékoztatjuk, hogy az ivóvíz Hajdúbagoson semmilyen tekintetben nem káros az egészségre, Ön és családtagjai, gyermeke fogyaszthatja korlátozás nélkül!

Tisztelt Felhasználó!

Tájékoztatjuk Hajdúbagos település lakosságát, hogy 2017. január 19-én a Debreceni Vízmű Zrt. vizsgáló laboratóriuma, a rendszeres ivóvíz minőség ellenőrző vizsgálatai során a vízműtelepet elhagyó kezelt víz kémiai vizsgálatakor olyan jellegű eltérést talált, amely beavatkozást igényelt. A vízműtelepen rendelkezésre álló technológia hatásfoka, valószínűsíthetően a rendkívüli és tartós hideg időjárás következtében, nem megfelelő. Ebből adódóan a vízmű kút nyersvízében természetesen előforduló ammónium lebontása lelassult és vízminőségre kedvezőtlen folyamatok indultak. Ezt időben észleltük és a rendelkezésünkre álló technológiát megvizsgálva megállapítottuk, hogy az egyetlen rendelkezésünkre álló beavatkozási lehetőség a fertőtlenítésre is alkalmazott NaOCl (közismert nevén hypo) adagolás szintjének emelése, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő vízminőség teljesüljön. Az így hálózatra termelt víz klórtartalma messze elmarad a maximálisan engedélyezett mértéktől. 

Egyértelműen megállapítható és kijelenthető, hogy szolgáltatott ivóvíz semmilyen tekintetben emberi egészségre nem ártalmas, sőt az időben megtett intézkedés miatt sikerült megelőzni a vízminőség romlását eredményező folyamatokat

Tájékoztatjuk, hogy az ivóvíz Hajdúbagoson semmilyen tekintetben nem káros az egészségre, Ön és családtagjai, gyermeke fogyaszthatja korlátozás nélkül!

A Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat rendszeresen ellenőrzi, felügyeli tevékenységünket, a vízminőséget. Ennek való megfelelés során a vizsgált paraméterekben tapasztalt változások miatt, a vízminőség romlás megelőzésére intézkedéseket kell tennünk, amelyek miatt előfordulhatnak a hálózat egyes szakaszain íz- és szaghatások melyek egészségre ártalmatlanok, de a víz fogyasztói élvezeti értékét csökkenthetik.

Biztosítjuk a lakosságot arról, hogy olyan beavatkozást nem végzünk, amely ártalmas lehet, illetve ha történne olyan esemény, vagy tapasztalnánk egészségre káros szennyezést, úgy azonnal értesítenénk a lakosságot, önkormányzatot és a hatóságokat! 

Jelen esetben előzetes lakossági tájékoztatás nem történt, mivel a beavatkozás normál adagolású fertőtlenítőszerrel történt, amely többnyire panaszt nem okoz. Más hasonló állapotú és korú ivóvíz hálózatokon a fertőtlenítés megszokott és rutinszerű. elengedhetetlen feladat, csak ahol ennek nincs előzménye, a lakosság nem ismeri, úgy ez bizalmatlanságot kelthet. A jövőben nagyobb figyelmet fordítunk a hasonló beavatkozások előtt a tájékoztatásra, amennyiben arra van módunk, lehetőségünk.

Az adagolás hatékonyságát, az ivóvíz megfelelőségét laboratóriumi vizsgálattal igazoltuk. Az időjárási, hőmérsékleti viszonyok kedvezőbb alakulásával, vízvizsgálatokkal felügyelve, a hypo adagolás mértékének fokozatosan csökkenteni kezdtük. Ezt hátráltatja az ismét hidegebbre forduló időjárás. Várhatóan, az időjárási körülményektől függően, a hőmérséklet tartós emelkedését követő 1-2 heten belül valamennyi hálózati szakaszon megszűnhetnek az esetleges íz és szag hatások. Arra is felhívom a figyelmet, hogy a felhasználók belső hálózatának állapota, kialakítása, használati jellege is befolyásolhatja az ivóvíz élvezeti értékét.

A jelenleg rendelkezésre álló technológia nem tesz lehetővé a most alkalmazott beavatkozásnál felhasználók felé kedvezőbb lehetőséget. A település ezért szerepel az Európai Unió által támogatott vízminőség-javító programban. Amennyiben új és megfelelő technológia valósul meg, úgy a jelenleg tapasztalt vízminőségi problémák kezelhetővé válnak.

Kérjük, hogy a jövőben is forduljanak hozzánk bizalommal, tegyék fel kérdéseiket, illetve a szolgáltatással kapcsolatos információkkal ajánljuk figyelmébe honlapunkat!

Türelmüket és szíves megértésüket köszönjük!

Debreceni Vízmű Zrt.