Számlázási panaszok kezelése

A számlázást jellemzi, hogy a megkérdezett felhasználók több mint négyötödének nem volt panasza.
grafikon

A 2013-as felmérésben a számlapanaszokra különböző típusok szerint kérdeztünk rá: alulszámlázás a válaszadók 81%-a esetében, túlszámlázás a válaszadók 76%-a esetében, ki nem küldött számla a válaszadók 76%-a esetében, hibás számla a válaszadók 76%-a esetében nem volt. Megnyugtatóan magas az aránya azoknak a felhasználóknak, akiknek nincsen számlapanasza. Érvényesül továbbá, hogy a panaszesetek fele elintéződött azonnal vagy néhány napon belül. A számlapanaszok elintézésének hatékonyságával a felhasználók 2013-ban összességében jóval elégedettebbek, mint korábban: most 80% körül van a valamilyen mértékben (közepesen, többnyire, teljesen) elégedettek aránya, 2009-ben ez 60% alatt maradt.

grafikon