Hogyan lehet csökkenteni a víziközmű-szolgáltatás számlát?

Tájékoztató segédanyag a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos költségcsökkentési lehetőségekről:


Vízelfolyás megelőzése, mielőbbi feltárása

Az ivóvíz az egyik legfontosabb kincsünk. A hiányát azonnal érezzük. Fontos, hogy a kitermelt, megtisztított víz ne menjen kárba. A vízórán átfolyó vízmennyiség csak a szükséges mértékű legyen, az elszivárgó víz díja, ne terhelje pénztárcánkat!

Javasoljuk, hogy gyakran ellenőrizzék az ingatlanuk belső vízvezetékeit, bojlereket, szerelvényeket, csapokat, W.C. öblítő berendezéseket. A hiba megtalálása és feltárása nem mindig könnyű feladat a laikusok számára, de ne várjon sokáig a hiba javításával, mivel ennek ellenértékén túl, még az elfolyt víz mennyisége után fizetendő csatornadíj is növelheti a rezsiköltségét.

Fontos, hogy a mosás után mindig zárjuk el a mosógépet ellátó csapot, de a kerti csap elzárása is fontos, hisz jelentős vízmennyiség elfolyhat a nem teljesen elzárt csapon, a szivárgó fagycsapon.

A vízelfolyások megelőzése érdekében – a nyári kirándulások, nyaralások megkezdése előtt, a lakás ajtajának bezárása előtt – a vízvételi helyeket illetve a vízmérő előtti csapot zárja el.

Havonta ellenőrizni érdemes, hogy a házi vezetékrendszeren van-e meghibásodás. Ennek ellenőrzésekor minden csapot, vízvételi helyet zárjon el, és ellenőrizze a vízmérőn, hogy nem jelentkezik-e irreálisan kiugró vízfogyasztás. Elzárt csapok mellett a mérő működése szivárgásra utalhat. Nem minden vízfolyás látható a felszínen, a földbe fektetett vezetékek esetén a víz észrevétlenül elszivároghat a talajban hosszú időn keresztül, vagy utat találhat a hibás csatornába. A szivárgás, vízelfolyás észlelése után mielőbb hívjon szakembert, és javítassa meg a hibás alkatrészeket, szerelvényeket, vezetékeket.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felhasználó felelősségi körébe tartozik a házi vízvezeték és szennyvízhálózat üzemeltetése, karbantartása, javítása a szolgáltatási ponttól kezdődően. A felhasználó feladata többek között:

-    a vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosítása, tisztántartása
-    a mérők fagyelleni védelme
-    a vízmérő rendellenes működése esetén a szolgáltató haladéktalan értesítése
-    a mérőn elhelyezett plomba vagy zárógyűrűk sértetlenségének biztosítása
-    felhasználó személyében bekövetkezett változások bejelentése 30 napon belül
-    a szolgáltatás díjainak határidőre történő kiegyenlítése

A mérők fagyelleni védelme érdekében javasolt az alábbiakra kiemelt figyelmet fordítani:

-->   A vízmérőakna belső felületének, fedlapjának megfelelő szigetelése.
-->   Az aknafedlap illeszkedése, megfelelő záródása is segíti a fagy elleni védelmet.
 

Köszönjük szíves közreműködését!

Friss információkért látogassa honlapunkat!