Fotókon, videón a Nagy Vízmű Szerződés

Miután a Hajdú-bihari Önkormányzatok Vízmű megszűnőben van, 22 megyei településen a Debreceni Vízmű szolgáltat majd április 1-től. Az erről szóló szerződést szerdán írták alá a Vízmű és a debreceni illetékesek, illetve az érintett önkormányzatok képviselői. A szolgáltatóváltással a víz- és szennyvízdíjak nem emelkednek. Mutatjuk a szerződésaláírást.

Szerződés-aláírás
Fotók és videó: Miskolczi János

A Debreceni Vízmű Zrt. már a 2000-es évek közepétől kidolgozta azt a stratégiai tervét, amely keretében a működési területének a bővítését célozta meg. A bővítéssel több célt is meg kívánt valósítani. Egyrészt a debreceni üzemeltetési hatékonyság átlag feletti színvonalával eredményességét kívánta fokozni, másrészt a szolgáltatási színvonalának elérését több felhasználó (fogyasztó), és ellátásért felelős önkormányzat számára tervezete elérhetővé tenni.

Ennek eredményeként már eddig is több nyírségi településsel és néhány hajdú-bihari településsel kötött üzemeltetési, vagy vagyonkezelési szerződést. Az eddigi legnagyobb vállalkozása pedig az volt, hogy céget alapított Erdélyben, és 20 éves koncessziós szerződéskötésre került sor Székelyudvarhely és környéke, valamint Nagyszalonta és környékének településeivel. Az erdélyi cég 2007 óta eredményesen végzi a víziközmű-szolgáltatást, és több mint 8 millió euró értékű beruházást is megvalósított.

A 2011. évi víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, valamint egyéb jogszabályok, alapvetően változtatták meg a víziközmű-szolgáltató cégek tevékenységét. A törvény hatására a korábbi 400 üzemeltető szervezetből, mára csak 40 cég létezik, és kapott működési engedélyt. A közműadó, a rezsidíj csökkentés bevezetése sok, korábban még jól működő cég gazdasági feltételeit olyan mértékben megváltoztatta, hogy többen a működés befejezését kellett, hogy válasszák. Többek között ezt a döntést kellett meghoznia a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek (Hajdúvíz Zrt.) is. A cég által működtetett 68 települési víziközmű-rendszer tulajdonosnak új szolgáltatót kellett keresnie. Így került arra sor, hogy 22 Hajdú-Bihar megyei település felvette a kapcsolatot a Debreceni Vízmű Zrt.-vel, amely tárgyalások eredményeként a mai napon, 2015. március 18-án a szerződések aláírására is sor került. Az aláírt szerződések alapján az üzemeltetési feladatok átvétele április 1-gyel fog megkezdődni, ettől kezdve a Debreceni Vízmű Zrt. látja el teljes felelősséggel a szolgáltatást.

Ahhoz, hogy eddig a napig eljussunk és szerződés aláírásra kerülhetett sor, nagyon sok lépést meg kellett tenni. A legnagyobb változás, hogy az eddig 100%-ban a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában álló, így közvetetten Debrecen Megyei Jogú Város tulajdonlásában lévő Debreceni Vízmű Zrt. részvényeiből meg kellett teremteni a lehetőséget a 22 település számára is a részvénybirtoklást, a tulajdonszerzést a Debreceni Vízmű Zrt.-ből.

Debrecen város felismerte, hogy a térség meghatározó szerepű pozíciójához hozzátartozik a kistelepülésekkel való szoros gazdasági együttműködés is, így ennek megfelelően a jövőben nemcsak a saját szolgáltató cégének működési tevékenységének a kiterjesztéséhez járult hozzá, hanem felvállalta a közös tulajdonlást is.

Az üzemeltetési szerződések határozatlan időre jöttek létre. Az alkalmazott díjak ugyanazok lesznek, mint amit a korábbi üzemeltető alkalmazott, de garantált az önkormányzatok számára a bérleti díjak megfizetése. Figyelemre méltó, hogy a négy ISPA-s településen ennek hatására a szennyvíz-szolgáltatási díjak közel 20%-kal csökkenni fognak.

Forrás: hajdupress.hu