Elkészült az Érsek utcai szennyvízcsatorna

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése és megrendelése alapján megépíttettük Debrecen-Józsa, Érsek utcában a szennyvízcsatorna vezeték hiányzó szakaszát. Ehhez a szakaszhoz csatlakozik néhány Északi sori ingatlan csatornahálózata is.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzati forrás lakossági önerővel is kiegészítésre kellett, hogy kerüljön, melynek mértéke 98.050,- Ft volt ingatlanonként.

az Érsek utca látképe a munkálatok megkezdésekorBekötővezeték a tisztító idommal

A közel nettó 9 millió Ft értékű beruházás kivitelezője a DEVÍZÉP Kft. volt, aki a megadott határidő letelte előtt elkészült a kivitelezési munkálatokkal.

Az Önkormányzat az Érsek utcában, a meglévő aszfalt úttól az Északi sorig terjedő szakaszon még az ősz folyamán szilárd burkolatú (aszfalt) út építését tervezi, ez is indokolta a munkálatok mielőbbi befejezését.

 

Tisztító akna a folyásfenékkelHelyreállított terület a munkavégzés után

A 2016. évi terveinkben szerepel az Érsek utcával párhuzamos Vashámor utcai szennyvízcsatorna megépítése is.

A csatornavezeték megépítésével a területen élők komfortossága jelentősen javult, a keletkezett szennyvizek ellenőrzött és környezetkímélő módon jutnak el a szennyvíztisztító telepünkre, ahol a biológiai tisztítását követően azok a befogadó Tócó patakba megnyugtató módon bevezethetőek.

A kivitelezés idején tanúsított türelmüket és megértésüket köszöni a

Debreceni Vízmű Zrt.