Dokumentumtár

Dokumentum kategóriák

Nyomtatványok

Adatpontosító nyomtatvány - Térségi, nem Debrecen

.pdf
2017

B133 - Megrendelő nyomtatvány közmű adatszolgáltatáshoz

.pdf
2017

B139 - Közmű adatszolgáltatási jegyzőkönyv

.pdf
2017

Csatornahálózati üzemeltetői hozzájárulás kérése építmények használatbavételi engedélyezéséhez

.pdf
2020

Felhasználói változás formanyomtatvány

.pdf
2017

Igazolás mellékvízmérő visszavételről

.pdf
2018

Ivóvíz-szolgáltatás visszaállítás formanyomtatvány

.pdf
2017

Kérelem locsolási kedvezmény igénybevételére

.pdf
2017

Kivitelezői nyilatkozat

.pdf
2018

Közszolgáltatási szerződés

.pdf
2017

Meghatalmazás teljes körű eljárásra és képviseletre a Debreceni Vízmű Zrt-nél

.pdf
2017

Megrendelés csatorna-szolgáltatás szüneteltetésére

.pdf
2017

Megrendelés ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetésére

.pdf
2017

Megrendelő mellékvízmérő plombázásához

.pdf
2017

Mellékvízmérő megszüntetésének bejelentése

.pdf
2017

Metrológiai pontossági vizsgálat megrendelése

.pdf
2017

Metrológiai szerkezeti vizsgálat megrendelése

.pdf
2017

Oltóvíz mérés megrendelő formanyomtatvány

.doc
2020

Szomszéd tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat víz-, csatornabekötéshez

.pdf
2013

Védendő felhasználó kérelem

.pdf
2017

Víziközmű-fejlesztési megállapodás

.pdf
2020

Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos igénybejelentő

.pdf
2017

Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos megrendelő

.pdf
2017