Dokumentumtár

Dokumentum kategóriák

Beszámolók

2016. évi beszámoló

.pdf
2016

Független könyvvizsgálói jelentés a 2016. évi beszámolóhoz

.pdf
2016

Kiegészítő melléklet a 2016. évi beszámolóhoz

.pdf
2016

Közgyűlési határozat a 2016. évi beszámolóhoz

.pdf
2016

2015. évi beszámoló

.pdf
2015

Eredménykimutatás a 2015. évi beszámolóhoz

.pdf
2015

Független könyvvizsgálói jelentés a 2015. évi beszámolóhoz

.pdf
2015

Kiegészítő melléklet a 2015. évi beszámolóhoz

.pdf
2015

2014. évi beszámoló

.pdf
2014

Eredménykimutatás a 2014. évi beszámolóhoz

.pdf
2014

Független könyvvizsgálói jelentés a 2014. évi beszámolóhoz

.pdf
2014

Igazhatósági határozat a 2014. évi beszámolóhoz

.pdf
2014

Kiegészítő melléklet a 2014. évi beszámolóhoz

.pdf
2014

2013. évi beszámoló

.pdf
2013

Eredménykimutatás a 2013. évi beszámolóhoz

.pdf
2013

Független könyvvizsgálói jelentés a 2013. évi beszámolóhoz

.pdf
2013

Igazhatósági határozat a 2013. évi beszámolóhoz

.pdf
2013

Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz

.pdf
2013

2012. évi beszámoló

.pdf
2012

Eredménykimutatás a 2012. évi beszámolóhoz

.pdf
2012

Független könyvvizsgálói jelentés a 2012. évi beszámolóhoz

.pdf
2012

Igazhatósági határozat a 2012. évi beszámolóhoz

.pdf
2012

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

.pdf
2012

Debreceni Vízmű Zrt "Aktívabb, egészségesebb Vízműért program" beszámoló

.pdf
2011
Debreceni Vízmű Zrt. 2020 évi beszámolója (2011 évi CCIX. törvénynek megfelelően)

Mérleg és eredménykimutatás a 2020. évi beszámolóhoz

.pdf
2020

Független könyvvizsgálói jelentés a 2020. évi beszámolóhoz

.pdf
2020

Kiegészítő melléklet a 2020. évi beszámolóhoz

.pdf
2020

Díjjegyzékek

Részvénytársaságunk 2020.01.01-től hatályos Díjjegyzéke

Debreceni Vízmű Zrt. 2020. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (1. sz. módosítása)

.pdf
2020

Debreceni Vízmű Zrt. 2020. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (2. sz. módosítása)

.pdf
2020

Debreceni Vízmű Zrt. 2020. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (5. sz. módosítása)

.pdf
2020
Debreceni Vízmű Zrt. 2019.01.01-től hatályos Díjjegyzéke

Debreceni Vízmű Zrt. 2019. évi Szolgáltatási díjjegyzéke

.pdf
2019

Debreceni Vízmű Zrt. 2019. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (1. sz. módosítása)

.pdf
2019

Debreceni Vízmű Zrt. 2019. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (2. sz. módosítása)

.pdf
2019

Debreceni Vízmű Zrt. 2019. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (3. sz. módosítása)

.pdf
2019

Debreceni Vízmű Zrt. 2019. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (4. sz. módosítása)

.pdf
2019

Debreceni Vízmű Zrt. 2019. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (5. sz. módosítása)

.pdf
2019
Debreceni Vízmű Zrt. 2018.01.01-től hatályos Díjjegyzéke

Debreceni Vízmű Zrt. 2018. évi Szolgáltatási díjjegyzéke

.pdf
2018

Debreceni Vízmű Zrt. 2018. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (1. sz. módosítása)

.pdf
2018
Debreceni Vízmű Zrt. 2017.07.01-től hatályos Díjjegyzéke

Debreceni Vízmű Zrt. 2017. évi Szolgáltatási díjjegyzéke 07.01-től

.pdf
2017

Debreceni Vízmű Zrt. 2017. évi Szolgáltatási díjjegyzéke 07.01-től (1. sz. módosítása)

.pdf
2017
Debreceni Vízmű Zrt. 2017.01.01-től hatályos Díjjegyzéke

Debreceni Vízmű Zrt. 2017. évi Szolgáltatási díjjegyzéke

.pdf
2017

Debreceni Vízmű Zrt. 2017. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (1. sz. módosítása)

.pdf
2017

Debreceni Vízmű Zrt. 2017. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (2. sz. módosítása)

.pdf
2017

Debreceni Vízmű Zrt. 2017. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (3. sz. módosítása)

.pdf
2017
Debreceni Vízmű Zrt. 2016.01.01-től hatályos Díjjegyzéke

Debreceni Vízmű Zrt. 2016. évi Szolgáltatási díjjegyzéke

.pdf
2016

Debreceni Vízmű Zrt. 2016. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (1. sz. módosítása)

.pdf
2016

Debreceni Vízmű Zrt. 2016. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (2. sz. módosítása)

.pdf
2016

Debreceni Vízmű Zrt. 2016. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (3. sz. módosítása)

.pdf
2016

Debreceni Vízmű Zrt. 2016. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (4. sz. módosítása)

.pdf
2016
Debreceni Vízmű Zrt. 2015.01.01-től hatályos Díjjegyzéke

Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi Szolgáltatási díjjegyzéke

.pdf
2015

Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (1. sz. módosítása)

.pdf
2015

Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (2. sz. módosítása)

.pdf
2015

Debreceni Vízmű Zrt. 2015. évi Szolgáltatási díjjegyzéke (3. sz. módosítása)

.pdf
2015
Debreceni Vízmű Zrt. 2013. július 15-től – 2014.04.08-ig hatályos Díjjegyzéke

Debreceni Vízmű Zrt. 2014. évi Szolgáltatási díjjegyzéke

.pdf
2014

Az alaptevékenységen kívül nyújtott szolgáltatás díjai

.pdf
2014

Szolgáltatási díjjegyzék 1. számú melléklet

.pdf
2014

Szolgáltatási díjjegyzék 2. számú melléklet

.pdf
2014

Engedélyek

Működési engedély

Debreceni Vízmű Zrt. Víziközmű-szolgáltatói engedély 2016

.pdf
2016

Debreceni Vízmű Zrt. Működési engedély - közműves ivóvízellátás (Derecske)

.pdf
2016

Debreceni Vízmű Zrt. Működési engedély - közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás (Derecske)

.pdf
2016

Debreceni Vízmű Zrt. módosított vízközmű-szolgáltatói működési engedélye 2015

.pdf
2015

Debreceni Vízmű Zrt. Működési engedély 2013

.pdf
2013

Debreceni Vízmű Zrt. Víziközmű szolgáltatói működési engedély határozat 2013

.pdf
2013

Debreceni Vízmű Zrt. Víziközmű szolgáltatói működési engedély kijavítás

.pdf
2014

Jogszabályok

Vízgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok

58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről

220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a vízi közművek üzemeltetéséről

201/2001. (X.25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Méréssel kapcsolatos jogszabályok

78/1997. (XII.31.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

127/1991. (X.9.) Kormányrendelet a mérésügyi törvény végrehajtásáról

Ármegállapítás - áralkalmazással kapcsolatos jogszabályok

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

Fogyasztó - és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Egyéb jogszabályok, szabványok és tanúsítványok

2018. évi tanúsítvány számlázás auditálásáról

.pdf
2018

2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

MSZ EN ISO/IEC 17025:2005. szabvány: Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei

28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

HUNG-T-ZART-017/n-2014 tanúsítvány

.pdf
2014

A díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek megfelelőségéről

Közérdekű információk

Debreceni Vízmű Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat

.pdf
2020

DV Zrt. és Tagvállalatai Beszerzési Szabályzata

.pdf
2016

Földgáz adásvételi szerződés

.pdf
2019
24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek való megfelelés

Díjkalkulátor - további települések

Víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai

Debreceni Vízmű Zrt. további szolgáltatási területein kötött üzemeltetési és vagyonkezelési szerződések

Felhasználói megkeresések és panaszok kezelése

.pdf
2017

Hibabejelentés

.pdf
2017

Debreceni Vízmű Zrt. Egyes Tevékenységek Kiszervezésére vonatkozó Szabályzata

.pdf
2015

24.16. melléklet - Ügyfélszolgálati feladatok

.pdf
2020
Debreceni Vízmű Zrt. 2018. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

Független könyvvizsgálói jelentés a 2018. évi beszámolóhoz

.pdf
2018

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz

.pdf
2018

Mérleg és eredménykimutatás a 2018. évi beszámolóhoz

.xls
2018
Debreceni Vízmű Zrt. 2017. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

Független könyvvizsgálói jelentés a 2017. évi beszámolóhoz

.pdf
2017

Kiegészítő melléklet a 2017. évi beszámolóhoz

.pdf
2017

Mérleg és eredménykimutatás a 2017. évi beszámolóhoz

.xls
2017
Közzétételi kötelezettség (2011-2013 évig a 2009. CXXII. törvénynek megfelelően)

Foglalkoztatottak létszámára és személyi jellegű juttatásaira vonatkozó adatok 2017. 1-3 negyedév

.xls
2017

Foglalkoztatottak létszámára és személyi jellegű juttatásaira vonatkozó adatok 2018. 1. félév

.pdf
2018

Foglalkoztatottak létszámára és személyi jellegű juttatásaira vonatkozó adatok 2018. 2. félév

.xlsx
2018

Közérdekű szerződések

Debreceni Vízmű Zrt. 2019. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

Független könyvvizsgálói jelentés a 2019. évi beszámolóhoz

.pdf
2019

Kiegészítő melléklet a 2019. évi beszámolóhoz

.pdf
2019

Mérleg és eredménykimutatás a 2019. évi beszámolóhoz

.pdf
2019

Nyilatkozatok

Szomszéd tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat víz-, csatornabekötéshez

.pdf
2013

Laboratórium Minőségpolitikai Nyilatkozata

.pdf
2018

Nyomtatványok

Közszolgáltatási szerződés

.pdf
2021

Felhasználói változás formanyomtatvány

.pdf
2020

Meghatalmazás teljes körű eljárásra és képviseletre a Debreceni Vízmű Zrt-nél

.pdf
2017

Megrendelő mellékvízmérő plombázásához

.pdf
2020

Mellékvízmérő megszüntetésének bejelentése

.pdf
2017

Igazolás mellékvízmérő visszavételről

.pdf
2020

Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos igénybejelentő

.pdf
2017

Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos megrendelő

.pdf
2021

Megrendelés ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetésére

.pdf
2020

Ivóvíz-szolgáltatás visszaállítás formanyomtatvány

.pdf
2020

Megrendelés csatorna-szolgáltatás szüneteltetésére

.pdf
2020

Csatornahálózati üzemeltetői hozzájárulás kérése építmények használatbavételi engedélyezéséhez

.pdf
2020

Adatpontosító nyomtatvány - Térségi, nem Debrecen

.pdf
2017

Meteorológiai pontossági vizsgálat megrendelése

.pdf
2020

Meteorológiai szerkezeti vizsgálat megrendelése

.pdf
2020

Kérelem locsolási kedvezmény igénybevételére

.pdf
2020

Védendő felhasználó kérelem

.pdf
2021

Kivitelezői nyilatkozat

.pdf
2020

B133 - Megrendelő nyomtatvány közmű adatszolgáltatáshoz

.pdf
2017

B139 - Közmű adatszolgáltatási jegyzőkönyv

.pdf
2017

Oltóvíz mérés megrendelő formanyomtatvány

.pdf
2021

Víziközmű-fejlesztési megállapodás

.pdf
2020

Pályázati anyagok

Szivacsos csőtisztítási tevékenység végzése

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2018

Szolgáltatási szerződés tervezet

.pdf
2018
Utóülepítő medence járófelületének felújítása

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2015

Ajánlatkérési dokumentációt kiegészítő képek

.pdf
2015
Iszapcentrifugák és csavarszivattyúk szervizelése

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2016
Vízmérő javítási-hitelesítési tevékenység

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2016
Pályázati felhívás - Vegyi anyag (vas-III-klorid) beszerzése

Pályázati felhívás - Vegyi anyag (vas-III-klorid) beszerzése

.pdf
2017
Tervezési munka végzése

Ajánlattételi felhívás anyaga

.pdf
2015
Vegyi anyagok beszerzése

Komplett ajánlattételi dokumentáció

.pdf
2015
Tehergépjármú tartós bérlet

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2015
Vekeri-tavi pihenőközpont és Lovász-zugi földmedrű szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja

Sajtóközlemény

.pdf
2013

Sajtóközlemény

.pdf
2013
Szennyvízcsatorna szakaszok rekonstrukciója

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2017
Pályázati felhívás - Számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítás elvégzéséhez

Pályázati felhívás - Számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítás elvégzéséhez

.pdf
2017

I. számú melléklet - Ajánlati nyilatkozat

.pdf
2017

II. számú melléklet - Teljességi nyilatkozat

.pdf
2017

III. számú melléklet - Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről

.pdf
2017
Pályázati felhívás - Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító Üzem technológiai fejlesztése tárgyban

Pályázati felhívás - Szennyvíztisztító Üzem technológiai fejlesztésére

.pdf
2017

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció - Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvíztisztító üzem, iszap recirkulációs vezeték felújítása

.pdf
2018
Pályázati Felhívás - Iszap recirkulációs vezeték felújítására

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2018
Pályázati Felhívás - Vegyi anyag beszerzése 2019

Vegyi anyag beszerzése (Vas-III-klorid)

.docx
2019
Pályázati Felhívás - Polielektrolit beszerzése 2019

Polielektrolit beszerzése

.docx
2019
Portaszolgálati és recepciós tevékenység

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2019
I-es telepi 0,4 kV-os főelosztó felújítása

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2019

Vállalkozási szerződés

.pdf
2019
Számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítás elvégzése

Pályázati kiírás

.docx
2020

Ajánlati nyilatkozat

.docx
2020

Teljességi nyilatkozat

.docx
2020

Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről

.docx
2020
A Konzervgyári főgyűjtő csatorna felújítása

A Konzervgyári főgyűjtő csatorna felújítása

.docx
2020

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2020

Vállakozási szerződés tervezet

.pdf
2020
6 db búvárszivattyú beszerzése

Adásvételi szerződés

.pdf
2019

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2019
Pályázati felhívás - I.-es vízműtelepén tervezett napelem park létesítéshez

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2020

Vállalkozási szerződés

.pdf
2020
1 db iszapcentrifuga 8.000 üzemórás felújítása

Ajánlatkérési dokumentáció

.pdf
2019

Vállalkozási szerződés tervezet

.pdf
2019
Skoda Superb bérlése A Debreceni Vízmű Zrt. részére

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

.docx
2020
Ivóvíz kezelési vegyi anyagok beszerzése 2020

Ivóvíz kezelési vegyi anyagok beszerzése 2020

.docx
2020
Ivóvíz kezelési vegyi anyagok beszerzése 2019

Pályázati felhívás

.docx
2019
2. számú biogáz motor 20.000 üzemórás felújítása

Vállalkozási szerződés tervezet

.pdf
2020

Önkormányzati rendeletek

Derecske

9/2015.(I.29.) - Víziközmű törzshálózathoz történő csatlakozásért fizetendő hozzájárulási díjak

.pdf
2015

25/2014. (XII. 18.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

.pdf
2014

3/2017 (I.27) Derecske Város Önkormányzat módosító rendelete (20/2012) talajterhelési díjról

.pdf
2017

20/2012. (VI. 01.) - A talajterhelési díjról - 2017. évi hatályos

.pdf
2017

44/2009. (XI. 27.) - A közüzemi vízműből szolgáltatott ívóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról

.pdf
2009

Szabályzatok

Debreceni Vízmű Zrt. díjképzési politikája és díjképzési szabályzata

.pdf
2013
Üzletszabályzat

24.4. melléklet - Csapadékvíz mennyiség meghatározása

.pdf
2021

24.21. melléklet - Szerződés teljesítésében résztvevő harmadik személyek

.pdf
2021

24.23. melléklet - Házi szennyvíz beemelők alkalmazása

.pdf
2021

24.24. melléklet - Kérelem a 10%-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez

.pdf
2021
Üzletszabályzat 2020

Debreceni Vízmű Zrt. Üzletszabályzat tervezet 2020. v. 1.0

.pdf
2020

Szerződések

Szennyvíz elvezetési és tisztítási közüzemi közszolgáltatási és üzemeltetési szerződések

Üzemeltetési szerződés - Derecske

.pdf
2017
Ivóvíz közüzemi közszolgáltatási és üzemeltetési szerződések

Üzemeltetési szerződés - Derecske

.pdf
2016
A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai

Közüzemi Közszolgáltatási Szerződés

.pdf
2012

Üzemeltetési szerződés az ISPA/KA projekt keretében létrejött eszközökre

.pdf
2011

Vagyonkezelési szerződés

.pdf
2013

Vagyonkezelési szerződés kiegészítés

.pdf
2013

Tájékoztatók

Tájékoztató mellékmérőn történő elszámolásra

.pdf
2016

Tájékoztató az építmények használatbavételi engedélyezéséhez

.pdf
2020

Tájékoztató az 57/2010 FVM rendelet szerinti külön engedély kiadásának menetéről

.pdf
2020

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségről tájékoztató

.docx
2020

Meghívó a Nélkülözhetetlen víz - ivókutak, szökőkutak és fürdők című fotókiállításra a Víz Világnapján.

.pdf
2018

Vízmérők cseréje, hitelesítése

Vízügyi ágazat jelene és jövője

.pdf
2017

Víz- és csatornabekötés

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

Leolvasás

Szervezeti felépítés

.pdf
2017

Mellékvízmérők

Közműadatszolgáltatás

Tervjóváhagyások

Számlamagyarázat

Ellenőrzési jogok és kötelezettségek

A felhasználó személyében bekövetkezett változás

Eljárás utasítás VEU-44 - A csatornázhatóság vizsgálata

.pdf
2015

Szennyvíz tisztítása

Víztakarékossági praktikák

Víz útja

Debrecen Nagycsere-Haláp közüzemi ivóvízvezeték építése

Nagycsere - Haláp tájékoztató

.pdf
2019

D100 gyűrűs akna terve

.pdf
2019

Műanyag vízmérő akna

.pdf
2019

Beton vízmérőakna kialakítása szerelvényekkel

.pdf
2019
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás a házi ivóvízhálózat meghibásodása során végzett javítási munkálatokkal összefüggésben történő személyes adatok kezeléséről

.pdf
2020

Tanúsítványok

Akkreditálási okirat

.pdf
2020
Archívum

Észak-Alföldi Minőségi Díj

.jpg
2005

Legjobb Munkahely Díj

.jpg
2004

Üzleti Etikai Díj

.jpg
2005
Intézze ügyeit online!
Sorban állás, várakozás helyett regisztráljon most e-ügyfélszolgálatunkra!
REGISZTRÁCIÓ