Cégünkről - Debreceni Vízmű Zrt.

Vonatkozó jogszabályok

Vízgazdálkodás kapcsolatos jogszabályok

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
201/2001. (X.25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről
21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a vízi közművek üzemeltetéséről

Méréssel kapcsolatos jogszabályok

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
127/1991. (X.9.) Kormányrendelet a mérésügyi törvény végrehajtásáról
78/1997. (XII.31.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról

Ármegállapítás - áralkalmazással kapcsolatos jogszabályok

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

Fogyasztó - és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Egyéb jogszabályok, szabványok és tanúsítványok

2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról
28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005. szabvány: Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei.

2018. évi tanúsítvány számlázás auditálásáról

.pdf
2018

HUNG-T-ZART-017/n-2014 tanúsítvány

.pdf
2014

A díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek megfelelőségéről

Önkormányzati rendeletek

Az alábbi táblázatokban a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításának megfelelően a Debreceni Vízmű Zrt. szolgáltatási területeihez tartozó települések vonatkozó rendeletei és határozatai kerültek megjelenítésre.

A jogszabályok településenként érhetőek el. A település nevére kattintva a kiválasztott helység táblázatára navigáljuk a gyorsabb elérés érdekében. Az egyes táblázatokban a kiadás éve és a jogszabály megnevezése alapján tájékozódhat. A jogszabályok címére kattintva új ablakban a jogszabály legutóbbi módosított állapotát illetve hatályos verzióját érheti el. A jogszabály különböző időállapothoz kapcsolódó szövegét a jogszabályon belül választhatja ki, ha rákattint a kívánt időtartamra.

A következő linkre kattinva elérheti segítségként a különböző időállapotok elérésének megjelenítését egy példa segítségével:

Példa a különböző időállapotok elérésére