52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Szennyvízszolgáltatás

Szolgáltatási terület

A Debreceni Vízmű Zrt. és leányvállalatai Debrecenen(1) kívül a helyi önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján szennyvíz elvezetés-és tisztítás szolgáltatást nyújt Romániában (Székelyudvarhelyen, Parajdon, Nagyszalontán) Magyarországon (Nyírlugoson(2), Nyírmihálydiban(3), Biharkeresztesen(5), Ártándon(6) és Nádudvaron - Civisvíz Kft.(7)).

térkép...

Szennyvíztisztó üzem

A városból és a környékbeli településekről beérkező - átlagosan 40-45.000 m3/nap mennyiségű szennyvizet a város dél-nyugati részén lévő Szennyvíztisztító Üzem fogadja. A szennyvíz valamivel több, mint egy napot tartózkodik az Üzemben, ezalatt egy három lépcsős tisztítási folyamaton halad keresztül. A tisztítás eredményeként a környezetvédelmi előírásoknál jobb minőséget elérő tisztított szennyvíz a Debrecen mellett húzódó Tócó csatornába kerül bevezetésre. A szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap modern technológiával kerül hasznosításra.

A szennyvíz mechanikai tisztítása

Durva rácsszűrés
A szennyvíztisztító telepre gravitációsan érkező nyers szennyvíz durva mechanikai szennyeződéseit (úszó, lebegő szennyeződések) 2 db 15 mm pálcaközű síkrács választja le.
A rácsok által leválasztott rácsszemét a rácsok mögött elhelyezett 1-1 db rácsszemét présbe kerül. A csigás rendszerű, öblítővizes kivitelű présből a rácsszemét konténerbe hull.

A szennyvíz átemelése
A durva szennyeződésektől mentesített szennyvizet átemelő szivattyúk emelik olyan magasra, hogy a tisztító technológián gravitációsan folyhasson végig.

Finom rácsszűrés
A technológia tehermentesítését 2 db, egyenként 6000 m3/h kapacitású, 3 mm résméretű gépi finomrács segíti rácsszemét préssel, zsákos rácsszemét gyűjtéssel.

Mérőállomás
A finomrács után található online mérőállomás folyamatosan vizsgálja az alábbi szennyvíz paramétereket:

 • Kémiai oxigén igény
 • pH
 • NH4-N
 • PO4-P
 • Lebegőanyag
 • Hőmérséklet


Homokfogás, zsírfogás

A homokfogó
A finomrácstól gravitációsan érkező rácsszűrt szennyvíz a homokfogó 2 db párhuzamos telepítésű rekeszébe folyik. A homokfogó rekeszekben folyamatos levegőztetés mellett történik a szennyvíz homok és zsírtartalmának a leválasztása.
A szivattyúk által eltávolított homokos zagy 2 db párhuzamosan telepített homokmosóba kerül, míg a zsír 1-1 db 3 m3-es uszadék tartályba jut.

Záportározó
A záportározó 15.000 m3 csapadékvíz időleges betározására nyújt lehetőséget, abban az esetben, ha a szennyvíztisztító üzembe érkező szennyvíz mennyisége meghaladja a telep tisztítókapacitását.

Előülepítés
A homokfogón átfolyt nyers szennyvíz két 40 méter átmérőjű, dorr típusú előülepítőre kerül. Az előülepítőben történik a nyers szennyvíz iszap és víz fázisának szétválasztása.

Debreceni Vízmű Zrt. - Rács

Debreceni Vízmű Zrt. - Rács

Debreceni Vízmű Zrt. - Rács

Debreceni Vízmű Zrt. - Rács

Debreceni Vízmű Zrt. - Előülepítő

Debreceni Vízmű Zrt. - Előülepítő

Debreceni Vízmű Zrt. - Előülepítő

Debreceni Vízmű Zrt. - Előülepítő

Debreceni Vízmű Zrt. - Homokfogó

Debreceni Vízmű Zrt. - Homokfogó

Debreceni Vízmű Zrt. - Szennyvíztelep

Debreceni Vízmű Zrt. - Szennyvíztelep


A szennyvíz biológiai tisztítása

A biológiai tisztítósor

Anaerob medencék
A biológiai blokkoknál egy-egy 500 m3-es anaerob I. (előszelektor) medence és egy-egy 1000 m3-es anaerob II. medence található. Az anaerob medencék folyamatosan kevert lóversenypálya rendszerű eleveniszapos reaktorterek. Az előszelektor reaktor feladata az iszaprecirkuláció nitrát-tartalmának csökkentése, az anaerob II medence a szennyvíz foszfortartalom csökkentésének hatékonyságát növeli.

Anoxikus medencék
Az anaerob kezelés után a szennyvíz gravitációsan áramlik a nitrogén-eltávolítás szempontjából fontos egységekbe, a 2500m3-es ún. anoxikus medencékbe. Az anoxikus medencék bécsi medence jelleggel kialakított, folyamatosan kevert lóversenypálya rendszerű eleveniszapos terek, amelyekben a denitrifikálás folyamata játszódik le, ugyanakkor lehetőség van szimultán működtetésre is.

Levegőztető medence
Az anoxikus terekből az eleveniszap szuszpenzió a 4000 m3 térfogatú - folyamatosan oxikus körülmények között tartott- levegőztető medencébe áramlik. Egy-egy levegőztető medencébe 9696 db Flygt Sanitaire gumimembrános, tányéros levegőztető elem található.

A levegőztető medencékbe a megfelelő nitrát-eltávolítás érdekében folyamatosan üzemelő kiskörös recirkulációs szivattyúk találhatók, amelyek a nitrátban dús vizet visszajuttatják az anoxikus medencékbe.

A biológiai tisztítás levegőztető medencékben lejátszódó folyamata az aerob oxidáció, amikor a denitrifikálás után még megmaradó szerves anyag és az NH4+ szennyezés lebomlik, oxidálódik, amely folyamatot az ammónia tekintetében nitrifikálásnak nevezünk. A levegőztető medencében állandó kb. 1,8-2,0 g/m3 körüli oldott oxigén koncentráció mellett játszódnak le ezek a folyamatok. A levegőellátást 7 db Aerzener és 4 db HV turbó fúvó biztosítja.

Utóülepítés, fölösiszap elvétel
A tisztított szennyvízből az eleveniszap 4 db 40m átmérőjű, Dorr típusú és 2 db 55 méter átmérőjű, Dorr jellegű utóülepítőben kerül leválasztásra.

Az ülepítőkből az iszapot a recirkulációs és fölösiszap átemelő aknákba telepített recirkulációs szivattyúk táplálják vissza az előszelektor medencékbe (nagykörös iszap recirkuláció). A biológiai tisztítás során képződő többlet, úgynevezett fölösiszap az iszapkezelő gépházba kerül átszivattyúzásra.

Mérőaknák
A mérőaknában történik a tisztított víz mennyiségének és minőségének ellenőrzése.
A mérőaknában kialakított, több mérőszondából álló online mérőállomás segítségével folyamatos monitorozás alatt vannak a tisztított szennyvíz minőségének paraméterei:

 • Kémiai oxigén igény
 • Hőmérséklet
 • NH4-N
 • pH
 • PO4-P
 • Lebegőanyag
 • NO3-N


Vegyszergépház

Metanol rendszer
A bejövő szennyvíz paraméterek kedvezőtlen alakulása miatt szükségessé válhat többlet szénforrás (metanol) adagolása a mechanikailag tisztított szennyvízhez.

Vas-szulfát rendszer
Vas-(III)-szulfát adagolására akkor kerül sor, ha a biológiai foszforeltávolítással önmagában nem lehet biztosítani az 5 mg/l foszforra előírt határértéket a tisztított szennyvízben.

Szippantott szennyvíz fogadó

A szippantott szennyvíz fogadó és előkezelő műtárgy 300 m3/nap kapacitású. A fogadó műtárgy normál minőségű, kommunális szippantott szennyvíz fogadására alkalmas.

A szippantott szennyvíz fogadó és előkezelő mű feladata, hogy a beszállított szippantott szennyvíz alkalmas legyen a csatornán érkező szennyvízzel együtt a meglévő technológiai berendezéseken a tisztításra. A lefejtés után a szennyvíz gépi rácsra kerül. A rács feladata a beszállított szippantott szennyvízben lévő darabos szennyeződések, az úgynevezett rácsszemét eltávolítása, kiemelése és víztelenítése.
A homokfogó feladata a beszállított szippantott szennyvíz homoktartalmának eltávolítása, az előlevegőztető medence a káros kiülepedések megelőzésére szolgál.

Debreceni Vízmű Zrt. - Biológiai tisztítás

Debreceni Vízmű Zrt. - Biológiai tisztítás

Debreceni Vízmű Zrt. - Biológiai tisztítás

Debreceni Vízmű Zrt. - Biológiai tisztítás

Debreceni Vízmű Zrt. - Biológiai tisztítás

Debreceni Vízmű Zrt. - Biológiai tisztítás

Debreceni Vízmű Zrt. - Biológiai tisztítás

Debreceni Vízmű Zrt. - Biológiai tisztítás

Debreceni Vízmű Zrt. - Utóülepítés

Debreceni Vízmű Zrt. - Utóülepítés

Debreceni Vízmű Zrt. - Utóülepítés

Debreceni Vízmű Zrt. - Utóülepítés


Iszapvonal, és gázvonal

Iszapkezelés
Az iszapkezelési rendszer centrifugákkal történő sűrítéssel növeli az iszapok szárazanyag tartalmát. A nyersiszap átemelő először az iszapgépházban elhelyezett iszapszűrőre nyomja a nyersiszapot. A szűrt nyersiszap, ill. a fölösiszap gépi elősűrítőkre kerül, amelyek biztosítják, hogy az elősűrített iszap szárazanyag-tartalma jellemzően 4-5 % legyen. A sűrített iszap 50m3 térfogatú homogenizáló medencébe kerül. A homogenizáló medencében intenzív keverés biztosított, majd innen szárazaknás szivattyúk juttatják a homogenizált iszapot a rothasztókba.

Iszaprothasztás
Az iszaprothasztók az elősűrített iszap anaerob úton mezofil tartományban (+35°C) történő rothasztását végzik az iszap biológiai stabilizálása, jobb vízteleníthetősége és a maximális biogáz kinyerése érdekében. A rothasztó térfogat 2*4500 + 6000 = 15000m3. Napi átlagos iszap Qd=400-600m3/d feladott mennyiségéhez viszonyítva a hidraulikai tartózkodási idő kb. 19-25 nap, attól függően, hogy egy időben mely fermentor tornyok vannak üzemben.

Víztelenítés
A rothasztókból túlfolyó stabilizált iszap a két kigázosító műtárgyba folyik, ami az iszap homogenizálása érdekében folyamatosan kevergetve van. A napi átlagos 4-600 m3 2-3%-os száraz anyag tartalmú stabilizált iszap polielektrolit hozzáadásával kerül a víztelenítő centrifugákba.
A víztelenítő centrifugák segítségével a száraz anyag tartalom legalább 23%-ra növekszik. A víztelenített iszap 6,5 m3 –es konténerekben kerül összegyűjtésre, majd komposztáló telepre szállítják további felhasználásra.

Gázkezelés, biogáz hasznosítás

Biogáz termelés
Az anaerob fermentáció reakció mechanizmusa három elkülöníthető szakaszra bomlik:

 • cseppfolyósítás /hidrolízis/
 • savas erjedés
 • metán fermentáció


Anaerob fermentáció mellékterméke a biogáz, mely főleg metánt (CH4) 58-62%-ban, valamint széndioxidot, illetve 1% alatt egyéb gázokat tartalmaz.
A lebomlott szerves anyagból naponta átlagosan 4000-5500 Nm3 biogáz képződik. A biogáz fűtőérték 23,2 MJ/Nm3.

Gáztárolás
A rothasztóban keletkezett biogázt egy 1.000 m3 hasznos űrtartalmú úszóharangos és egy membrános, 1.000 m3 hasznos űrtartalmú gáztárolóban lehet betárolni a felhasználás idejéig.
Üzemszerű állapotban a biogáz kazánokban, vagy gázmotorokban hasznosítható.

Rothasztók fűtése, biogáz hasznosítás

 • A rothasztók, illetve az iszap felfűtése hőcserélőkkel történik.

A kazánok feladata: az anaerob rothasztáshoz szükséges hőteljesítmény előállítása.
Beépítve 2 db THERMOPRESS típusú meleg vizes kazán:

 • 1. kazán teljesítménye: 550 kW
 • 2. kazán teljesítménye: 300 kW

Biogáz gázmotorban történő hasznosítás technológiája

Az anaerob iszapstabilizálás során a betáplált iszap szervesanyag tartalmának 40-55 %-os lebontása során keletkező biogáz kazánokban történő hasznosítása mellett a biogáz gázmotorban történő elégetése gazdaságosabb hasznosítást tesz lehetővé, mert:

 • elektromos energia termelhető
 • hasznosítható hőenergia keletkezik.

A termelt villamos energia a szennyvíztisztító telepen felhasználható és a hőenergia a kezelendő iszap felfűtésére fordítható.

A gázmotorok jellemző adatai:

A keletkezett biogáz felhasználására a 2 db. JES 208 és 1 db. JES 316 típusú gázmotor mellett egy konténeres JMS 312 típusú gázmotor használható. A gázmotorok az alábbi műszaki adatokkal rendelkeznek:

A gázmotorok főbb adatai:

Típus Vill. teljesítmény (kW) Termelt hő (kW) Biogáz fogy. (Nm3/h) Földgáz fogy. (Nm3/h)
JES 208 253 404 120 77
JES 316 659 997 314  
JMS 312 625 700 260  

A biogáz kéntartalma
A gázmotorok védelme, s élettartamának meghosszabbítása miatt a biogázban található kénhidrogént (H2S) el kell távolítani, illetve mennyiségét le kell csökkenteni. Ezért a biogáz hálózatba egy kéntelenítő vegyszeradagoló rendszer van beépítve, amely biztosítja a biogázból a gázmotorok üzeme szempontjából káros kénhidrogén lecsökkentését.

Gázmotorban történő hasznosítás
A gázmotorban történő hasznosítás egyrészt villamos energiát, másrészt pedig hőenergiát biztosít a szennyvíztelep részére.
A gázmotorra kötött generátor által termelt villamos teljesítmény (2*253+659+625 kW) a hálózattal párhuzamos üzemben használható fel a szennyvíztisztító telep fogyasztóinál. A motorhűtésből, a kenőolaj rendszerből, a közbenső hűtőből és a távozó füstgázokból származó hulladékkő a sorba kapcsolt hőcserélő rendszerben keringő vizet fűti fel.

Iszaprothasztó

Iszaprothasztó

Debreceni Vízmű Zrt. - Centrifugák

Debreceni Vízmű Zrt. - Centrifugák

Debreceni Vízmű Zrt. - Rothasztók

Debreceni Vízmű Zrt. - Rothasztók


4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére