52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Laboratóriumi szolgáltatások

Központi Laboratórium

A laboratórium 1967-ben alakult a termelt, tárolt és szolgáltatott vizek vizsgálatára.

Az eltelt évek során a laboratórium jelentős változáson, fejlődésen ment keresztül. Megváltozott a laboratórium telephelye, folyamatosan bővült a személyzete, műszerparkja, a végzett vizsgálatok műszaki területe. Egyre nagyobb jelentőséget kapott a külső megrendelésekre végzett vizsgálatok teljesítése.
A Központi Laboratórium 1993-tól akkreditált vizsgálólaboratórium, akkreditált státuszát attól kezdve folyamatosan fenntartja. 1993-tól az ivóvizek vízminőségének ellenőrzésére, és 1994. óta a szennyvizek és szennyvíziszapok minőségvizsgálatára jogosult. 
1997-től a Nemzeti Akkreditáló Testület által mintavételre is akkreditált vizsgálólaboratórium.
A Központi Laboratórium a vezérigazgató irányítása alá tartozó önálló egység.
A laboratórium a tevékenységét 19 fős létszámmal, négy munkacsoportban végzi.
A laboratórium alapvető feladata az ivóvíztermelés és szolgáltatás, a szennyvízelvezetés és - tisztítás technológiájának támogatása és ellenőrzése, fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatokkal.
A fentieken túl az akkreditált laboratórium külső megrendelésre is végez vizsgálatokat.
A laboratórium minden tevékenységével támogatja a Részvénytársaság célkitűzéseit; a tulajdonos elvárásainak megvalósítását, a szolgáltatások színvonalának emelését, a hatékony és költségtakarékos munkavégzést, a műszaki fejlődést, a nyereséges gazdálkodás további javítását.

A Laboratóriumban évente mintegy 8-9000 minta vizsgálatát végzik, a fizikai, kémiai, mikrobiológiai jellemzők alapján minősítik a termelt és a szolgáltatott víz, illetve a csatornahálózatba bocsátott szennyvizek minőségét.

A Laboratórium stratégiája: egyre magasabb színvonalú szolgáltatással bővíteni az elégedett és hűséges megrendelők és vevők körét.

A Debreceni Vízmű Zrt. akkreditált vizsgálólaboratóriuma az alábbi szolgáltatásokkal áll üzleti partnerei rendelkezésére, közületek és magánszemélyek részére egyaránt.

Akkreditált tevékenység:

Akkreditációs okírat 2014-2018

- Ivóvíz, forrásvíz, palackozott víz, ásványi anyaggal dúsított ivóvíz, az ivóvízellátásban használt nyers- és kezelt víz, műveseállomás nyers- és kezelt vizének mintavétele, fizikai, kémiai (ezen belül szerves mikroszennyezők és szervetlen szennyezők vizsgálata is), mikrobiológiai, mikroszkópos biológiai és helyszíni vizsgálata

- Palackozott ivóvíz és palackozott ásványvíz fizikai, kémiai, bakteriológiai, mikroszkópos biológiai vizsgálata

- Felszín alatti víz mintavétele, fizikai, kémiai, bakteriológiai, mikroszkópos biológiai és helyszíni vizsgálata

- Felszín alatti vízből víz- és gázmintavétel gázvizsgálatokhoz, gáztartalom és gázösszetétel meghatározása

- Felszíni víz mintavétele, fizikai, kémiai, bakteriológiai, és helyszíni vizsgálata

- Mesterséges fürdővíz mintavétele, fizikai, kémiai, bakteriológiai és helyszíni vizsgálata

- Szennyvíz mintavétele, fizikai, kémiai és helyszíni vizsgálata

- Szennyvíziszap, szennyvíziszapból készült komposzt mintavétele, fizikai és kémiai vizsgálata

- Talaj és kivonataik fizikai és kémiai vizsgálata

Az akkreditációs határozat teljes szövege megtekinthető ezen a linken.

A Laboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványra NAT-1-1179/2014 sz. akkreditált vizsgálólaboratórium.

Az akkreditáció érvényesség ideje: 2018.05.27.

 

Központi Laboratórium
 

Debreceni Vízmű Zrt.

Központi Laboratóriuma
4032 Debrecen, Benczúr Gyula u. 7.
4001 Pf.: 88.

Szolgáltatásainkat ajánljuk

- Vállalkozások számára: üzemeltetéshez és használatbavételi engedélyhez ivóvíz vizsgálatokat, valamint a kötelezően előírt szennyvíz önkontrollhoz kötött vízminőségi vizsgálatok elvégzését

- Lakosság számára: fúrott kutak-, otthoni medencék vizsgálatainak elvégzését

- Élelmiszergyártók számára: a HACCP-engedélyekben rögzített vízminőségi vizsgálatok elvégzését

- Mezőgazdasággal foglalkozók részére:

- állattartó telepek működésének engedélyezéséhez-, állatjóléti támogatásokhoz szükséges vizsgálatokat
- figyelőkutak vizsgálatát
- kutak gáztartalom vizsgálatának elvégzését
- ivóvíz hálózat vizsgálatát

- Ipar számára: a jogszabályi és hatósági előírások szerinti víz- és szennyvízvizsgálatok elvégzését, a technológia ellenőrzését

- Mesterséges fürdők, szállodák számára: tápvizek, medencék vízminőségi ellenőrzését, hálózati ivóvíz-, szennyvíz vizsgálatát

- Közcsatornába bocsátók számára: szennyvíz önkontroll vizsgálatok elvégzését

Debreceni Vízmű Zrt. - A laboratórium épülete

Debreceni Vízmű Zrt. - A laboratórium épülete

Debreceni Vízmű Zrt. - A labor névtáblája

Debreceni Vízmű Zrt. - A labor névtáblája

Debreceni Vízmű Zrt. - Helyszíni klór mérés

Debreceni Vízmű Zrt. - Helyszíni klór mérés

Debreceni Vízmű Zrt. - Helyszíni klór mérés

Debreceni Vízmű Zrt. - Helyszíni klór mérés

Debreceni Vízmű Zrt. - Helyszíni klór mérés

Debreceni Vízmű Zrt. - Helyszíni klór mérés

Debreceni Vízmű Zrt. - Titrimetria

Debreceni Vízmű Zrt. - Titrimetria

Debreceni Vízmű Zrt. - Vízanalitikai diszkrét analizátor (AquaChem) készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Vízanalitikai diszkrét analizátor (AquaChem) készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Folyadékáramlásos analizátor (FIA) készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Folyadékáramlásos analizátor (FIA) készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Bakteriológiai vizsgálatok és kiértékelésük

Debreceni Vízmű Zrt. - Bakteriológiai vizsgálatok és kiértékelésük

Debreceni Vízmű Zrt. - Bakteriológiai vizsgálatok és kiértékelésük

Debreceni Vízmű Zrt. - Bakteriológiai vizsgálatok és kiértékelésük

Debreceni Vízmű Zrt. - Bakteriológiai vizsgálatok és kiértékelésük

Debreceni Vízmű Zrt. - Bakteriológiai vizsgálatok és kiértékelésük

Debreceni Vízmű Zrt. - Automata foszforelemző készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Automata foszforelemző készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Nitrogénformák meghatározására szolgáló készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Nitrogénformák meghatározására szolgáló készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Kémiai oxigénigény meghatározása

Debreceni Vízmű Zrt. - Kémiai oxigénigény meghatározása

Debreceni Vízmű Zrt. - Gázszeparátor a víz-gáz viszony meghatározáshoz

Debreceni Vízmű Zrt. - Gázszeparátor a víz-gáz viszony meghatározáshoz

Debreceni Vízmű Zrt. - Gázkromatográfiás készülék (GC)

Debreceni Vízmű Zrt. - Gázkromatográfiás készülék (GC)

Debreceni Vízmű Zrt. - Gázkromatográfiás-tömegspektrométer (GC-MS)

Debreceni Vízmű Zrt. - Gázkromatográfiás-tömegspektrométer (GC-MS)

Debreceni Vízmű Zrt. - Nagy nyomású folyadékkromatográfiás készülék (HPLC)

Debreceni Vízmű Zrt. - Nagy nyomású folyadékkromatográfiás készülék (HPLC)

Debreceni Vízmű Zrt. - Grafitkemencés atomabszorpciós készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Grafitkemencés atomabszorpciós készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Higany meghatározó készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Higany meghatározó készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Induktív csatolású plazma (ICP) készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - Induktív csatolású plazma (ICP) készülék

Debreceni Vízmű Zrt. - ICP készülék belülről

Debreceni Vízmű Zrt. - ICP készülék belülről

Debreceni Vízmű Zrt. - Lángatomabszorpciós és grafitkemencés atomabszorpciós készülékek

Debreceni Vízmű Zrt. - Lángatomabszorpciós és grafitkemencés atomabszorpciós készülékek


Információkérés, megrendelés

Tel.: +36 52 520-750, +36 52 520-760
Fax: +36 52 520-761
E-mail: labor@debreceni-vizmu.hu

Megrendelések felvétele, tájékoztatás, időpont egyeztetés

személyesen: hétfőtől péntekig: 9-től 15 óráig

levélben: 4001 Debrecen, Pf.: 88

faxon: +36 52 520-761

Eredmények kiadása: keddtől péntekig: 9-től 15 óráig

Munkatársak

Dr. Szabóné Dr. Török Anna
laboratóriumvezető
tel: +36 52 520-752
Sándor Anita
mikrobiológiai csoportvezető
tel: +36 52 520-758
Bodnár Marianna
szennyvízkémiai csoportvezető
tel: +36 520-755
Virágh Attila
vízkémiai csoportvezető
tel: +36 52 520-753
Hegymegi István
szerves mikroanalitikai mb. csoportvezető
tel:+36 52 520-766
 
Dr. Szabóné Dr. Török Anna
laboratóriumvezető
tel: +36 52 520-752
Sándor Anita
mikrobiológiai csoportvezető
tel: +36 52 520-758
Bodnár Marianna
szennyvízkémiai csoportvezető
tel: +36 520-755
Virágh Attila
vízkémiai csoportvezető
tel: +36 52 520-753
Hegymegi István
szerves mikroanalitikai mb. csoportvezető
tel:+36 52 520-766
 

Vízminőségi adatok

A Debreceni Vízmű Zrt. hálózatába bocsátott víz vizsgálati eredményei ezen a linken elérhetők.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére