Ivóvízszolgáltatás

Szolgáltatási terület

A Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén létesített közműves ivóvízellátó rendszer működtetésével végez ivóvíz szolgáltatást. A közszolgáltatásra a város önkormányzatával kötöttünk szerződést.
A részvénytársaság és leányvállalatai Debrecenen(1) kívül a helyi önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján ivóvíz szolgáltatást nyújt Romániában (Székelyudvarhelyen, Parajdon, Nagyszalontán, Madarászon) Magyarországon (Nyírlugoson(2), Nyírmihálydiban(3), Nyírgelsén(4), és Nádudvaron - Civisvíz Kft.(7)).

Debrecen közműves ivóvízellátásáról

Debrecennek az Alföld jelentős területére jellemzően rétegvíz bázisra alapul a vízellátása. A közműves vízellátás 1913-as kezdetétől kizárólag a rétegvíz jelentette a vízbeszerzési forrást az 1970-es évek végéig. A II. világháborút követő évtizedek jelentős vízigény növekedése miatt a Tiszából leágazó Keleti-főcsatornát, mint felszíni vízbázist is bekapcsolták 1976-ban a város vízellátásába.
Debrecen város vízellátó hálózatán keresztül a vízfelhasználókatt három vízműtelep látja el ivóvízzel. A telepekre összesen közel 100 kútból érkezik a víz, a vízből vasat és mangánt kell leválasztani. A leválasztás, szűrés természetes anyagon, kvarckavicson történik levegő adagolás segítségével. A szűrés során az ammónium mentesítés is megtörténik. 
A kutakból termelt vizek 8.000-10.000 éve jutottak le a felszínről a vízadó rétegekig.

A három vízműtelepből kettőnek a medencéiben a tisztított rétegvízzel a Keleti-főcsatorna Felszínivíz Tisztítóműből érkező ivóvize keveredik, és ez a kevert víz kerül szivattyúzásra, egy vízműtelep, csak tisztított rétegvizet továbbít a hálózatba. 

A három vízműtelep szivattyúi egységes alapnyomású hálózatba továbbítják az ivóvizet.

A három telepen átlagosan 26.000 m3 vizet emelünk ki naponta a kutakból, a KFCS Felszínivíz Tisztítóműtől 11.000 m3-t veszünk át naponta.

A vízellátó rendszer névleges napi kapacitása 66.000 m3, de heteken keresztül akár napi 100.000 m3-t is tudunk biztosítani a vízhasználóknak. Az összesen 800 km hosszú ivóvíz szállító és elosztó gerincvezetékekről 36.000 db bekötés csatlakozik le és ezeken keresztül jut el a víz az egyes ingatlanok vízhasználóihoz.

A nagy lakótelepek négy emeletesnél magasabb épületei és távol eső településrészek vízellátását 14 db alapnyomású és 3 db tűzivíz nyomásfokozó berendezés biztosítja a szükséges vízmennyiséget és víznyomást.

A kutakból kitermelt és tisztított, a hálózatba továbbított ivóvíz felhasználói csapokig történő eljutásáig a technológia minden eleménél ellenőrzésre kerül, így biztosított az, hogy a vízfelhasználókhoz, felhasználókhoz, csak megfelelő minőségű ivóvíz jusson el.

II szűrőterem
II szűrőház
II szivattyúterem
II szivattyúház
II NA800 északi kimenő
II északi 5000m3 medence
II 3R kútház
II 3 kút udvar
Víztorony