52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Ivóvízszolgáltatás

Szolgáltatási terület

A Debreceni Vízmű Zrt. Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén létesített közműves ivóvízellátó rendszer működtetésével végez ivóvíz szolgáltatást. A közszolgáltatásra a város önkormányzatával kötöttünk szerződést.
A részvénytársaság és leányvállalatai Debrecenen(1) kívül a helyi önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján ivóvíz szolgáltatást nyújt Romániában (Székelyudvarhelyen, Parajdon, Nagyszalontán, Madarászon) Magyarországon (Nyírlugoson(2), Nyírmihálydiban(3), Nyírgelsén(4), és Nádudvaron - Civisvíz Kft.(7)).

térkép...

Debrecen közműves ivóvízellátásáról

Debrecennek az Alföld jelentős területére jellemzően rétegvíz bázisra alapul a vízellátása. A közműves vízellátás 1913-as kezdetétől kizárólag a rétegvíz jelentette a vízbeszerzési forrást az 1970-es évek végéig. A II. világháborút követő évtizedek jelentős vízigény növekedése miatt a Tiszából leágazó Keleti-főcsatornát, mint felszíni vízbázist is bekapcsolták 1976-ban a város vízellátásába.
Debrecen város vízellátó hálózatán keresztül a vízfelhasználókatt három vízműtelep látja el ivóvízzel. A telepekre összesen közel 100 kútból érkezik a víz, a vízből vasat és mangánt kell leválasztani. A leválasztás, szűrés természetes anyagon, kvarckavicson történik levegő adagolás segítségével. A szűrés során az ammónium mentesítés is megtörténik. 
A kutakból termelt vizek 8.000-10.000 éve jutottak le a felszínről a vízadó rétegekig.

A három vízműtelepből kettőnek a medencéiben a tisztított rétegvízzel a Keleti-főcsatorna Felszínivíz Tisztítóműből érkező ivóvize keveredik, és ez a kevert víz kerül szivattyúzásra, egy vízműtelep, csak tisztított rétegvizet továbbít a hálózatba. 

A három vízműtelep szivattyúi egységes alapnyomású hálózatba továbbítják az ivóvizet.

A három telepen átlagosan 26.000 m3 vizet emelünk ki naponta a kutakból, a KFCS Felszínivíz Tisztítóműtől 11.000 m3-t veszünk át naponta.

A vízellátó rendszer névleges napi kapacitása 66.000 m3, de heteken keresztül akár napi 100.000 m3-t is tudunk biztosítani a vízhasználóknak. Az összesen 800 km hosszú ivóvíz szállító és elosztó gerincvezetékekről 36.000 db bekötés csatlakozik le és ezeken keresztül jut el a víz az egyes ingatlanok vízhasználóihoz.

A nagy lakótelepek négy emeletesnél magasabb épületei és távol eső településrészek vízellátását 13 db alapnyomású nyomásfokozó berendezés biztosítja a szükséges vízmennyiséget és víznyomást.

A kutakból kitermelt és tisztított, a hálózatba továbbított ivóvíz felhasználói csapokig történő eljutásáig a technológia minden eleménél ellenőrzésre kerül, így biztosított az, hogy a vízfelhasználókhoz, felhasználókhoz, csak megfelelő minőségű ivóvíz jusson el.

II 3 kút udvar

II 3 kút udvar

II 3R kútház

II 3R kútház

II északi 5000m3 medence

II északi 5000m3 medence

II NA800 északi kimenő

II NA800 északi kimenő

II szivattyúház

II szivattyúház

II szivattyúterem

II szivattyúterem

II szűrőház

II szűrőház

II szűrőterem

II szűrőterem

Víztorony

Víztorony


4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére