52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Összes szolgáltatási terület

térkép...

Társaságunk működteti a kezelésében lévő víztermelő kutakat, víztisztító berendezéseket, tárolókat és az elosztóhálózatba szivattyúzott ivóvizet a bekötővezetékeken keresztül a bekötési (fő) vízmérőn átadjuk a vízhasználóknak, vízfogyasztóknak, lakosságnak, közületeknek, vállalkozásoknak, intézményeknek.

A csatornázott településeken az egyes ingatlanokon keletkező szennyvizek a tisztítóidomoktól, ellenőrző aknáktól a bekötő csatornákon keresztül a gyűjtőcsatornákba kerülnek bevezetésre, ahonnan az gravitációsan, vagy átemeléssel a szennyvíz tisztító műbe jut. A megfelelő tisztítása után az azt befogadó élővizekbe, vízfolyásokba kerülnek bebocsátásra.

Részvénytársaságunk működtetésébe a felsorolt víziközművek tartoznak, azonban fontos tudni, hogy a bekötési vízmérőt követő vízvezetékszakaszok és maga a vízmérő akna is az ingatlan része, így a házi vízhálózatok és a vízmérő aknák javításáról, karbantartásáról az ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodniuk.

A szennyvízelvezetésnél az ingatlanra vezető bekötőcsatornák a gyűjtő, gerincvezetéktől az ingatlan irányába telepített aknáig, vagy tisztító idomig – szolgáltatási pontig – tart. A szolgáltatási ponttól az ingatlanok irányába vezető csatornaszakaszokat a szennyvíz kibocsátóknak, a Felhasználóknak kell üzemeltetni, az azzal kapcsolatban előforduló – javítási, karbantartási, dugulás elhárítási – feladatokat végezni.

Kérjük a tisztelt Felhasználóinkat, a település lakóit, hogy amennyiben a közterületen a közüzem gerincvezetékeken, vagy azokról lecsatlakozó bekötővezetékeken a vízmérőig, vagy az aknáig, illetve idomig hibát, vízfolyást, dugulást észlelnek, azt az (52) 513-536 telefonszámon szíveskedjenek bejelenteni.

Bejelentés alapján, vagy észlelésünk alapján a hibák elhárításáról gondoskodunk, a szolgáltatást a lehető legrövidebb időn belül helyreállítjuk.

A vízminőséggel kapcsolatos bejelentéseket is fogadjuk a megadott számon, de lehetőségük van a diszpecser@debreceni-vizmu.hu e-mail címen is bejelentéseiket megtenni.

A bejelentéseiket, kérdéseiket, észrevételeiket írásban megküldhetik Társaságunk címére: Debreceni Vízmű Zrt. 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. vagy postafiók címére: 4001 Debrecen, Pf. 88.. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy beadványaikkal, kérdéseikkel személyesen is kereshetik munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken:

Ügyfélfogadási elérhetőségeink:

Ügyfélszolgálat:

4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Telefon: 06 (52) 513-506
FAX: 06 (52) 513-599
E-mail: ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu

Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartása:

hétfő-szerda: 8:00-15:00
ebédidő (H-Sz): 12:00-13:00
csütörtök: 8:00-20:00
péntek:  7:00-13:00

Információs irodáink elérhetősége:

4110 Biharkeresztes, Hősök tere 12.
Telefon/Fax: 06 (54) 541-015

Biharkeresztesi információs iroda nyitva tartása:

hétfő-csütörtök: 7:30-16:00
péntek: 7:30-13:30
ebédidő (H-P): 12:00-12:30

4371 Nyírlugos, Fő u. 15.
Telefon/Fax: 06 (42) 288-118

Nyírlugosi információs iroda nyitva tartása:

hétfő-csütörtök: 8:00-16:00
péntek: 8:30-14:30
ebédidő (H-P): 12:30-13:00

4130 Derecske, Köztársaság u. 92.
Telefon: 06 (54) 410-023

Derecskei információs iroda nyitva tartása:

hétfő 8:00-12:00
csütörtök 12:00-16:00

4281 Létavértes, Debreceni u. 1.

Létavértesi információs iroda nyitva tartása:

hétfő 8:00-12:00
csütörtök 12:00-16:00


Hibabejelentés:
06 (52) 513-536

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Honlapunkon további információk, hírek is elérhetőek a Felhasználóink számára vagy leendő ügyfeleink részére!

Az ügyintézésekhez szükséges tájékoztatást, útmutatást, nyomtatványokat, az érvényes Üzletszabályzatunkat, érvényes díjainkat, jogszabályokat szintén elérhetik honlapunkon.
Elérhetősége: http://www.debreceni-vizmu.hu/

Társaságunk készségesen áll rendelkezésükre az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban!

Debreceni Vízmű Zrt.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére