52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Nyírlugos

Felhívás vízmérő leolvasásról a nyírségi üzemegységnél!

Tisztelt Felhasználók!

Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírgelse településeken a félévi vízmérő leolvasásokat rövidesen megkezdjük. Ennek várható időszaka településenként:

Nyírmihálydiban és Nyírgelsén: 2015. március 18. – 31. időszakban.
Nyírlugoson: 2015. április 20.- 30. időszakban.

Kérjük, hogy mérőhelyeik hozzáférhetőségét, megközelíthetőségét szíveskedjenek biztosítani! Dolgozónk előzetesen egyeztet a nevezett időszakon belül 5 napos időtartam megjelölésével vagy azon belül megegyezés szerinti konkrét időponttal. Az egyeztetést Ön is kezdeményezheti nyírlugosi információs irodánk elérhetőségein. Amennyiben dolgozónk nem találja Önt otthon, úgy értesítést hagy elérhetőségeinkkel. Telefonon, e-mailben, vagy személyesen az információs irodánkban a Felhasználóink részére is alkalmas időpontot lehet kérni a mérőleolvasás és mérőhely szemle elvégzésére. Az időpont a fentiekben jelzett időszakon belül, munkanapokon 7 00 és 20 00 óra között választható meg. A nem az adott településen lakó, vagy csak időszakosan helyszínen tartózkodó felhasználóink számára, előzetes időpont egyeztetés esetén rugalmas munkavégzésben is állunk rendelkezésre, illetve meghatalmazással a közreműködés más személy részére is átruházható.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a leolvasás egyúttal a mérőhely szemléje is, amely során dolgozóink ellenőrzik a plombákat, a mérőhely és a mérő állapotát, mérő rendeltetésszerű működését és annak körülményeit, közműhasználat szabályosságát. A leolvasók figyelemmel vannak a házi belső vezetéken való elszivárgásra, elfolyásra utaló jelekre, úgy, mint az átlagostól nagyobb arányban eltérő fogyasztás, mérő érzékenység jelző csillagkerekének folyamatos mozgása, egyéb hibára utaló jelenség. Erről jegyzőkönyvet állítanak ki melyet személyesen és dokumentáltan adnak át. Ez nem minden esetben jelenti azt, hogy valóban történt, illetve történik elfolyás, csak felhívja a figyelmet arra, hogy a Felhasználó vizsgálja meg belső hálózatán az észrevétel, jelenség okát, amely lehet esetlegesen meghibásodás is.

Amennyiben a mérő leolvasása nem jár sikerrel, úgy a szolgáltatás ellenértékét a jogszabályban előírtak szerinti átlagfogyasztás alapján állapítjuk meg és ezt követően mindaddig próbálkozunk, amíg a leolvasás és mérőhely szemle megtörténik. A felhasználó általi mérőállás diktálás nem pótolja az általunk végzett helyszíni leolvasást és szemlét. A vonatkozó rendelkezés szerint a Felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni. Amennyiben ezt tartósan elmulasztja, az a szolgáltatási szerződés felmondását is eredményezheti.

A tavaszi féléves leolvasásokat követően a következő általunk végzett leolvasás az őszi hónapokban lesz. Addig kérjük, hogy éljenek a mérőállás diktálás lehetőségével, melynek módjait honlapunkon megismerheti, illetve részletesen tájékoztatjuk nyírlugosi irodánkban.

Segítő közreműködésüket köszönjük!


DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 12-14.
NYÍRLUGOS-NYÍRMIHÁLYDI-NYÍRGELSE ÜZEMEGYSÉG

4371 NYÍRLUGOS, FŐ U. 15.
TEL/FAX: 06-42-288-118; ADMINISZTRÁTOR: 06-30-670-3199; 06-20-491-3410
e-mail: nyirlugos.ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu;
honlap: http://www.debreceni-vizmu.hu/
Üzemvezető: 06-20-336-5255;
Csoportvezetők: 06-30-848-9908; 06-20-466-0700

 

Szolgáltatás bemutatása és főbb adatai

Nyírlugos ivóvízellátása

A vízellátás rendszere 1969. és 1973. évek között épült ki eredetileg 3 db kúttal.

1973-1994.: SZAVICSAV (megyei vállalat) üzemeltetési időszaka
Ebben az időszakban történt a megépült vízellátó rendszer üzembe helyezése, bekötések és közkifolyós ellátás kiépítése, technológia (vas és mangántalanítás) üzembe helyezése, medencék, víztorony, kezelő épület és egyéb létesítmények. 1992. évben részbeni vízműtelepi rekonstrukció valósult meg (szűrési technológiaváltás és hálózati szivattyúzás), illetve ebben az időszakban a régi kutak tönkremenetele miatt 2 db újabb kút létesült.

1994-2006.: Önkormányzati Víz- és Csatornamű Nyírlugos üzemeltetési időszaka
1994. februárjában Nyírlugos önkormányzata önálló üzemeltetésbe kezdett a megszűnő SZAVICSAV-tól átvéve a létesítményeket. Az üzemeltető szervezet önkormányzati költségvetési intézményként működött. Ennek az időszaknak fontosabb állomása a Cserhágó településrészen közüzemi ivóvízhálózat építés és annak központi településrész közüzemi ivóvízhálózatához csatolása, a mikrobiológiai vízminőségi problémák megoldására szűrési technológiaváltás, szűrrési rendszer felújítás. Mindez önkormányzati beruházásban valósult meg.

2007-től mai napig: Debreceni Vízmű Zrt. koncessziós szerződéses jogviszonyon alapuló üzemeltetési időszaka

Nyírlugos önkormányzata az önálló, saját intézményként való üzemeltetési forma megváltoztatása mellett döntött. Felmérve a helyzetet és a rendelkezésre álló lehetőségeiket igyekeztek a számukra, jövőbeni céljakhoz leginkább illeszkedő döntést hozni. A település egyéb üzemeltető szervezetbe olvadás helyett az önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyon, valamint az üzemeltetés felügyeletének megtartásával, felismerve a szakmai, gazdasági hozzáértés, támogatás szükségességét, partnert keresett. A partnert a Debreceni Vízmű Zrt.-ben, mint üzemeltetőben találta meg. Szerződésben rögzítették a feltételeket, amelyek kiterjedtek a víziközmű rendszerek fejlesztéseinek megvalósítására is. Ezért Nyírlugos Város Önkormányzata és a Debreceni Vízmű Zrt. a víziközmű-üzemeltetési jogviszonyt koncessziós szerződésben rögzítette. Ebben az időszakban számos rekonstrukció, fejlesztés, fenntartási, javítási munka történt meg az öregedő vízellátó rendszerben, annak működőképességének megtartására és a szolgáltatás minőségének javítására. Egyúttal új, korszerű üzemeltetői megoldások kerültek bevezetésre, amelyek az ellátás biztonságát erősítik. Ezek a teljesség igénye nélkül: víztározó medencék felújítása, víztorony és tisztavíz medencék szintjelzésének, kút- és hálózati szivattyúk vezérlésének korszerűsítései, hibaüzenet küldő rendszer létrehozása PLC-vel, új kút létesítése korszerű technikával, gépészettel, szivattyúval, meglévő kút gépészetének és vezetékeinek felújítása, elosztóhálózaton a sok gondot okozó acélvezeték szakaszok cseréje ~70 m hosszban, 2011. évi város rekonstrukció során végrehajtott vezetékcserék, vízkezelés üzembiztossá tételére adagoló és bekeverő rendszerrel, 14 km vezeték szivacsdugós mosatása, vízműtelepre vagyonvédelmi berendezés telepítése távfelügyeleti szolgáltatással.

Ivóvízellátás főbb adatai:

Víztermelő kutak

IV./A. sz. kút:
Építés éve: 2007.
Talpmélység: -140,00 m
Megengedett üzemszerűen termelhető vízhozam: 1000 l /perc -26,00 m üzemi vízszintnél

V. sz. kút:
Építés éve: 1992.
Talpmélység: -166,00 m
Megengedett üzemszerűen termelhető vízhozam: 1000 l /perc -25,40 m üzemi vízszinttel

Technológiai és gépészeti berendezések műszaki adatai

Kapacitás adatok:

Kútkapacitás: 2 244 m3/d
Kútszivattyú kapacitás: 2 244 m3/d
Hálózati szivattyú kapacitás: 2 160 m3/d (60 m3/d)

Vízműtelep mértékadó kapacitása (szűrőkapacitás):
Q órai = 60 m3/óra
Q napi = 1 320 m3/nap (22 üzemórával)

Vízkezelés:

2 db FMc szűrő, típus: ZE 2200
Funkció: vas-és mangántalanítás, arzén eltávolítás

Ivóvíztároló medencék:

2 x 100 m3 térfogatú vasbeton ikermedence zárkamrákkal vízműtelepen
1 db 100 m3 térfogatú AK 100-30 acél víztorony

Vízelosztó-hálózat:

Hossza: 30 055 m
Anyagai: azbesztcement, acél, KM PVC, KPE


Nyírlugos szennyvíz-elvezetése és szennyvíztisztítása

Nyírlugos szennyvíz-elvezetése önkormányzati beruházásban, két ütemben valósult meg. Az első 1993.-ban épült ütem és ~20% körüli mértékben fedte le a települést. 2001. évben viszont a település teljes körű lefedettségére kiépült a minden lakos számára közüzemi szennyvíz csatlakozási lehetőséget biztosító rendszer. A megépült hálózat elválasztott rendszerű, azaz kizárólag szennyvizet fogad.

A szennyvízelvezetés és -tisztítást 2006. évig Nyírlugos önkormányzata saját üzemeltetésében látta el. Nyírlugos önkormányzata az önálló, saját intézményként való üzemeltetési forma megváltoztatása mellett döntött 2007. évtől kezdődően. Ezt erősítette az új, korszerű szennyvíztisztító-telep, amelynek üzemeltetése újabb kihívást jelentett. Felmérve a helyzetet és a rendelkezésre álló lehetőségeiket igyekeztek a számukra, jövőbeni céljakhoz leginkább illeszkedő döntést hozni. A település egyéb üzemeltető szervezetbe olvadás helyett az önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyon, valamint az üzemeltetés felügyeletének megtartásával, felismerve a szakmai, gazdasági hozzáértés, támogatás szükségességét, partnert keresett. A partnert a Debreceni Vízmű Zrt.-ben, mint üzemeltetőben találta meg. Szerződésben rögzítették a feltételeket, amelyek kiterjedtek a víziközmű rendszerek fejlesztéseinek megvalósítására is. Ezért Nyírlugos Város Önkormányzata és a Debreceni Vízmű Zrt. a víziközmű-üzemeltetési jogviszonyt koncessziós szerződésben rögzítette. Ebben az időszakban számos rekonstrukció, fejlesztés, fenntartási, javítási munka történt meg az öregedő vízellátó rendszerben, annak működőképességének megtartására és a szolgáltatás minőségének javítására. Ezek a teljesség igénye nélkül: Templom utcai átemelő teljes átépítése, szennyvízszivattyú állomány elhasználódott részének felújítása és új szivattyúk beszerzése, elavult átemelő villamossági szekrények felújítása, szennyvíztisztító-telep irányítástechnikai rendszerének megvalósítása és átemelő rendszerrel közös programba illesztése, távfelügyeleti rendszer fejlesztése, áramfejlesztők beszerzése, rácsszemét konténer fedés és vegyszertárolás kialakítása, szennyvíztisztító-telep kültéri vagyonvédelmének kiépítése.

Szennyvízelvezetés főbb adatai:

Gravitációs rendszer:

Gravitációs vezeték összesen: 21.117 m Ø 200 KG PVC.
Tisztítóaknák összesen: 408 db Ø 80 b.
Mosató idomok összesen: 242 db Ø 200 KG PVC.
Házi bekötőcsatorna összesen: 1077 db, 8.779 m Ø 160 KG PVC.

Szennyvízátemelő és nyomóvezeték rendszer:
Számítógép által ellenőrzött és vezérelt URH jeltovábbítású irányítástechnikai rendszer, távfelügyelettel.
Szennyvíz átemelők összesen: 21 db
Nyomóvezetékek összesen: 14.047 m
Házi szennyvízátemelő: 15 db

Szennyvíztisztítás főbb adatai:
A szennyvíztisztító telep helye: Nyírlugos 0268 hrsz.-ú terület
A szennyvíztisztító telep mértékadó kapacitása: 420 m3/d, melyből 40 m3/d folyékony hulladék lehet
Befogadó: Nagyéri II/34 oldalág 3 + 800 szelvénye
A szennyvíztisztító telep kiépített terhelési kapacitása 3.609 leé.
Elvi működése: mechanikai tisztítást (gépi rács + homokfogó) követő anaerob + anoxikus + aerob kombinációban üzemelő eleveniszapos tisztítómű – kiegészítésként kémiai foszformentesítő egységgel; a fölösiszap beton műtárgyakban, nádason kerül elhelyezésre, további kezelésre mezőgazdasági hasznosítás előtt.

Helyi üzemeltető egység
A Debreceni Vízmű Zrt. figyelembe véve a kialakult, megszokott sajátosságokat, az önkormányzati elvárásokat, valamint gyorsabb, hatékonyabb feladat ellátás érdekében, nyírlugosi központtal a három település ellátására üzemegységet hozott létre. Az üzemegységet eszközrendszerrel ellátta és felkészítette önálló, decentralizált feladat ellátásra, központi eszközbeli háttérrel, ellenőrzéssel és támogatással. Az üzemegységnél a Debreceni vízmű Zrt. által a koncessziós üzemeltetési szerződés keretében végrehajtott fejlesztések nagyban hozzájárultak az üzembiztonság stabilitásához, az egység nagyobb részt költséghatékony, önálló működésének kialakításához, amelyet a gyakorlati tapasztalatok is visszaigazoltak.
A Debreceni Vízmű Zrt. üzemeltetési időszakában (Nyírlugos 2007-től, Nyírmihálydi-Nyírgelse 2008-tól) nem fordult elő 6 órát elérő, illetve azt meghaladó vízszolgáltatási szünet, vízhiány, szennyvízelvezetéssel, tisztítással, átadással okozott környezeti, közegészségügyi vagy egyéb kár extrém üzemeltetési körülmények között sem. A fejlesztésekkel és központi háttérrel kialakult rendszer adottságok nagyban csökkentették az előfordulás valószínűségét. Ebben a megvalósult távfelügyeleti, folyamatirányító rendszerbeli fejlesztések, egyéb rekonstrukciók nagyban szerepet játszottak. A kialakult feltétel rendszerrel az üzemegység az üzemeltetési feladatokat szinte teljes körűen helyben, ebből adódóan gazdaságosan tudja teljesíteni a központi szervezet tervszerű, hatékony fejlesztéseiből és háttértámogatásából adódóan.
Az üzemegység településein, munkaidőn kívül is folyamatos eléréssel, azonnali reagálási képességgel, eszközökkel, anyaggal, gépjárművekkel ellátott készenléti szolgálat működik mobil telefonokkal ellátva. Helyi kapacitást meghaladó hibaelhárítási feladat esetén kiépített központi szervezeti háttér áll rendelkezésre azonnali reagálással. Debrecen és a központi szervezet közúton 1 órán belül elérhető.
Nagy fontossággal bír a helyi, Nyírlugoson kialakított ügyfélszolgálati iroda, amely a települések felhasználói számára elérhetővé tesz minden jellegű ügyintézést: mindennemű reklamációt, számlázással kapcsolatos és folyószámla ügyintézést, mérőállás diktálást, részletfizetési vagy fizetési haladék kérelmet, bekötések rendelése, intézése, levelezést, közműegyeztetést, nyilatkozat kiadást, adatszolgáltatás, szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos, stb. A felhasználók helyben, utazás nélkül, rövid úton rendezhetik ügyeiket. Az iroda és a központi szervezet online rendszeren keresztül kapcsolódik és valósítja meg az adatok kezelését, rögzítését, az ügyintézést. Az üzemegység adminisztrátorai, a települések önkormányzatai által biztosított helyen, az adott településen havonta két alkalommal kihelyezett ügyfélszolgálatot, ügyfélfogadást tartanak a nyírlugosi ügyfélfogadás folytonossága mellett, azzal párhuzamosan.

Elérhetőségek

Ügyfélszolgálat Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírgelse településeken

Iroda helye és postacíme:
Debreceni Vízmű Zrt., 4371 Nyírlugos, Fő u. 15.
Nyírlugos-Nyírmihálydi-Nyírgelse Üzemegység Üzemvezetőségi és Ügyfélszolgálati Fiókiroda

Ügyfélszolgálati tevékenység:

 • Reklamációk fogadása, dokumentálása, kivizsgálása
 • Számlázással kapcsolatos és folyószámla ügyintézést
 • Mérőállás diktálások fogadása, rögzítése, ellenőrzése
 • Részletfizetési vagy fizetési haladék kérelmek fogadása, elbírálása, teljes körű ügyintézése
 • Bekötések rendelése, megvalósításuk intézése, dokumentálása, adminisztrációja
 • Levelezés, közműegyeztetést, nyilatkozat kiadás, igazolások kiadása
 • Vízmérőkkel vagy egyéb műszaki ügyekkel kapcsolatos ügyintézés
 • Adatszolgáltatások készítése, előkészítése, adatgyűjtés és feldolgozás
 • Szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos ügyintézések
 • Készpénz befizetés fogadása
 • Postai átutalási csekkek pótlása, elveszett számlák pótlásának intézése.
 • Teljes körű tájékoztatásnyújtás a szolgáltatással kapcsolatban.
 • Hibabejelentések, panaszok fogadása.
 • Kapcsolattartás önkormányzatokkal, illetékes hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, központi szervezettel.
 • Csatornadíj, vagy egyéb jóváírásokkal kapcsolatos feladatok, azok intézése.
 • Közmű adatszolgáltatás, közműegyeztetés.
 • Közműnyilatkozatok kiadása.

Ügyfélszolgálati tevékenység ideje és elérhetőségek:
Hétfő - Csütörtök. 8:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 14:30
Tel/fax: 06-42-288-118; Adminisztrátorok: 06-20-491-3410; 06-30-670-3199,
Üzemvezető: 06-20-336-5255; Csoportvezetők: 06-30-848-9908; 06-20-466-0700
E-mail: nyirlugos.ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu
Mód van az ügyfélszolgálati elérhetőségeken előzetes időpont egyeztetésre, online, illetve postai úton megoldható ügyekben azok intézésében közreműködünk.
Minden hónap első és utolsó keddi napján kihelyezett ügyfélszolgálatot, ügyfélfogadást tartunk:
Nyírmihálydi Polgármesteri Hivatal, Nyírmihálydi, Postakör út 2.: 8:00 – 12:00 óra között
Nyírgelse Polgármesteri Hivatal, Nyírgelse, Kossuth u. 2.: 12:30 – 14:30 óra között

Mérőállás diktálás és fogadás minden hónap utolsó 5 munkanapján.
Munkanapokon:
személyesen ügyfélszolgálati irodában 7:30 – 16:00 között, illetve telefonon, faxon: 06-42-288-118; valamint mobil telefonon: 06-20-491-3410; 06-30-670-3199.
Minden időpontban:
A megadott e-mai címen, valamint kihelyezett postaládákban, írásban formanyomtatvány kitöltésével illetve annak hiányában a fogyasztási hely kód, cím, név megadásával.

Közmű adatszolgáltatás, közműegyeztetés és közműnyilatkozat kiadás:
Minden hét első és utolsó munkanapján, illetve ettől eltérően a 06-20-336-5255 telefonszámon egyeztetett időpontban. Előzetes időpont egyeztetés a gyorsabb ügyintézés elősegítésére ajánlott!

Hibabejelentések fogadása Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírgelse településekről
Személyesen:
- Nyírlugos, Fő u. 15. sz. alatti Ügyfélszolgálati Irodában munkanapokon 7:30 – 16:00
- Nyírlugos, Bélteki u. 79. sz. alatti vízműtelepen munkanapokon 7:00 – 15:20 között
- Nyírmihálydi, Gelsi u. 29. sz. alatti vízműtelepen munkanapokon 7:00 – 15:20 között

Telefonon:
- Munkaidőben: Tel/fax: 06-42-288-118; 06-20-491-3410; 06-30-670-3199,
- e-mailben: nyirlugos.ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu
- Munkaidőben és azon kívül a nap bármely időszakába hívható telefonszámokon a szokásos módon és helyeken közzétett készenléti szolgálati beosztásban szereplők telefonszámain:
06-30-848-9908; 06-20-466-0700; 06-20-336-5255; 06-20-230-0474; 06-20-468-5903;
06-30-848-9908; 06-30-848-9892; 06-30-543-0539; 06-30-739-8272.

Szolgáltatási díjak

A településen a víziközmű-szolgáltatás díjai 2015-ben változatlanok.

Nyírlugos településen 2014. január 1-én hatályos víz- és szennyvíz-szolgáltatási. A szolgáltatási díjak januártól nem változtak, csak a vízterhelési díj.

 
Ivóvíz-szolgáltatás
Felhasználók megnevezése
Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)
Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)
Lakossági
180,00
276,30
Közületi és Gazdálkodói
200,00
338,00
 
Szennyvízszolgáltatás
Felhasználók megnevezése
Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)
Lakossági
288,00
Közületi és Gazdálkodói
338,00
 
Nettó vízterhelési díj (Ft/m3)
Felhasználók megnevezése
Lakossági
4,95
Közületi és Gazdálkodói
5,50

 

Debreceni Vízmű Zrt. 2016. évi Szolgáltatási díjjegyzéke

Víziközmű szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások és másodlagos tevékenységek 2015. január 1-től hatályos díjai (.pdf formátum)

Víziközmű szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások és másodlagos tevékenységek 2014. április 9-től hatályos díjai (.pdf formátum)

Szolgáltatási díjak

A településen a víziközmű-szolgáltatás díjai 2015-ben változatlanok.

Nyírlugos településen 2014. január 1-én hatályos víz- és szennyvíz-szolgáltatási. A szolgáltatási díjak januártól nem változtak, csak a vízterhelési díj.

 
Ivóvíz-szolgáltatás
Szennyvízszolgáltatás
Nettó vízterhelési díj (Ft/m3)
Felhasználók megnevezése
Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)
Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)
Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)
Lakossági
180,00
276,30
288,00
4,95
Közületi és Gazdálkodói
200,00
338,00
338,00
5,50

 

Debreceni Vízmű Zrt. 2016. évi Szolgáltatási díjjegyzéke

Víziközmű szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások és másodlagos tevékenységek 2015. január 1-től hatályos díjai (.pdf formátum)

Víziközmű szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások és másodlagos tevékenységek 2014. április 9-től hatályos díjai (.pdf formátum)

Szolgáltatási díjak

A településen a víziközmű-szolgáltatás díjai 2015-ben változatlanok.

Nyírlugos településen 2014. január 1-én hatályos víz- és szennyvíz-szolgáltatási. A szolgáltatási díjak januártól nem változtak, csak a vízterhelési díj.

 
Ivóvíz-szolgáltatás
Szennyvízszolgáltatás
Nettó vízterhelési díj (Ft/m3)
Felhasználók megnevezése
Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)
Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)
Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)
Lakossági
180,00
276,30
288,00
4,95
Közületi és Gazdálkodói
200,00
338,00
338,00
5,50

 

Üzletszabályzat

A Debreceni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata itt megtekinthető.

GYIK

A Debreceni Vízmű Zrt. gyakran ismételt kérdések gyűjteménye itt olvasható.

Formanyomtatványok

A Debreceni Vízmű Zrt. formanyomtatványai itt találhatók

Közüzemi szerződés

A Debreceni Vízmű Zrt. Közüzemi Szerződése itt megtekinthető. 

Általános Szerződési Feltételek

A Debreceni Vízmű Zrt. Általános Szerződési Feltételei itt olvasható. 

Kötelezően megjelenítendő adatok

A Debreceni Vízmű Zrt. jogszabály alapján kötelezően megjelenítendő adatai itt találhatók.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére