52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Nádudvar

Tájékoztatás

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Civisvíz Kft, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott VKEEFO_2014/1949-4 (2014) és VKEEFO_2014/1950-3 (2014) ügyiratszámú határozatai alapján 2014. december 29.-én átadta a nádudvari víziközmű-szolgáltatást a határozatban megjelölt közérdekű üzemeltető – Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. – részére. A Civisvíz Kft. által kiszámlázott szolgáltatás ellenértékét a Társaságunk által megküldött csekken szíveskedjenek továbbra is befizetni. 2014. december 29.-ig igénybevett víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos ügyeik rendezésével kapcsolatban a megszokott módon kívül, a Civisvíz Kft. székhelyén – 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. alatt – is fogadjuk megkeresésüket.

Cívisvíz kft.

Szolgáltatás bemutatása és főbb adatai

Nádudvari ivóvíz-termelés, kezelés és elosztás közmű-rendszere

Az ivóvíz-szolgáltatás ellátásáért felelős vízi-közmű létesítményeinek tulajdonosa a Nádudvari Önkormányzat.

Az üzemeltető szervezet:
Nádudvar város víztermelésének, kezelésének és elosztásának feladatait 15 évre, 2008. október 1.-től kezdően, koncesszió keretében a Civisvíz Kft. mint Szolgáltató végzi.

Az üzemeltetésre átadott ivóvíz-termelő, kezelő és közüzemi ivóvíz-elosztó hálózat, és azoknak főbb műszaki jellemzői:
2008 évben a Civisvíz Kft. város viziközmű szolgáltatási jogának elnyerését követően a TIKTVF 1031/1/2012 sz. határozatában vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki az alábbi létesítményekre (Vízikönyvi szám: Kösely VIII/833, Vízjogi üzemelési engedély hatálya: 2022. január 31.):

Ivóvíz termelési technológia tekintetében:
A város vízigényét teljes egészében rétegvízből kerül biztosításra.
A víztermelő kutak több rétegre vannak telepítve. A legfelső vízadó réteg ~40 m, míg a legmélyebb ~110 m, a rétegvízre telepített kutak száma 5db, melyből egy üzemen kívül van. ( IV.sz. kút)

Kút száma (kataszteri száma)
I. (K-395)
II/a. (K-397/a)
III. (K-396)
IV. (B-320)
V. (K-421)
Vízjogi üzemeltetési engedély száma
Ht.1031/1/2012
Ht.1031/1/2012
Ht.1031/1/2012
Ht.1031/1/2012
Ht.1031/1/2012
Vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége
2022.01.31.
2022.01.31.
2022.01.31.
2022.01.31.
2022.01.31.
Talpmélység (m)
-58,0
-112,0
-118,0
-56,16
-117,0
Szűrőzés (m)
-38,0 - -53,0
-83,0 - -92,0    -95,0  -  -98,50
-101,0 - -100,7
-82,0   -   -86,0
-89,0  -   -99,0
-104,0 - -114,0
-42,08 - -56,18
-84,0   -   -86,0
-88,0   -   -91,0
-94,5  -   -97,5
-103,0 - -111,0
Engedélyezett vízkivétel (m3/d)
581
1056
1056
502
871
Napi átlagos termelés (m3/d)
1308
Napi csúcstermelés (m3/d)
528
726
726
528
726
Távlati napi csúcstermelés (m3/d)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Vízbázis minősége
rétegvíz
rétegvíz
rétegvíz
rétegvíz
rétegvíz
Jelenlegi funkció
üzemelő
üzemelő
üzemelő
tartalék
üzemelő

A kutak a következő időpontokban létesültek:
1. sz. kút 1961
2. sz. kút 1979 továbbfúrása 2004-ben
3. sz. kút 1962 továbbfúrása 2002-ben
4. sz. kút 1955 /üzemen kívül/
5. sz. kút 1979

A kivehető vízhozam: 400-1000 l/p kutanként.
A rétegvíz az előírtnál több gázt, arzént, ammóniát, vasat és mangánt tartalmaz. 

Kapacitásadatok
Kitermelhető vízmennyiség az üzemelő kutakból (m3/d)
Napi csúcstermelés (m3/d)
Tartalék vízhozam
(m3/d)
Tartalék vízhozam aránya a termeléshez (%)
 
3564
1832
1732
94,54
A vízmérleg pozitív
 

A rétegvizet középmélységű fúrt kutakból merülő szivattyúkkal emeljük ki. A kutak talpmélysége 55 –120 m között változik. Csövezete 102 – 267 mm, anyaga acél. A kút védelme érdekében QHT van beépítve a kútaknába. A megengedettnél magasabb gáztartalom miatt a kutak, illetve kútakna szellőztetés biztosított. Minden kút rendelkezik vízmintavételi hellyel, vízszintmérési lehetőséggel. A kútakna MSZ.5199/4-62 műszaki szabvány szerinti kivitelű. A kitermelt vizet hiteles vízmennyiség mérővel mérjük kutanként. Az alkalmazott szivattyúk jellemzően Grundfos SP-45, HO4A/II. , HO4A/III. illetve HO2/X. A kitermelt rétegvizet - nyersvíz - több irányból azbesztcement csővezetéken juttatjuk az ivóvíz-kezelő üzembe. Ezen csövek átmérője 100 mm.

Ivóvíz kezelés és elosztás technológia tekintetében:

18.150 fm DN 25 acél bekötővezeték
4.350 fm DN 25 KPE bekötővezeték
40.568 fm  DN 80 azbesztcement gerincvezeték
967 fm DN 60 KPE gerincvezeték
4.213 fm DN 80 KPE gerincvezeték
8.363 fm DN 100 azbesztcement gerincvezeték
3.005 fm  DN 100 KPE gerincvezeték
3.064 fm DN 125 azbesztcement gerincvezeték
1.265 fm DN 125 KPE gerincvezeték
355 fm  DN 150 azbesztcement gerincvezeték
2.157 fm DN 200 azbesztcement gerincvezeték
78 fm DN 200 KP gerincvezeték
200 fm DN 250 azbesztcement gerincvezeték
93 db   Közkifolyó
237 db   Tűzcsap
266 db   Tolózár
1 db   Hidroglóbusz
1 db   Vízkezelő és vízhálózati üzem


Nádudvar ivóvízhálózatán, vízműtelepén a szolgáltatást 1 fő műszaki vezető, 2 fő vízműtelepi gépész, 2 fő vízhálózat karbantartó és 1 fő ügyfélszolgálati ügyintéző, 1 fő vízóra leolvasó, 1 fő díjbeszedő látja el. A víztermelő üzem területén kialakított ügyfélszolgálati irodánkban teljes körű ügyintézéssel szolgáljuk ki felhasználóinkat.

Felhasználóink ivóvízellátásának mennyiségi kiegyensúlyozása érdekében 2012. év elején befejeztük a hálózatbővítési, körvezeték kialakítási beruházásainkat, mely a szolgáltatott víz minőségi javulását is eredményezte. A szolgáltatott víz arzén tartalma a jelenlegi szabályozási rendszer szerint határérték feletti, melynek további csökkentésére az ivóvíz minőségjavító program keretében lesz lehetőség.
A nyersvíz vasat, mangánt és metángázt a határérték felett tartalmaz, melyet a víztisztítási technológia során a vízből eltávolítunk. Az ammónia értékét 0,5 mg/l, az arzén értékét 10mg/l határérték alá kell csökkenteni.


A nyersvíz főbb jellemzői az alábbiak

Vízminőségi jellemző
Érték
Szín
Átlátszó, tiszta
Szag
Nincs
Íz
Nincs
Ammónium
1,0 mg/l
Nitrit
<0,03
Nitrát
<0,6
Vas
0,1mg/l
Mangán
0,07 mg/l
Vezetőképesség
548ms/cm
Keménység ( összes keménység CaO)
81 mg/l
Trihalometán
21,07 mg/l
Fajlagos összes metán tartalom
10,01 l/m3
Arzén
20,9 mg/l
Vízhőmérséklet
14,1 C°
PH
7,99
Összes lúgosság
7,01

 

A vízkezelés a Nádudvar, Fő út 2. szám alatti vízműtelepen történik.

A vízkezelés művei:
a, Gáztalanító
b, Tároló medencék
c, Gépterem
d, Szűrőház
e,Magasvíztároló

a, Gáztalanító
A tárolómedencékre vannak telepítve, Hajdúterv típusú gáztalanítók.

b, Tárolómedence
2 db 250 m3 vb medence. A medence légterének hatékony gáztalanítását a kutak üzemével összhangban lévő MONOVENT 2/17 PR típusú tetőszellőző ventillátorok végzik.

c, Gépteretem

A gépterembe beépített hálózati szivattyúk TTA 120/20/III. illetve TTA 170/25/II. típusúak, a nyersvíz közös vezetéken érkezik a szivattyúkra. A tárolómedencékből, a közös nyomócsövön keresztül kerül a nyers víz a szűrőkre. gépteremben található a vegyszeradagoló, amely a - búvárszivattyúkkal szinkronban - továbbítja a Nátrium- hypokloritot a tározókba.

d, Vas-Mangán leválasztó szűrőhengerek
Külön épületbe került telepítésre, a 4 db 2000 mm-es átmérőjű „Radiferm” állóhengeres szűrőtartály. A szűrőhengeren kerül eltávolításra a termelt rétegvíz vas-mangántalan tartalma. A szűrőhengerek öblítési ideje: 48 óra. A szűrés hatékonyságát elősegíti az 1 db GMA 11-2 típusú vízkompresszor. Az ülepített víz a vas-iszapülepítő medence után jut a közcsatornába.

e, Magas víztároló
1 db MG 200-23 típusú hidroglóbusz, amely a város központjában található. A magas tározó feltöltését a vízműtelepen található HR-2 szabályozza.

A szolgáltatott ivóvíz az alábbi vízminőségi jellemzőkkel kerül az ellátóhálózatba:

Vízminőségi jellemző

Érték

Szín
Átlátszó
Szag
Nincs
Íz
Nincs
Ammónium
0,11 mg/l
Nitrit
<0,03 mg/l
Nitrát
<0,6 mg/l
Vas
<20mg/l
Mangán
<20mg/l
Vezetőképesség
603 mS/cm
Keménység    (összes kem. CaO)
79mg/l
Szabad aktiválás
0,1 mg/l
KOI PS
2 mg/l
Klorid
27mg/l
E-coli
0
Telepszám  22 C°
585
Telepszám  37C°
325
Coliform
0
PH
8,09
Szulfát
14mg/l
Összes metán tartalom
0,13 l/m3
Vízhőmérséklet
14C°
Összes lúgosság
6,47 mmol/l 


Társaságunk részt vesz a KEOP 1.3.0. ivóvízminőség javító programban

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azonosítószámú, a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák kiírásához a közbeszerzési dokumentáció 2013. május 03-án minőségbiztosításra megküldésre került a Közreműködő Szervezet részére, amely ellenőrzése jelenleg is folyamatban van.
A programban való részvételt az indokolta, hogy az előírt határértékeknek megfelelő minőségű vízbázis a településen és annak közvetlen környezetében nem ismert. A rendelkezésre álló információink szerint a környező települések sem rendelkeznek ilyen vízbázissal. A határértéket meghaladó ammónium- és arzén-tartalom, valamint vas, mangán,- koncentráció a felhasználás előtt kitermelt víz kezelését teszi szükségessé. Mindezekre való tekintettel egy új vas- mangán, arzén és ammónium-mentesítő technológia kiépítése került előirányzásra, biztosítva a gáztalanítás lehetőségét is.

Az alábbi táblázat mutatja be az ivóvíz-minőség javító program keretében megvalósuló beruházásokat

Létesítmény, berendezés, tevékenység megnevezése
ME
Mennyisége
1. sz. és 5.sz. kút felújítása
db
2
Kútfej-gépészet DN100
db
2
Kútszivattyú lágyindítóval az 1. sz vízműkúthoz (Q= 400 l/p; H= 44 m)
db
1
Kútszivattyú lágyindítóval az 5. sz vízműkúthoz (Q= 550 l/p; H= 40 m)
db
1
D110 KPE kútbekötő vezeték (l.sz. 2.sz. 3.sz.)
fm
1055
Gáztalanító
db
1
I. sz. nyersvíz tároló medence felújítása (V=250m3)
db
1
II. sz. nyersvíz tároló medence felújítása és átalakítása szűrtvíz tároló medencévé (V=250m3)
db
1
D280 KPE nyersvízvezeték a kutaktól (I. sz. tolózáraknától a nyersvíz tároló medencéig)
fm
11
D280 KPE nyersvíz a gépházba (I. sz. medencétől az I. sz. tolózáraknán át a gépházig)
fm
25
D280 KPE nyersvíz a technológiára (Gépháztól a technológiai épületig)
fm
34
D280 KPE szűrtvíz a medencébe (technológiai épületből a szűrtvíz tároló medencéig)
fm
60
D225 KPE bypass vezeték (I. sz. tolózáraknától a II. sz. tolózáraknáig)
fm
11
D280 KPE hálózati szivattyúk szívóvezetéke (szűrtvíz tároló medencétől a gépházig)
fm
23
D280 KPE tisztított víz a hálózatra (gépházból a hálózatra)
fm
27
Dekantáló medence (V= 66 m3)
db
1
Hálózati szivattyúk frekvenciaváltóval (Q = 93 m3/h/db, H = 55 m/db)
db
2+1
Technológiai nyomásfokozás (Q = 58 nf/h/db, H = 30 m/db)
db
2+1
Tisztítástechnológia (Mn, Fe, NH4, As)
m3/h
116
Vegyszer adagolás
db
1
Fertőtlenítőszer adagolás
db
1
Automatizálás (PLC)
db
1
Erősáramú kapcsolószekrények
db
1
URH-s folyamatirányítás
db
1
 

Nádudvari szennyvízelvezetés és tisztítás közmű-rendszere

A szennyvízelvezetés és -tisztítás ellátásáért felelős víziközmű létesítményeinek tulajdonosa a Nádudvari Önkormányzat.
Az üzemeltető szervezet:
Nádudvar város szennyvízelvezetésének és tisztításának feladatait 15 évre, 2008. október 1.-től kezdően, koncesszió keretében a Civisvíz Kft. mint Szolgáltató végzi.

Az üzemeltetésre átadott közcsatorna hálózat és szennyvíztisztító rendszer, és azoknak főbb műszaki jellemzői:

2008 évben a Civisvíz Kft. város viziközmű szolgáltatási jogának elnyerését követően TIKTVF 2762/28/2010 sz. határozatában vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki

32.983 fm DN 160 - 315 KG-PVC, AC gravitációs gyűjtővezeték
18.631 fm DN160 KG-PVC. bekötővezeték
4.392 fm DN 63 - 250 KPE, Szennyvíz nyomóvezeték
11 db hálózati szennyvízátemelő
1 db átfolyásos rendszerű, eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító
 szennyvíztisztítás és közcsatorna szolgáltatás létesítményeire.

Vízjogi üzemelési engedély száma: 2762/28/2010., Vízikönyvi szám: Kösely VIII/1553
Vízjogi üzemelési engedély hatálya: 2015. július 31.

A szennyvízgyűjtő rendszer egy egységet alkotó, szigetüzemű vonalas létesítmény. Hálózati szennyvízátemelők száma 11 db, melyben egyenként 2 db merülő-szivattyú van beépítve. A szivattyúk teljesítményei 6–72 m3/óra. Az átemelők szivattyúinak üzemeltetése automatikus. A település csatornahálózati rendszerének fejlesztése jelenleg folyamatban van. A szennyvízelvezetés és -tisztításban részesülő lakosság száma 4 641 fő, a lakosság ellátottsági aránya 49,26 %. Nádudvar szennyvíztelepét a víztermelő üzemmel közösen 1 fő műszaki vezető irányítja. A szennyvízelvezetés és -tisztításban 2 fő szennyvíztelepi gépész és 2 fő csatornahálózat karbantartó dolgozik.

Az üzemeltetés során figyelmet fordítunk a csőhálózat működőképességének megtartására, mely érdekében ciklikus hálózat és ITV-s ellenőrző vizsgálatot végezzük. A szolgáltatás biztonsága érdekében a választott rendszerű csatornákon az idegen vizek bejutásának ellenőrzését folyamatosan végezzük. A szennyvíztisztító hidraulikai terhelésének csökkentése érdekében a gyűjtőhálózat kapacitását, hálózat és a diagnosztika vizsgálatokkal a vizsgálati terv szerint ellenőrizzük a csőfolytonosságot a csapadékos és belvízállásos időkben előforduló többletvíz befolyásokat.


A HÁLÓZATI SZENNYVÍZÁTEMELŐK IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉS KÖZPONTI FELÜGYELETI RENDSZERE

SzennyvíztermelőAz egyes szennyvíz átemelők helyi felügyeletét és működtetését az átemelő villamos szekrényébe telepített helyi irányítóberendezés (PLC) végzi.
A helyi irányítóberendezés fogadja az átemelői technológia jelzéseit. A kapott információkat az irányítóberendezés programja kiértékeli, majd az általa képzett adatokkal együtt a kommunikációs hálózaton keresztül azt az üzemi irányítástechnika felé továbbítja.
Az automatikus gépműködtetéseket a helyi irányítóberendezés önállóan, saját programja szerint végzi, természetesen az irányítástechnikai központban megadott adatok, paraméterek figyelembevételével.
Az üzemi irányítástechnikai központ berendezése fogadja a helyi irányítóberendezéseknek a technológiáról gyűjtött és feldolgozott adatait, elvégzi a gyűjtött információk képi megjelenítését, a bekövetkezett események naplózását, egyes adatok hosszú távú összegzését, tárolását. Hibaállapotok bekövetkezése esetén figyelmeztető jelzést ad a kezelőnek. Meghatározott hibaesemények bekövetkezésekor SMS szöveges figyelmeztetést is kiküld, így a készenléti felügyelet munkatársa minden esetben értesül, tájékozódni tud a működés körülményeiről.

A nem csatornázott ingatlanoktól tengelyen szállított, nem közművel összegyűjtött szennyvizek ártalmatlanítása a szennyvíztisztító telepen történik.

Szennyvíztisztítás


Az összegyűjtött szennyvizeknek tisztítása egy harmadlagos tisztítási fokozattal rendelkező szennyvíz-tisztítóműben történik, ahonnan a tisztított szennyvíz állandó, fokozott tisztítási igényeket követelő vízfolyásba van bevezetve.
A tisztítási technológia átfolyásos rendszerű, eleveniszapos szennyvíztisztítási eljárás, iszap stabilizálással, nitrifikációval, denitrifikációval, kiegészítő vegyszeres foszfortalanítással.

Hidraulikai kapacitás:
460 m3/nap közcsatornán érkező +40 m3/nap nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz. Terhelési kapacitás 3,500 Leé

A végátemelő nyomóvezetékén érkező települési szennyvíz a technológia épületében elhelyezett gépi tisztítású RÁCS-ra jut. Innen a rácsszemét zárt konténerbe, a szennyvíz pedig a légbefúvásos uszadék és homokfogóba kerül. A műtárgyból a felúszott anyag az uszadék-silóba, az előlevegőztetett szennyvíz pedig a biológiai tisztító műtárgyba jut, amely magába foglalja az utóülepítőket is. A biológiai tisztítóműtárgy külső része a levegőztető és az anoxikus tér, kiemelhető finombuborékos mélylevegőztető rendszerrel és víz alatti keverővel. A légfúvók szakaszos működését az oldott oxigénmérő vezérli. Fázisszétválasztás a tisztítóműtárgy utóülepítőjében történik. Az eleveniszap recirkulációját és a fölös iszap elvételt idővezérelt szivattyú biztosítja. A rendszerből kikerülő aerob stabilizált fölös iszapot az iszapsilóban tárolják és sűrítik. A sűrítés után a keletkező csurgalékvizet az uszadékfogó műtárgyba vezetik vissza. A keletkező fölös iszapnak stabilizálásáról, víztelenítéséről hasznosító telepre történő elszállításáról gondoskodunk.

A szennyvíztisztító telepre beszállított települési folyékony hulladék ürítése a kézi tisztítású ráccsal ellátott fogadóaknába történik. A megszűrt szennyvíz gravitációsan jut a feladóaknába, majd onnan szivattyú továbbítja a gépi rácsra, ahonnan a hálózaton összegyűjtött szennyvízzel együtt kerül tisztítás technológiai folyamatába.
A tisztított szennyvíz az utóülepítőből a fertőtlenítő közbeiktatásával gravitációs vezetéken jut el a befogadó Kösely állandó vízfolyásba.
A kibocsátásra jellemző egyéb szennyező anyagokra a 28/2004 (XII.25) KvVM rendelet 19 § (1) alapján az állandó vízfolyásra, mint befogadóra természetvédelmi indokok alapján szigorúbb, egyedi határérték megállapítására került sor.
A tisztítómű működtetése alapvetően bírságmentes, de a tisztítás biológiai folyamataira, teljesítő képességére – pl. a téli időszak okozta hőmérséklet változás – mint erősen ható tényező az üzemelési feladat végzésekor jelen van.

Elérhetőségek

Cívisvíz Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. Telefon: 06 (52) 513-513
 
Telefonon intézhető megkeresések:

· hibabejelentés
· vízszolgáltatással, szolgáltatóval vagy ügyintézési folyamattal kapcsolatos információkérés
· időpont egyeztetetés kivizsgálás, mérőcsere céljából,
· időpont egyeztetés ügyintézésre
· vízminőséggel kapcsolatos bejelentés
· számlázással, befizetéssel kapcsolatos információkérés
· mérőállás bejelentés
· más felhasználó, elkülönített vízhasználó szabálytalan vízvételezésére vonatkozó bejelentés
· egyéb, szolgáltatással, szolgáltatóval kapcsolatos bejelentés

Ügyfélszolgálati irodában intézhető megkeresések:
· hibabejelentés
· vízszolgáltatással, szolgáltatóval vagy ügyintézési folyamattal kapcsolat információkérés
· új bekötés, ikresítés, elvágás, szüneteltetés, bővítés, megszüntetés bejelentése
· mellékszolgáltatási szerződés átvétel, cseredokumentációk átvétele, újraindítás, tervjóváhagyás
· locsolási vízmérő megállapodás átvétel, tervjóváhagyás
· vízminőséggel kapcsolatos bejelentés
· felhasználó személyében, adataiban bekövetkező változások bejelentése (átírás, közös képviselő váltás, stb.), székhelyváltozás bejelentés
· mérőállás bejelentés
· más felhasználó, elkülönített vízhasználó szabálytalan vízvételezésére vonatkozó bejelentés
· panaszbejelentés
· egyéb, szolgáltatással, szolgáltatóval kapcsolatos bejelentés
· időpont egyeztetetés kivizsgálás, mérőcsere céljából
· vízmérő rendkívüli hitelesítésének kérelme
· méltányossági és jóváírási kérelmek
· tartozás igazolás, fogyasztás igazolás kiállításának kérelme
· számlázással, befizetéssel kapcsolatos ügyintézés, információkérés, bejelentés
· részletfizetési megállapodás kötése
· pénztári be-, és kifizetés

Írásban intézhető megkeresések:
· vízszolgáltatással, szolgáltatóval vagy ügyintézési folyamattal kapcsolat információkérés
· új bekötés, ikresítés, elvágás, szüneteltetés, bővítés, megszüntetés bejelentése
· szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos igények bejelentése, információkérés
· mellékszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos igények bejelentése, információkérés
· locsolási vízmérő megállapodással kapcsolatos igények bejelentése, információkérés
· vízminőséggel kapcsolatos bejelentés
· felhasználó személyében, adataiban bekövetkező változások bejelentése (átírás, közös képviselő váltás, stb.), székhelyváltozás bejelentés
· mérőállás bejelentés
· kártérítési igény bejelentése
· más felhasználó, elkülönített vízhasználó szabálytalan vízvételezésére vonatkozó bejelentés
· panaszbejelentés
· egyéb, szolgáltatással, szolgáltatóval kapcsolatos bejelentés
· vízmérő rendkívüli hitelesítésének kérelme
· méltányossági és jóváírási kérelmek
· számlamásolat, tartozásigazolás, fogyasztás igazolás kiállításának kérelme
· számlázással, befizetéssel kapcsolatos ügyintézés, információkérés, bejelentés

Szolgáltatási díjak

 
Ivóvíz-szolgáltatás
Felhasználók megnevezése
Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)
Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)
Lakossági
184,50
252,00
Közületi
205,00
280,00
 
Szennyvízszolgáltatás
Felhasználók megnevezése
Nettó alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)
Nettó fogyasztási díj (Ft/m3)
Lakossági 184,50  227,70
Közületi
205,00
253,00
 
Nettó vízterhelési díj (Ft/m3)
Felhasználók megnevezése
Lakossági
6,30
Közületi
7,00

Szolgáltatási díjak

Nádudvari ivóvíz-termelés, kezelés és elosztás közmű-rendszere

Az ivóvíz-szolgáltatás ellátásáért felelős vízi-közmű létesítményeinek tulajdonosa a Nádudvari Önkormányzat.

Az üzemeltető szervezet:
Nádudvar város víztermelésének, kezelésének és elosztásának feladatait 15 évre, 2008. október 1.-től kezdően, koncesszió keretében a Civisvíz Kft. mint Szolgáltató végzi.

Az üzemeltetésre átadott ivóvíz-termelő, kezelő és közüzemi ivóvíz-elosztó hálózat, és azoknak főbb műszaki jellemzői:
2008 évben a Civisvíz Kft. város viziközmű szolgáltatási jogának elnyerését követően a TIKTVF 1031/1/2012 sz. határozatában vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki az alábbi létesítményekre (Vízikönyvi szám: Kösely VIII/833, Vízjogi üzemelési engedély hatálya: 2022. január 31.):

Ivóvíz termelési technológia tekintetében:
A város vízigényét teljes egészében rétegvízből kerül biztosításra.
A víztermelő kutak több rétegre vannak telepítve. A legfelső vízadó réteg ~40 m, míg a legmélyebb ~110 m, a rétegvízre telepített kutak száma 5db, melyből egy üzemen kívül van. ( IV.sz. kút)

Kút száma (kataszteri száma)
I. (K-395)
II/a. (K-397/a)
III. (K-396)
IV. (B-320)
V. (K-421)
Vízjogi üzemeltetési engedély száma
Ht.1031/1/2012
Ht.1031/1/2012
Ht.1031/1/2012
Ht.1031/1/2012
Ht.1031/1/2012
Vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége
2022.01.31.
2022.01.31.
2022.01.31.
2022.01.31.
2022.01.31.
Talpmélység (m)
-58,0
-112,0
-118,0
-56,16
-117,0
Szűrőzés (m)
-38,0 - -53,0
-83,0 - -92,0    -95,0  -  -98,50
-101,0 - -100,7
-82,0   -   -86,0
-89,0  -   -99,0
-104,0 - -114,0
-42,08 - -56,18
-84,0   -   -86,0
-88,0   -   -91,0
-94,5  -   -97,5
-103,0 - -111,0
Engedélyezett vízkivétel (m3/d)
581
1056
1056
502
871
Napi átlagos termelés (m3/d)
1308
Napi csúcstermelés (m3/d)
528
726
726
528
726
Távlati napi csúcstermelés (m3/d)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Vízbázis minősége
rétegvíz
rétegvíz
rétegvíz
rétegvíz
rétegvíz
Jelenlegi funkció
üzemelő
üzemelő
üzemelő
tartalék
üzemelő

A kutak a következő időpontokban létesültek:
1. sz. kút 1961
2. sz. kút 1979 továbbfúrása 2004-ben
3. sz. kút 1962 továbbfúrása 2002-ben
4. sz. kút 1955 /üzemen kívül/
5. sz. kút 1979

A kivehető vízhozam: 400-1000 l/p kutanként.
A rétegvíz az előírtnál több gázt, arzént, ammóniát, vasat és mangánt tartalmaz. 

Kapacitásadatok
Kitermelhető vízmennyiség az üzemelő kutakból (m3/d)
Napi csúcstermelés (m3/d)
Tartalék vízhozam
(m3/d)
Tartalék vízhozam aránya a termeléshez (%)
 
3564
1832
1732
94,54
A vízmérleg pozitív
 

A rétegvizet középmélységű fúrt kutakból merülő szivattyúkkal emeljük ki. A kutak talpmélysége 55 –120 m között változik. Csövezete 102 – 267 mm, anyaga acél. A kút védelme érdekében QHT van beépítve a kútaknába. A megengedettnél magasabb gáztartalom miatt a kutak, illetve kútakna szellőztetés biztosított. Minden kút rendelkezik vízmintavételi hellyel, vízszintmérési lehetőséggel. A kútakna MSZ.5199/4-62 műszaki szabvány szerinti kivitelű. A kitermelt vizet hiteles vízmennyiség mérővel mérjük kutanként. Az alkalmazott szivattyúk jellemzően Grundfos SP-45, HO4A/II. , HO4A/III. illetve HO2/X. A kitermelt rétegvizet - nyersvíz - több irányból azbesztcement csővezetéken juttatjuk az ivóvíz-kezelő üzembe. Ezen csövek átmérője 100 mm.

Ivóvíz kezelés és elosztás technológia tekintetében:

18.150 fm DN 25 acél bekötővezeték
4.350 fm DN 25 KPE bekötővezeték
40.568 fm  DN 80 azbesztcement gerincvezeték
967 fm DN 60 KPE gerincvezeték
4.213 fm DN 80 KPE gerincvezeték
8.363 fm DN 100 azbesztcement gerincvezeték
3.005 fm  DN 100 KPE gerincvezeték
3.064 fm DN 125 azbesztcement gerincvezeték
1.265 fm DN 125 KPE gerincvezeték
355 fm  DN 150 azbesztcement gerincvezeték
2.157 fm DN 200 azbesztcement gerincvezeték
78 fm DN 200 KP gerincvezeték
200 fm DN 250 azbesztcement gerincvezeték
93 db   Közkifolyó
237 db   Tűzcsap
266 db   Tolózár
1 db   Hidroglóbusz
1 db   Vízkezelő és vízhálózati üzem


Nádudvar ivóvízhálózatán, vízműtelepén a szolgáltatást 1 fő műszaki vezető, 2 fő vízműtelepi gépész, 2 fő vízhálózat karbantartó és 1 fő ügyfélszolgálati ügyintéző, 1 fő vízóra leolvasó, 1 fő díjbeszedő látja el. A víztermelő üzem területén kialakított ügyfélszolgálati irodánkban teljes körű ügyintézéssel szolgáljuk ki felhasználóinkat.

Felhasználóink ivóvízellátásának mennyiségi kiegyensúlyozása érdekében 2012. év elején befejeztük a hálózatbővítési, körvezeték kialakítási beruházásainkat, mely a szolgáltatott víz minőségi javulását is eredményezte. A szolgáltatott víz arzén tartalma a jelenlegi szabályozási rendszer szerint határérték feletti, melynek további csökkentésére az ivóvíz minőségjavító program keretében lesz lehetőség.
A nyersvíz vasat, mangánt és metángázt a határérték felett tartalmaz, melyet a víztisztítási technológia során a vízből eltávolítunk. Az ammónia értékét 0,5 mg/l, az arzén értékét 10mg/l határérték alá kell csökkenteni.


A nyersvíz főbb jellemzői az alábbiak

Vízminőségi jellemző
Érték
Szín
Átlátszó, tiszta
Szag
Nincs
Íz
Nincs
Ammónium
1,0 mg/l
Nitrit
<0,03
Nitrát
<0,6
Vas
0,1mg/l
Mangán
0,07 mg/l
Vezetőképesség
548ms/cm
Keménység ( összes keménység CaO)
81 mg/l
Trihalometán
21,07 mg/l
Fajlagos összes metán tartalom
10,01 l/m3
Arzén
20,9 mg/l
Vízhőmérséklet
14,1 C°
PH
7,99
Összes lúgosság
7,01

 

A vízkezelés a Nádudvar, Fő út 2. szám alatti vízműtelepen történik.

A vízkezelés művei:
a, Gáztalanító
b, Tároló medencék
c, Gépterem
d, Szűrőház
e,Magasvíztároló

a, Gáztalanító
A tárolómedencékre vannak telepítve, Hajdúterv típusú gáztalanítók.

b, Tárolómedence
2 db 250 m3 vb medence. A medence légterének hatékony gáztalanítását a kutak üzemével összhangban lévő MONOVENT 2/17 PR típusú tetőszellőző ventillátorok végzik.

c, Gépteretem

A gépterembe beépített hálózati szivattyúk TTA 120/20/III. illetve TTA 170/25/II. típusúak, a nyersvíz közös vezetéken érkezik a szivattyúkra. A tárolómedencékből, a közös nyomócsövön keresztül kerül a nyers víz a szűrőkre. gépteremben található a vegyszeradagoló, amely a - búvárszivattyúkkal szinkronban - továbbítja a Nátrium- hypokloritot a tározókba.

d, Vas-Mangán leválasztó szűrőhengerek
Külön épületbe került telepítésre, a 4 db 2000 mm-es átmérőjű „Radiferm” állóhengeres szűrőtartály. A szűrőhengeren kerül eltávolításra a termelt rétegvíz vas-mangántalan tartalma. A szűrőhengerek öblítési ideje: 48 óra. A szűrés hatékonyságát elősegíti az 1 db GMA 11-2 típusú vízkompresszor. Az ülepített víz a vas-iszapülepítő medence után jut a közcsatornába.

e, Magas víztároló
1 db MG 200-23 típusú hidroglóbusz, amely a város központjában található. A magas tározó feltöltését a vízműtelepen található HR-2 szabályozza.

A szolgáltatott ivóvíz az alábbi vízminőségi jellemzőkkel kerül az ellátóhálózatba:

Vízminőségi jellemző

Érték

Szín
Átlátszó
Szag
Nincs
Íz
Nincs
Ammónium
0,11 mg/l
Nitrit
<0,03 mg/l
Nitrát
<0,6 mg/l
Vas
<20mg/l
Mangán
<20mg/l
Vezetőképesség
603 mS/cm
Keménység    (összes kem. CaO)
79mg/l
Szabad aktiválás
0,1 mg/l
KOI PS
2 mg/l
Klorid
27mg/l
E-coli
0
Telepszám  22 C°
585
Telepszám  37C°
325
Coliform
0
PH
8,09
Szulfát
14mg/l
Összes metán tartalom
0,13 l/m3
Vízhőmérséklet
14C°
Összes lúgosság
6,47 mmol/l 


Társaságunk részt vesz a KEOP 1.3.0. ivóvízminőség javító programban

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azonosítószámú, a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák kiírásához a közbeszerzési dokumentáció 2013. május 03-án minőségbiztosításra megküldésre került a Közreműködő Szervezet részére, amely ellenőrzése jelenleg is folyamatban van.
A programban való részvételt az indokolta, hogy az előírt határértékeknek megfelelő minőségű vízbázis a településen és annak közvetlen környezetében nem ismert. A rendelkezésre álló információink szerint a környező települések sem rendelkeznek ilyen vízbázissal. A határértéket meghaladó ammónium- és arzén-tartalom, valamint vas, mangán,- koncentráció a felhasználás előtt kitermelt víz kezelését teszi szükségessé. Mindezekre való tekintettel egy új vas- mangán, arzén és ammónium-mentesítő technológia kiépítése került előirányzásra, biztosítva a gáztalanítás lehetőségét is.

Az alábbi táblázat mutatja be az ivóvíz-minőség javító program keretében megvalósuló beruházásokat

Létesítmény, berendezés, tevékenység megnevezése
ME
Mennyisége
1. sz. és 5.sz. kút felújítása
db
2
Kútfej-gépészet DN100
db
2
Kútszivattyú lágyindítóval az 1. sz vízműkúthoz (Q= 400 l/p; H= 44 m)
db
1
Kútszivattyú lágyindítóval az 5. sz vízműkúthoz (Q= 550 l/p; H= 40 m)
db
1
D110 KPE kútbekötő vezeték (l.sz. 2.sz. 3.sz.)
fm
1055
Gáztalanító
db
1
I. sz. nyersvíz tároló medence felújítása (V=250m3)
db
1
II. sz. nyersvíz tároló medence felújítása és átalakítása szűrtvíz tároló medencévé (V=250m3)
db
1
D280 KPE nyersvízvezeték a kutaktól (I. sz. tolózáraknától a nyersvíz tároló medencéig)
fm
11
D280 KPE nyersvíz a gépházba (I. sz. medencétől az I. sz. tolózáraknán át a gépházig)
fm
25
D280 KPE nyersvíz a technológiára (Gépháztól a technológiai épületig)
fm
34
D280 KPE szűrtvíz a medencébe (technológiai épületből a szűrtvíz tároló medencéig)
fm
60
D225 KPE bypass vezeték (I. sz. tolózáraknától a II. sz. tolózáraknáig)
fm
11
D280 KPE hálózati szivattyúk szívóvezetéke (szűrtvíz tároló medencétől a gépházig)
fm
23
D280 KPE tisztított víz a hálózatra (gépházból a hálózatra)
fm
27
Dekantáló medence (V= 66 m3)
db
1
Hálózati szivattyúk frekvenciaváltóval (Q = 93 m3/h/db, H = 55 m/db)
db
2+1
Technológiai nyomásfokozás (Q = 58 nf/h/db, H = 30 m/db)
db
2+1
Tisztítástechnológia (Mn, Fe, NH4, As)
m3/h
116
Vegyszer adagolás
db
1
Fertőtlenítőszer adagolás
db
1
Automatizálás (PLC)
db
1
Erősáramú kapcsolószekrények
db
1
URH-s folyamatirányítás
db
1
 

Nádudvari szennyvízelvezetés és tisztítás közmű-rendszere

A szennyvízelvezetés és -tisztítás ellátásáért felelős víziközmű létesítményeinek tulajdonosa a Nádudvari Önkormányzat.
Az üzemeltető szervezet:
Nádudvar város szennyvízelvezetésének és tisztításának feladatait 15 évre, 2008. október 1.-től kezdően, koncesszió keretében a Civisvíz Kft. mint Szolgáltató végzi.

Az üzemeltetésre átadott közcsatorna hálózat és szennyvíztisztító rendszer, és azoknak főbb műszaki jellemzői:

2008 évben a Civisvíz Kft. város viziközmű szolgáltatási jogának elnyerését követően TIKTVF 2762/28/2010 sz. határozatában vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki

32.983 fm DN 160 - 315 KG-PVC, AC gravitációs gyűjtővezeték
18.631 fm DN160 KG-PVC. bekötővezeték
4.392 fm DN 63 - 250 KPE, Szennyvíz nyomóvezeték
11 db hálózati szennyvízátemelő
1 db átfolyásos rendszerű, eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító
 szennyvíztisztítás és közcsatorna szolgáltatás létesítményeire.

Vízjogi üzemelési engedély száma: 2762/28/2010., Vízikönyvi szám: Kösely VIII/1553
Vízjogi üzemelési engedély hatálya: 2015. július 31.

A szennyvízgyűjtő rendszer egy egységet alkotó, szigetüzemű vonalas létesítmény. Hálózati szennyvízátemelők száma 11 db, melyben egyenként 2 db merülő-szivattyú van beépítve. A szivattyúk teljesítményei 6–72 m3/óra. Az átemelők szivattyúinak üzemeltetése automatikus. A település csatornahálózati rendszerének fejlesztése jelenleg folyamatban van. A szennyvízelvezetés és -tisztításban részesülő lakosság száma 4 641 fő, a lakosság ellátottsági aránya 49,26 %. Nádudvar szennyvíztelepét a víztermelő üzemmel közösen 1 fő műszaki vezető irányítja. A szennyvízelvezetés és -tisztításban 2 fő szennyvíztelepi gépész és 2 fő csatornahálózat karbantartó dolgozik.

Az üzemeltetés során figyelmet fordítunk a csőhálózat működőképességének megtartására, mely érdekében ciklikus hálózat és ITV-s ellenőrző vizsgálatot végezzük. A szolgáltatás biztonsága érdekében a választott rendszerű csatornákon az idegen vizek bejutásának ellenőrzését folyamatosan végezzük. A szennyvíztisztító hidraulikai terhelésének csökkentése érdekében a gyűjtőhálózat kapacitását, hálózat és a diagnosztika vizsgálatokkal a vizsgálati terv szerint ellenőrizzük a csőfolytonosságot a csapadékos és belvízállásos időkben előforduló többletvíz befolyásokat.


A HÁLÓZATI SZENNYVÍZÁTEMELŐK IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉS KÖZPONTI FELÜGYELETI RENDSZERE

SzennyvíztermelőAz egyes szennyvíz átemelők helyi felügyeletét és működtetését az átemelő villamos szekrényébe telepített helyi irányítóberendezés (PLC) végzi.
A helyi irányítóberendezés fogadja az átemelői technológia jelzéseit. A kapott információkat az irányítóberendezés programja kiértékeli, majd az általa képzett adatokkal együtt a kommunikációs hálózaton keresztül azt az üzemi irányítástechnika felé továbbítja.
Az automatikus gépműködtetéseket a helyi irányítóberendezés önállóan, saját programja szerint végzi, természetesen az irányítástechnikai központban megadott adatok, paraméterek figyelembevételével.
Az üzemi irányítástechnikai központ berendezése fogadja a helyi irányítóberendezéseknek a technológiáról gyűjtött és feldolgozott adatait, elvégzi a gyűjtött információk képi megjelenítését, a bekövetkezett események naplózását, egyes adatok hosszú távú összegzését, tárolását. Hibaállapotok bekövetkezése esetén figyelmeztető jelzést ad a kezelőnek. Meghatározott hibaesemények bekövetkezésekor SMS szöveges figyelmeztetést is kiküld, így a készenléti felügyelet munkatársa minden esetben értesül, tájékozódni tud a működés körülményeiről.

A nem csatornázott ingatlanoktól tengelyen szállított, nem közművel összegyűjtött szennyvizek ártalmatlanítása a szennyvíztisztító telepen történik.

Szennyvíztisztítás


Az összegyűjtött szennyvizeknek tisztítása egy harmadlagos tisztítási fokozattal rendelkező szennyvíz-tisztítóműben történik, ahonnan a tisztított szennyvíz állandó, fokozott tisztítási igényeket követelő vízfolyásba van bevezetve.
A tisztítási technológia átfolyásos rendszerű, eleveniszapos szennyvíztisztítási eljárás, iszap stabilizálással, nitrifikációval, denitrifikációval, kiegészítő vegyszeres foszfortalanítással.

Hidraulikai kapacitás:
460 m3/nap közcsatornán érkező +40 m3/nap nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz. Terhelési kapacitás 3,500 Leé

A végátemelő nyomóvezetékén érkező települési szennyvíz a technológia épületében elhelyezett gépi tisztítású RÁCS-ra jut. Innen a rácsszemét zárt konténerbe, a szennyvíz pedig a légbefúvásos uszadék és homokfogóba kerül. A műtárgyból a felúszott anyag az uszadék-silóba, az előlevegőztetett szennyvíz pedig a biológiai tisztító műtárgyba jut, amely magába foglalja az utóülepítőket is. A biológiai tisztítóműtárgy külső része a levegőztető és az anoxikus tér, kiemelhető finombuborékos mélylevegőztető rendszerrel és víz alatti keverővel. A légfúvók szakaszos működését az oldott oxigénmérő vezérli. Fázisszétválasztás a tisztítóműtárgy utóülepítőjében történik. Az eleveniszap recirkulációját és a fölös iszap elvételt idővezérelt szivattyú biztosítja. A rendszerből kikerülő aerob stabilizált fölös iszapot az iszapsilóban tárolják és sűrítik. A sűrítés után a keletkező csurgalékvizet az uszadékfogó műtárgyba vezetik vissza. A keletkező fölös iszapnak stabilizálásáról, víztelenítéséről hasznosító telepre történő elszállításáról gondoskodunk.

A szennyvíztisztító telepre beszállított települési folyékony hulladék ürítése a kézi tisztítású ráccsal ellátott fogadóaknába történik. A megszűrt szennyvíz gravitációsan jut a feladóaknába, majd onnan szivattyú továbbítja a gépi rácsra, ahonnan a hálózaton összegyűjtött szennyvízzel együtt kerül tisztítás technológiai folyamatába.
A tisztított szennyvíz az utóülepítőből a fertőtlenítő közbeiktatásával gravitációs vezetéken jut el a befogadó Kösely állandó vízfolyásba.
A kibocsátásra jellemző egyéb szennyező anyagokra a 28/2004 (XII.25) KvVM rendelet 19 § (1) alapján az állandó vízfolyásra, mint befogadóra természetvédelmi indokok alapján szigorúbb, egyedi határérték megállapítására került sor.
A tisztítómű működtetése alapvetően bírságmentes, de a tisztítás biológiai folyamataira, teljesítő képességére – pl. a téli időszak okozta hőmérséklet változás – mint erősen ható tényező az üzemelési feladat végzésekor jelen van.

Szolgáltatási díjak

Nádudvari ivóvíz-termelés, kezelés és elosztás közmű-rendszere

Az ivóvíz-szolgáltatás ellátásáért felelős vízi-közmű létesítményeinek tulajdonosa a Nádudvari Önkormányzat.

Az üzemeltető szervezet:
Nádudvar város víztermelésének, kezelésének és elosztásának feladatait 15 évre, 2008. október 1.-től kezdően, koncesszió keretében a Civisvíz Kft. mint Szolgáltató végzi.

Az üzemeltetésre átadott ivóvíz-termelő, kezelő és közüzemi ivóvíz-elosztó hálózat, és azoknak főbb műszaki jellemzői:
2008 évben a Civisvíz Kft. város viziközmű szolgáltatási jogának elnyerését követően a TIKTVF 1031/1/2012 sz. határozatában vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki az alábbi létesítményekre (Vízikönyvi szám: Kösely VIII/833, Vízjogi üzemelési engedély hatálya: 2022. január 31.):

Ivóvíz termelési technológia tekintetében:
A város vízigényét teljes egészében rétegvízből kerül biztosításra.
A víztermelő kutak több rétegre vannak telepítve. A legfelső vízadó réteg ~40 m, míg a legmélyebb ~110 m, a rétegvízre telepített kutak száma 5db, melyből egy üzemen kívül van. ( IV.sz. kút)

Kút száma (kataszteri száma)
I. (K-395)
II/a. (K-397/a)
III. (K-396)
IV. (B-320)
V. (K-421)
Vízjogi üzemeltetési engedély száma
Ht.1031/1/2012
Ht.1031/1/2012
Ht.1031/1/2012
Ht.1031/1/2012
Ht.1031/1/2012
Vízjogi üzemeltetési engedély érvényessége
2022.01.31.
2022.01.31.
2022.01.31.
2022.01.31.
2022.01.31.
Talpmélység (m)
-58,0
-112,0
-118,0
-56,16
-117,0
Szűrőzés (m)
-38,0 - -53,0
-83,0 - -92,0    -95,0  -  -98,50
-101,0 - -100,7
-82,0   -   -86,0
-89,0  -   -99,0
-104,0 - -114,0
-42,08 - -56,18
-84,0   -   -86,0
-88,0   -   -91,0
-94,5  -   -97,5
-103,0 - -111,0
Engedélyezett vízkivétel (m3/d)
581
1056
1056
502
871
Napi átlagos termelés (m3/d)
1308
Napi csúcstermelés (m3/d)
528
726
726
528
726
Távlati napi csúcstermelés (m3/d)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Vízbázis minősége
rétegvíz
rétegvíz
rétegvíz
rétegvíz
rétegvíz
Jelenlegi funkció
üzemelő
üzemelő
üzemelő
tartalék
üzemelő

A kutak a következő időpontokban létesültek:
1. sz. kút 1961
2. sz. kút 1979 továbbfúrása 2004-ben
3. sz. kút 1962 továbbfúrása 2002-ben
4. sz. kút 1955 /üzemen kívül/
5. sz. kút 1979

A kivehető vízhozam: 400-1000 l/p kutanként.
A rétegvíz az előírtnál több gázt, arzént, ammóniát, vasat és mangánt tartalmaz. 

Kapacitásadatok
Kitermelhető vízmennyiség az üzemelő kutakból (m3/d)
Napi csúcstermelés (m3/d)
Tartalék vízhozam
(m3/d)
Tartalék vízhozam aránya a termeléshez (%)
 
3564
1832
1732
94,54
A vízmérleg pozitív
 

A rétegvizet középmélységű fúrt kutakból merülő szivattyúkkal emeljük ki. A kutak talpmélysége 55 –120 m között változik. Csövezete 102 – 267 mm, anyaga acél. A kút védelme érdekében QHT van beépítve a kútaknába. A megengedettnél magasabb gáztartalom miatt a kutak, illetve kútakna szellőztetés biztosított. Minden kút rendelkezik vízmintavételi hellyel, vízszintmérési lehetőséggel. A kútakna MSZ.5199/4-62 műszaki szabvány szerinti kivitelű. A kitermelt vizet hiteles vízmennyiség mérővel mérjük kutanként. Az alkalmazott szivattyúk jellemzően Grundfos SP-45, HO4A/II. , HO4A/III. illetve HO2/X. A kitermelt rétegvizet - nyersvíz - több irányból azbesztcement csővezetéken juttatjuk az ivóvíz-kezelő üzembe. Ezen csövek átmérője 100 mm.

Ivóvíz kezelés és elosztás technológia tekintetében:

18.150 fm DN 25 acél bekötővezeték
4.350 fm DN 25 KPE bekötővezeték
40.568 fm  DN 80 azbesztcement gerincvezeték
967 fm DN 60 KPE gerincvezeték
4.213 fm DN 80 KPE gerincvezeték
8.363 fm DN 100 azbesztcement gerincvezeték
3.005 fm  DN 100 KPE gerincvezeték
3.064 fm DN 125 azbesztcement gerincvezeték
1.265 fm DN 125 KPE gerincvezeték
355 fm  DN 150 azbesztcement gerincvezeték
2.157 fm DN 200 azbesztcement gerincvezeték
78 fm DN 200 KP gerincvezeték
200 fm DN 250 azbesztcement gerincvezeték
93 db   Közkifolyó
237 db   Tűzcsap
266 db   Tolózár
1 db   Hidroglóbusz
1 db   Vízkezelő és vízhálózati üzem


Nádudvar ivóvízhálózatán, vízműtelepén a szolgáltatást 1 fő műszaki vezető, 2 fő vízműtelepi gépész, 2 fő vízhálózat karbantartó és 1 fő ügyfélszolgálati ügyintéző, 1 fő vízóra leolvasó, 1 fő díjbeszedő látja el. A víztermelő üzem területén kialakított ügyfélszolgálati irodánkban teljes körű ügyintézéssel szolgáljuk ki felhasználóinkat.

Felhasználóink ivóvízellátásának mennyiségi kiegyensúlyozása érdekében 2012. év elején befejeztük a hálózatbővítési, körvezeték kialakítási beruházásainkat, mely a szolgáltatott víz minőségi javulását is eredményezte. A szolgáltatott víz arzén tartalma a jelenlegi szabályozási rendszer szerint határérték feletti, melynek további csökkentésére az ivóvíz minőségjavító program keretében lesz lehetőség.
A nyersvíz vasat, mangánt és metángázt a határérték felett tartalmaz, melyet a víztisztítási technológia során a vízből eltávolítunk. Az ammónia értékét 0,5 mg/l, az arzén értékét 10mg/l határérték alá kell csökkenteni.


A nyersvíz főbb jellemzői az alábbiak

Vízminőségi jellemző
Érték
Szín
Átlátszó, tiszta
Szag
Nincs
Íz
Nincs
Ammónium
1,0 mg/l
Nitrit
<0,03
Nitrát
<0,6
Vas
0,1mg/l
Mangán
0,07 mg/l
Vezetőképesség
548ms/cm
Keménység ( összes keménység CaO)
81 mg/l
Trihalometán
21,07 mg/l
Fajlagos összes metán tartalom
10,01 l/m3
Arzén
20,9 mg/l
Vízhőmérséklet
14,1 C°
PH
7,99
Összes lúgosság
7,01

 

A vízkezelés a Nádudvar, Fő út 2. szám alatti vízműtelepen történik.

A vízkezelés művei:
a, Gáztalanító
b, Tároló medencék
c, Gépterem
d, Szűrőház
e,Magasvíztároló

a, Gáztalanító
A tárolómedencékre vannak telepítve, Hajdúterv típusú gáztalanítók.

b, Tárolómedence
2 db 250 m3 vb medence. A medence légterének hatékony gáztalanítását a kutak üzemével összhangban lévő MONOVENT 2/17 PR típusú tetőszellőző ventillátorok végzik.

c, Gépteretem

A gépterembe beépített hálózati szivattyúk TTA 120/20/III. illetve TTA 170/25/II. típusúak, a nyersvíz közös vezetéken érkezik a szivattyúkra. A tárolómedencékből, a közös nyomócsövön keresztül kerül a nyers víz a szűrőkre. gépteremben található a vegyszeradagoló, amely a - búvárszivattyúkkal szinkronban - továbbítja a Nátrium- hypokloritot a tározókba.

d, Vas-Mangán leválasztó szűrőhengerek
Külön épületbe került telepítésre, a 4 db 2000 mm-es átmérőjű „Radiferm” állóhengeres szűrőtartály. A szűrőhengeren kerül eltávolításra a termelt rétegvíz vas-mangántalan tartalma. A szűrőhengerek öblítési ideje: 48 óra. A szűrés hatékonyságát elősegíti az 1 db GMA 11-2 típusú vízkompresszor. Az ülepített víz a vas-iszapülepítő medence után jut a közcsatornába.

e, Magas víztároló
1 db MG 200-23 típusú hidroglóbusz, amely a város központjában található. A magas tározó feltöltését a vízműtelepen található HR-2 szabályozza.

A szolgáltatott ivóvíz az alábbi vízminőségi jellemzőkkel kerül az ellátóhálózatba:

Vízminőségi jellemző

Érték

Szín
Átlátszó
Szag
Nincs
Íz
Nincs
Ammónium
0,11 mg/l
Nitrit
<0,03 mg/l
Nitrát
<0,6 mg/l
Vas
<20mg/l
Mangán
<20mg/l
Vezetőképesség
603 mS/cm
Keménység    (összes kem. CaO)
79mg/l
Szabad aktiválás
0,1 mg/l
KOI PS
2 mg/l
Klorid
27mg/l
E-coli
0
Telepszám  22 C°
585
Telepszám  37C°
325
Coliform
0
PH
8,09
Szulfát
14mg/l
Összes metán tartalom
0,13 l/m3
Vízhőmérséklet
14C°
Összes lúgosság
6,47 mmol/l 


Társaságunk részt vesz a KEOP 1.3.0. ivóvízminőség javító programban

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 azonosítószámú, a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekthez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkák kiírásához a közbeszerzési dokumentáció 2013. május 03-án minőségbiztosításra megküldésre került a Közreműködő Szervezet részére, amely ellenőrzése jelenleg is folyamatban van.
A programban való részvételt az indokolta, hogy az előírt határértékeknek megfelelő minőségű vízbázis a településen és annak közvetlen környezetében nem ismert. A rendelkezésre álló információink szerint a környező települések sem rendelkeznek ilyen vízbázissal. A határértéket meghaladó ammónium- és arzén-tartalom, valamint vas, mangán,- koncentráció a felhasználás előtt kitermelt víz kezelését teszi szükségessé. Mindezekre való tekintettel egy új vas- mangán, arzén és ammónium-mentesítő technológia kiépítése került előirányzásra, biztosítva a gáztalanítás lehetőségét is.

Az alábbi táblázat mutatja be az ivóvíz-minőség javító program keretében megvalósuló beruházásokat

Létesítmény, berendezés, tevékenység megnevezése
ME
Mennyisége
1. sz. és 5.sz. kút felújítása
db
2
Kútfej-gépészet DN100
db
2
Kútszivattyú lágyindítóval az 1. sz vízműkúthoz (Q= 400 l/p; H= 44 m)
db
1
Kútszivattyú lágyindítóval az 5. sz vízműkúthoz (Q= 550 l/p; H= 40 m)
db
1
D110 KPE kútbekötő vezeték (l.sz. 2.sz. 3.sz.)
fm
1055
Gáztalanító
db
1
I. sz. nyersvíz tároló medence felújítása (V=250m3)
db
1
II. sz. nyersvíz tároló medence felújítása és átalakítása szűrtvíz tároló medencévé (V=250m3)
db
1
D280 KPE nyersvízvezeték a kutaktól (I. sz. tolózáraknától a nyersvíz tároló medencéig)
fm
11
D280 KPE nyersvíz a gépházba (I. sz. medencétől az I. sz. tolózáraknán át a gépházig)
fm
25
D280 KPE nyersvíz a technológiára (Gépháztól a technológiai épületig)
fm
34
D280 KPE szűrtvíz a medencébe (technológiai épületből a szűrtvíz tároló medencéig)
fm
60
D225 KPE bypass vezeték (I. sz. tolózáraknától a II. sz. tolózáraknáig)
fm
11
D280 KPE hálózati szivattyúk szívóvezetéke (szűrtvíz tároló medencétől a gépházig)
fm
23
D280 KPE tisztított víz a hálózatra (gépházból a hálózatra)
fm
27
Dekantáló medence (V= 66 m3)
db
1
Hálózati szivattyúk frekvenciaváltóval (Q = 93 m3/h/db, H = 55 m/db)
db
2+1
Technológiai nyomásfokozás (Q = 58 nf/h/db, H = 30 m/db)
db
2+1
Tisztítástechnológia (Mn, Fe, NH4, As)
m3/h
116
Vegyszer adagolás
db
1
Fertőtlenítőszer adagolás
db
1
Automatizálás (PLC)
db
1
Erősáramú kapcsolószekrények
db
1
URH-s folyamatirányítás
db
1
 

Nádudvari szennyvízelvezetés és tisztítás közmű-rendszere

A szennyvízelvezetés és -tisztítás ellátásáért felelős víziközmű létesítményeinek tulajdonosa a Nádudvari Önkormányzat.
Az üzemeltető szervezet:
Nádudvar város szennyvízelvezetésének és tisztításának feladatait 15 évre, 2008. október 1.-től kezdően, koncesszió keretében a Civisvíz Kft. mint Szolgáltató végzi.

Az üzemeltetésre átadott közcsatorna hálózat és szennyvíztisztító rendszer, és azoknak főbb műszaki jellemzői:

2008 évben a Civisvíz Kft. város viziközmű szolgáltatási jogának elnyerését követően TIKTVF 2762/28/2010 sz. határozatában vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki

32.983 fm DN 160 - 315 KG-PVC, AC gravitációs gyűjtővezeték
18.631 fm DN160 KG-PVC. bekötővezeték
4.392 fm DN 63 - 250 KPE, Szennyvíz nyomóvezeték
11 db hálózati szennyvízátemelő
1 db átfolyásos rendszerű, eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító
 szennyvíztisztítás és közcsatorna szolgáltatás létesítményeire.

Vízjogi üzemelési engedély száma: 2762/28/2010., Vízikönyvi szám: Kösely VIII/1553
Vízjogi üzemelési engedély hatálya: 2015. július 31.

A szennyvízgyűjtő rendszer egy egységet alkotó, szigetüzemű vonalas létesítmény. Hálózati szennyvízátemelők száma 11 db, melyben egyenként 2 db merülő-szivattyú van beépítve. A szivattyúk teljesítményei 6–72 m3/óra. Az átemelők szivattyúinak üzemeltetése automatikus. A település csatornahálózati rendszerének fejlesztése jelenleg folyamatban van. A szennyvízelvezetés és -tisztításban részesülő lakosság száma 4 641 fő, a lakosság ellátottsági aránya 49,26 %. Nádudvar szennyvíztelepét a víztermelő üzemmel közösen 1 fő műszaki vezető irányítja. A szennyvízelvezetés és -tisztításban 2 fő szennyvíztelepi gépész és 2 fő csatornahálózat karbantartó dolgozik.

Az üzemeltetés során figyelmet fordítunk a csőhálózat működőképességének megtartására, mely érdekében ciklikus hálózat és ITV-s ellenőrző vizsgálatot végezzük. A szolgáltatás biztonsága érdekében a választott rendszerű csatornákon az idegen vizek bejutásának ellenőrzését folyamatosan végezzük. A szennyvíztisztító hidraulikai terhelésének csökkentése érdekében a gyűjtőhálózat kapacitását, hálózat és a diagnosztika vizsgálatokkal a vizsgálati terv szerint ellenőrizzük a csőfolytonosságot a csapadékos és belvízállásos időkben előforduló többletvíz befolyásokat.


A HÁLÓZATI SZENNYVÍZÁTEMELŐK IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉS KÖZPONTI FELÜGYELETI RENDSZERE

SzennyvíztermelőAz egyes szennyvíz átemelők helyi felügyeletét és működtetését az átemelő villamos szekrényébe telepített helyi irányítóberendezés (PLC) végzi.
A helyi irányítóberendezés fogadja az átemelői technológia jelzéseit. A kapott információkat az irányítóberendezés programja kiértékeli, majd az általa képzett adatokkal együtt a kommunikációs hálózaton keresztül azt az üzemi irányítástechnika felé továbbítja.
Az automatikus gépműködtetéseket a helyi irányítóberendezés önállóan, saját programja szerint végzi, természetesen az irányítástechnikai központban megadott adatok, paraméterek figyelembevételével.
Az üzemi irányítástechnikai központ berendezése fogadja a helyi irányítóberendezéseknek a technológiáról gyűjtött és feldolgozott adatait, elvégzi a gyűjtött információk képi megjelenítését, a bekövetkezett események naplózását, egyes adatok hosszú távú összegzését, tárolását. Hibaállapotok bekövetkezése esetén figyelmeztető jelzést ad a kezelőnek. Meghatározott hibaesemények bekövetkezésekor SMS szöveges figyelmeztetést is kiküld, így a készenléti felügyelet munkatársa minden esetben értesül, tájékozódni tud a működés körülményeiről.

A nem csatornázott ingatlanoktól tengelyen szállított, nem közművel összegyűjtött szennyvizek ártalmatlanítása a szennyvíztisztító telepen történik.

Szennyvíztisztítás


Az összegyűjtött szennyvizeknek tisztítása egy harmadlagos tisztítási fokozattal rendelkező szennyvíz-tisztítóműben történik, ahonnan a tisztított szennyvíz állandó, fokozott tisztítási igényeket követelő vízfolyásba van bevezetve.
A tisztítási technológia átfolyásos rendszerű, eleveniszapos szennyvíztisztítási eljárás, iszap stabilizálással, nitrifikációval, denitrifikációval, kiegészítő vegyszeres foszfortalanítással.

Hidraulikai kapacitás:
460 m3/nap közcsatornán érkező +40 m3/nap nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz. Terhelési kapacitás 3,500 Leé

A végátemelő nyomóvezetékén érkező települési szennyvíz a technológia épületében elhelyezett gépi tisztítású RÁCS-ra jut. Innen a rácsszemét zárt konténerbe, a szennyvíz pedig a légbefúvásos uszadék és homokfogóba kerül. A műtárgyból a felúszott anyag az uszadék-silóba, az előlevegőztetett szennyvíz pedig a biológiai tisztító műtárgyba jut, amely magába foglalja az utóülepítőket is. A biológiai tisztítóműtárgy külső része a levegőztető és az anoxikus tér, kiemelhető finombuborékos mélylevegőztető rendszerrel és víz alatti keverővel. A légfúvók szakaszos működését az oldott oxigénmérő vezérli. Fázisszétválasztás a tisztítóműtárgy utóülepítőjében történik. Az eleveniszap recirkulációját és a fölös iszap elvételt idővezérelt szivattyú biztosítja. A rendszerből kikerülő aerob stabilizált fölös iszapot az iszapsilóban tárolják és sűrítik. A sűrítés után a keletkező csurgalékvizet az uszadékfogó műtárgyba vezetik vissza. A keletkező fölös iszapnak stabilizálásáról, víztelenítéséről hasznosító telepre történő elszállításáról gondoskodunk.

A szennyvíztisztító telepre beszállított települési folyékony hulladék ürítése a kézi tisztítású ráccsal ellátott fogadóaknába történik. A megszűrt szennyvíz gravitációsan jut a feladóaknába, majd onnan szivattyú továbbítja a gépi rácsra, ahonnan a hálózaton összegyűjtött szennyvízzel együtt kerül tisztítás technológiai folyamatába.
A tisztított szennyvíz az utóülepítőből a fertőtlenítő közbeiktatásával gravitációs vezetéken jut el a befogadó Kösely állandó vízfolyásba.
A kibocsátásra jellemző egyéb szennyező anyagokra a 28/2004 (XII.25) KvVM rendelet 19 § (1) alapján az állandó vízfolyásra, mint befogadóra természetvédelmi indokok alapján szigorúbb, egyedi határérték megállapítására került sor.
A tisztítómű működtetése alapvetően bírságmentes, de a tisztítás biológiai folyamataira, teljesítő képességére – pl. a téli időszak okozta hőmérséklet változás – mint erősen ható tényező az üzemelési feladat végzésekor jelen van.

A szolgáltatási területre vonatkozó munkadíjak

A szolgáltatási területre vonatkozó munkadíjak itt találhatók.

Üzletszabályzat

A Civisvíz Kft. Üzletszabályzat tervezete itt megtekinthető.

GYIK

A Debreceni Vízmű Zrt. gyakran ismételt kérdések gyűjteménye itt olvasható.

Közüzemi szerződés

A Civisvíz Kft. Közüzemi Szerződése itt megtekinthető.

Általános Szerződési Feltételek

A Civisvíz Kft. Általános Szerződési Feltételei itt olvasható

A Civisvíz Kft. 2013. évi beszámolója

Civisvíz Kft. 2013. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

2013. évi beszámoló ( .pdf formátum)

Eredménykimutatás a 2013. évi beszámolóhoz ( .pdf formátum)

Független könyvvizsgálói jelentés a 2013. évi beszámolóhoz ( .pdf formátum)

Igazhatósági határozat a 2013. évi beszámolóhoz ( .pdf formátum)

Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz ( .pdf formátum)

A Civisvíz Kft. 2012. évi beszámolója

Civisvíz Kft. 2012. évi beszámolója (2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően)

2012. évi beszámoló ( .pdf formátum)

Eredménykimutatás a 2012. évi beszámolóhoz ( .pdf formátum)

Független könyvvizsgálói jelentés a 2012. évi beszámolóhoz ( .pdf formátum)

Igazhatósági határozat a 2012. évi beszámolóhoz ( .pdf formátum)

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz ( .pdf formátum)

24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek való megfelelés

Közzétételi kötelezettség (24/2013. (V.29.) NFM rendelet 4. sz. mellékletének megfelelően)

A viziközmű-szolgáltató által ellátott település: Nádudvar

2. Felügyeleti és ellenőrzési szervek ( .pdf formátum)

4. A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai ( .pdf formátum)

5. A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata ( .pdf formátum)

6. Hálózatba bocsátott ivóvíz minőségi adatok ( .pdf formátum)

6. Kivezetett tisztított szennyvíz adatok 2013. évi (.pdf formátum)
Archív 2012. évi (.pdf formátum)

Vizsgálati jegyzőkönyv ivóvízről ( .pdf formátum)

Műszaki adatok ( .xls formátum)

8. Ügyfélszolgálati feladatok ( .pdf formátum)

9. Díjkalkulátor ( .xls formátum)

10. A DV Zrt és Tagvállalatai Beszerzési Szabályzata (2013. 03. 29.) ( .xls formátum)

DV Zrt és Tagvállalatai kiszervezési szabályzat ( .pdf formátum)

DV Zrt és Tagvállalatai közbeszerzési szabályzat ( .pdf formátum)

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére