Vízvezetékek, szerelvények, vízmérők fagymentesítése

A évszaknak megfelelő idő van, de a tél közeledik. A fagypont alatti hőmérsékletek jelentős károkat okozhatnak a nem fagymentesített vízvezetékekben, vízmérőkben.

  • A legalább 90 cm földtakarásban lévő vezetékek nincsenek veszélyben, ezekkel nincs teendőnk, de a kisebb takarású vezetékekből a vizet le kell engedni. Gondosan járjunk el az un. fagycsapok zárásakor, mivel a nem tökéletes zárás folyamatos ürítést okoz, ami jelentős vízmennyiség elfolyását jelentheti. A helyes zárást a vízmérőnél is érdemes ellenőrizni, más csapok zárása mellett a mérő csillagkereke és számláló szerkezete mozdulatlan kell legyen. Ezt az ellenőrzést általános esetben is javasoljuk megtenni.
  • A fűtetlen helyiségben lévő vezetékeket a helyiség temperálásával, vagy ha van rá mód a vezetékből a víz leürítésével védhetjük meg az elfagyástól.
  • Veszélynek vannak kitéve a vízmérő aknákban lévő mérők, csövek, szerelvények, mivel itt nincs földtakarás. Az aknák födémeit és különösen a fém fedlapokat hőszigeteljük. Az aknákban szabadon szerelt csövek szigetelése és a vízmérő szigetelése is ajánlott úgy, hogy a mérő leolvashatósága biztosított legyen.
  • A pincékben lévő vízmérők esetében győződjünk meg az ablakok zárásáról, a hiányzó üvegeket pótoljuk.
  • A télen nem használt ingatlanokon, hobbi kertekben is feltétlenül is tegyük meg a fagymentesítéseket, ezeken a helyeken célszerű a vízmérőt követő házi főelzárót elzárni, a tökéletes zárásról meggyőződni.

A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatja  a Tisztelt Vízhasználókat, hogy a vízmérő akna az ingatlan részét képezi, az aknának és az abban lévő szerelvényeknek, valamint a házi vízellátó rendszereknek a fagymentesítéséről a felhasználóknak, az ingatlan tulajdonosoknak kell gondoskodniuk. A vízmérőt ért fagykárral kapcsolatos költségeket, díjakat meg kell téríteni.

Debrecen, 2015. november 26.

Fodor Jenő
ivóvízágazati főmérnök