Vízmérők cseréje a térségi települések vízhálózatán

A Debreceni Vízmű Zrt. 2015.04.01.-én újabb 22 településen kezdte meg viziközmű szolgáltatását Hajdú-Bihar megyében, a korábbi üzemeltető helyett.

Az üzemeltetett települések listája ITT megtalálható!

A jogszabályok szerint a főmérők hitelességi ideje 4 év. A lejárt hitelességű főmérőket a szolgáltató saját költségére köteles cserélni.

A mérők állagmegóvásáért, elfagyás elleni védelméről, a mérőaknák tisztaságáról a felhasználó köteles gondoskodni.

A korábbi szolgáltató a mérőcsere kötelezettségének csak részben tett eleget, így 2014. évről 1735 darab mérő 2015. évben 3124 darab mérő, összesen: 4859 db. cseréjéről kell gondoskodnunk. 

A mérők cseréjét októbertől kezdtük el, eddig közel 3500 mérő cseréje történt meg. December hónapban pedig további 800 db mérőt tervezünk lecserélni.

A fennmaradó kb. 500 db. mérő cseréjének a felhasználói oldalon vannak akadályai, ami miatt nem tudjuk teljesíteni a kötelezettségeinket. Ezek között vannak elfagyott mérők, lakatlan ingatlanon, kertségi telkekre telepített mérők, illetve a pontosított nyilvántartás szerint mellékmérők.  

Felhívjuk a figyelmét azoknak a felhasználóknak, akiknek mellékmérőjük van, rendeljék meg a mellékmérő cseréjét, vagy gondoskodjanak a mérő cseréjéről, és rendeljék meg a mellékmérő plombázását az Ügyfélszolgálatunkon. A mellékmérő cseréjének szükségességéről a felhasználókat a  számlaleveleinkben értesítettünk.

Ezúton is kérjük a tisztelt felhasználóinkat, hogy a ritkán használt ingatlanjaikat még az idén keressék fel, mert a vízóra csere szükségességéről a vízóra telepítési helyén hagytunk értesítőket. 

A téli időjárási viszonyok miatt felhívjuk felhasználóink figyelmét arra is, hogy gondoskodjanak a vízmérők elfagyás elleni védelméről, a mérőaknák lefedéséről, megközelíthetőségéről, tisztán tartásáról a nem használt épületekben a vízvezetékek fagymentesítéséről! 

Az elfagyott vízvezeték miatt a mérőn keresztül elfolyt vízmennyiség díja, a fagyás miatt tönkrement vízmérő cseréje a felhasználót terheli.

Együttműködésüket megköszönve kívánunk Kellemes Ünnepeket!

Debrecen, 2015.12.07.