Viziközmű szolgáltatók Magyarországon

Magyarországon a közüzemi ivóvíz szolgáltatás az 1800-s évek végén indult el. Az 1970-es évek elejére befejeződött a legkisebb településeken is a vezetékes vízhálózatok kiépítése.

A rendszerváltásig 30-35 cég látta el a viziközmű szolgáltatást. Az önkormányzatiság magával hozta az üzemeltető szervezetek szétválását, és 2011-re közel 400 cég végzett viziközmű szolgáltatást. A 2011.évi CCIX. törvény gyökeresen változtatta meg a cégek Működési Engedélyhez való jogát, és ezzel elkezdődött a szétaprózódott üzemeltetői struktúra integrálódása. A jogszabályoknak megfelelő Működési Engedélyek kiadására 2013. novemberétől került sor. A 400 üzemeltetős struktúrát senki nem próbálta megjeleníteni grafikusan, de a Működési Engedély kiadása előtti állapotot, és az azt követő állapot ábrázolása már sikerült a MAVIZ részéről. A térképek sokszínűsége érzékelhetően csökkent, de hogy mennyire marad színes a térkép, az még a jövő kérdése.