Újabb tanúsítványt kapott a Debreceni Vízmű Zrt.

Az elsők közé tartozik a Debreceni Vízmű Zrt., amely immáron a nyújtott szolgáltatások ellenértékének számlázására jogosulttá vált, megszerezte erről a kötelezően előírt Tanúsítványt.

2014. december 29-én kelt Tanúsítvány értelmében a Debreceni Vízmű Zrt. megfelel a 2011 évi CCIX. törvényben – a díjak hibátlan kiszámítására vonatkozóan – előírt feltételeknek, ezáltal továbbra is jogosult a szolgáltatás díjainak kiszámlázására.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (5) bekezdése értelmében a számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is.

A követelményeknek való megfelelést tanúsító szervezet által történő, a számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni.

A Tanúsítvány ezen a linken megtekinthető.