Többszemélyes részvénytársasággá alakult a Debreceni Vízmű Zrt.

2015. szeptember 24-én tartotta első, alakuló közgyűlését a Debreceni Vízmű Zrt. A társaság a korábbi egyszemélyes működésről tért át többszemélyes gazdasági társasági formára.

alakuló közgyűlés

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. meghatározó tulajdonlása mellett a társaság tulajdonosi köre kibővült 22 Hajdú-Bihar megyei településsel, akik 2015. április 1-vel a Debreceni Vízmű Zrt.-re bízták a víziközmű-szolgáltatás végzését.

A közgyűlés fő napirendi pontja: a Társaság új, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának megvitatása és elfogadása volt, melyet a részvényesek egyhangú szavazattal elfogadtak. A többszemélyes zrt közgyűlésének hatáskörébe kerültek azon döntési jogosítványok, melyeket a Ptk kötelezően előír.

A közgyűlésen résztvevő önkormányzatok polgármesterei pozitív véleményt formáltak az üzemeltetés első 6 hónapjáról, az üzemeltetés előző üzemeltetőtől történő zökkenőmentes átvételéről, a hibaelhárítás szakszerű végzéséről, a fogyasztói számlák időben történő kibocsátásáról. alakuló közgyűlés