Termék és szolgáltatások felhasználói értékelése

Az ivóvízről a felhasználók egyéni ízlésítéletük alapján alkotnak elvárásokat, s ezt az ivóvíz ízére, színére, szagára, hőmérsékletére és nyomására vonatkozó kérdéseink megválaszolásakor nyomatékosan ki is fejezik. Az íz, a szín és a szag több mint 80%-uk számára nagyon fontos, de a hőmérséklet és a nyomás is több mint 60%-uk számára nagyon fontos jellemző, amikor a Vízmű termékéről ítéletet mondanak. (A hőmérséklet tapasztalatunk a nyári lekérdezés miatt lehetett fontos, a nyomás pedig elsősorban a magas panelházak lakóinak.)

A felmérés alapján kijelenthető, hogy a cég egyik legfontosabb erőssége a termék széleskörű elfogadottsága, kedveltsége. Megnyugtató, hogy a grafikonra nézve a szín, a szag, a hőmérséklet és a nyomás értékelésénél a teljesen elégedett kategória látványosan kiugrik; a többnyire elégedett és a teljesen elégedett értékek pedig együttesen meghaladják a 75%-ot. A víz tehát a felhasználók tudatában jó minőségű, tiszta, megbízható termék. Figyelemre érdemes, hogy a leginkább szubjektív tényező, az íz esetében 30% teljesen, 31% többnyire elégedett, vagyis a felhasználók közel kétharmada közepesnél jobbnak tartja a debreceni csapvizet.

grafikon
grafikon