Téli időjárásra történő felkészülés a Debreceni Vízmű Zrt. Nyírségi üzemegységnél

2015. december 2.-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a megye közműszolgáltatóinak és érintett intézményeinek meghívásával tájékoztatót, beszámolót tartott. A meghívottak között voltak, többek között a víziközmű-szolgáltatók. A rendezvényen részt vett Kozma Péter kormánymegbízott úr. A jelenlevők rövid beszámolót, tájékoztatást adtak saját szakterületükön megtett felkészülési feladatokról, intézkedésekről.

A megyében üzemeltető mindhárom víziközmű-szolgáltató, a Nyírségvíz Zrt, a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt., és a Debreceni Vízmű Zrt. is képviseltette magát. 

A Debreceni Vízmű Zrt. Nyírlugos, Nyírgelse és Nyírmihálydi településeken végzett tevékenységéről számolt be. Ismertette, hogy valamennyi tűzcsap működőképessége biztosított és ellenőrzött. Télen a normál üzemviteli viszonyok között az év más időszakaiban megszokottak szerinti tevékenység történik, melynek célja a megfelelő minőségű ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás folytonosságának biztosítása. A nyírségi üzemegységnél állandó jelleggel 6 db áramfejlesztő berendezés, 3 db gépjármű, gyors kommunikáció biztosítása érdekében dolgozói mobiltelefonok és a nap 24 órájában készenléti szolgálat biztosítja a feltételek meglétét. Ezt erősítik a korszerű vezérléstechnikai, távfelügyeleti, hibajel küldő berendezések is. Várható időjárási jelenséghez igazodva szabályozott a kezelői tevékenység, amellyel az üzemeltetett létesítmények adottságainak, tartalék kapacitásainak figyelembevételével megelőző, illetve a rendhagyó körülményekhez igazodó felkészülési tevékenység történik. Ezek az eszközök a rendkívüli üzemállapotokra való rendelkezésre álláson túlmenően normál üzemeltetési viszonyok között segítik a gyors, hatékony és kis létszámú és nagyobb részben központi szervezettől független munkavégzést. Természetesen szükség esetén a debreceni központi szervezet, jelentős eszközbeli, anyagbeli és szakmai, szükség esetén létszámbeli kapacitás mozgósításával áll rendelkezésre a szervezett elérési utakon. A Debreceni vízmű Zrt. már két rendkívüli időjárási helyzetben „élesben vizsgázott” az ismertetett szervezeti megoldással. Az egyik esetben a nyári viharok miatti több napos áramszünet volt 2010. évben. A másik a 2013. év márciusi havazáskor állt elő, amely során a jelentős áramszüneteken túl a létesítményeink megközelíthetőségeinek fenntartása is nagy kihívás volt. A Debreceni Vízmű Zrt. mindkét esemény során zökkenőmentesen, a legkisebb szünet nélkül is tudta biztosítani a szolgáltatások folytonosságát, sőt a második esetben Szakoly település szennyvízelvezetésében is közreműködtek. Mindezek mellett viszont tisztában kell lenni azzal, hogy a víziközmű üzemeltető kiszolgáltatott, más szolgáltatásoktól jelentős mértékben függ. A berendezések villamos energiával működnek, amelynek hiánya csak időlegesen, átmeneti megoldásként, korlátokkal pótolható igen magas költséggel és jelentős erőforrásokkal. Szintén nagyon fontos a létesítmények megközelíthetősége, hogy működésük, felügyeletük biztosítható legyen. Itt a közútkezelők munkája elsődleges, de helyben igen fontos az önkormányzatok közreműködése is. Nagyon fontos a távközlés, kommunikáció, amely gyors, hatékony szervezést tesz lehetővé. ennek hiányában kaotikus viszonyok alakulhatnak ki, a szolgáltatás kieséssel érintett felhasználók, területek, dolgozó egységek szigetelődhetnek el.

Mindebből látszik, hogy rendkívüli helyzetben nagyon fontos a szolgáltatók közötti kommunikáció, kapcsolat és prioritási sorrend, ennek koordinálása, az együttműködés.

A szolgáltató mellett, azonban felhasználóknak, ingatlantulajdonosoknak is van feladata a téli időjárásra való felkészülésben. Gondoskodniuk kell vízmérőhely szerelvényeinek, a vízmérőnek, valamint belső vezetékek, azon lévő elzárók, vízvételi helyek, berendezések, szerelvények fagytól való megóvásáról. Külön figyelmet érdemel a használaton kívüli, lakatlan vagy időszakosan lakott épület, helyiség, ahol a vezetékszakasz víztelenítését időben érdemes elvégezni.
Bővebben: Vízvezetékek, szerelvények, vízmérők fagymentessítése.

További hírek és fényképek a rendezvényről:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja

Retró Rádió 103.9 honlapja

Szabolcs Online honlapja