Hírek - Debreceni Vízmű Zrt.

Az Országgyűlés elfogadta az "Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról” szóló LVII. törvényt, melynek 2017.07.01-től hatályos rendelkezései érintik a Debreceni Vízmű Zrt. tevékenységét, illetve felhasználóinkkal való kapcsolatunkat.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény a következő 55/H. §-sal egészült ki 2017. július 1-jétől:
"Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése."

A törvényi módosulás miatt tájékoztatjuk felhasználóinkat a legfontosabb változásokról:

1. Új víz- és szennyvíz bekötés kiépítése
Az ivóvíz bekötő vezeték rákötését a fővezetékre, építési-kivitelezési munkákat kizárólag a víziközmű szolgáltató végezheti, díj ellenében.
A legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetében a rácsatlakozáskor történő kivitelezés költségéből a bekötési vízmérő és annak felszerelése díjmentes.
Aki a bekötést kivitelezi, annak kell végezni a geodézia beméréseket is, mely továbbra is díjköteles.

2. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást 2017.07.01-től 32 mm átmérőjű ivóvízvezetéknél és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezetéknél nagyobb átmérőjű új bekötés esetén kell csak megfizetni a gazdálkodói célú felhasználóknak.
A törvényi változás csak a 2017.07.01-ei dátumot követő új bekötésekre vonatkozik, az ezt megelőző időszakban megvalósult bekötéseknél, illetve a kapacitásbővítésnél a fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alapja továbbra is a szolgáltatási szerződésben meghatározott kontingens, ill. a megvalósult fogyasztás.
A mellékmérők felszerelése vagy az eddiginél nagyobb kapacitás igénylése nem számít új bekötésnek, így ezek után továbbra is fizetni kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást.

3. Adatszolgáltatás, közműegyeztetés, tervegyeztetés, nyomáspróba, plombázás és víziközmű szakági terv üzemeltetői hozzájárulás kiadásának mentessége kizárólag a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötésére vonatkozik.
Amennyiben a tervező a tervet előzetesen egyezteti, azt a szolgáltató jóváhagyja vagy elutasítja, ezek díjmentes szolgáltatások.
Adatszolgáltatás esetén a digitális adatszolgáltatás kivágatonként továbbra is díjköteles.

A Debreceni Vízmű Zrt. a fenti törvényi kötelezettségeknek való megfelelés miatt Díjjegyzékét módosította 2017. július 1-jétől, mely az alábbi linken érhető el.
A mentesség a 2017. július 1-jén már megrendelt, illetve még nem megvalósult kivitelezésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra is vonatkozik.