Tájékoztató a víz- és talajterhelési díjról

Tisztelt Felhasználóink!

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. sz. törvény 2004. január 1-től bevezette a víz- és talajterhelési díj fizetési kötelezettséget.

Talajterhelési díjat azoknak a fogyasztóknak kell fizetniük, akiknek megvan a lehetőségük - azaz az ingatlanuk előtt megépült a csatorna - arra, hogy a szennyvizüket a települési szennyvízcsatorna hálózaton keresztül a tisztító telepre vezessék, de nem élnek vele. A hosszú évek óta a házi szennyvíz szikkasztókon keresztül talajba szivárgó, tisztítatlan szennyvíz környezetkárosító, szennyező hatású. A talajterhelési díjat helyi adó formájában a helyi önkormányzatok szedik be a víziközmű szolgáltatóktól kapott adatszolgáltatás alapján.

A város területén 2011-re befejeződött ISPA-program révén gyakorlatilag 100 százalékossá vált Debrecen csatornázottsága. Azoknak, akiknek műszakilag megvan a lehetőségük arra, hogy ingatlanukat rákössék a szennyvízcsatornára, de ezt mégsem teszik meg, úgynevezett talajterhelési díjat kell fizetniük. Erről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 19/2007. (IV.24.) számú rendeletében határozott. A talajterhelési díjat önbevallás keretében a fogyasztónak kell megállapítania, bevallania és befizetnie. A talajterhelési díjról bevallást tenni és azt befizetni minden év március 31-ig, idén kivételesen 2014. április 30-ig lehet.

A Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztálya megküldte az érintettek számára a talajterhelési díj bevalláshoz szükséges dokumentumokat illetve a tájékozatót.
A bevallások miatt részvénytársaságunknál is megnövekedett az ügyfél megkeresések száma.

Az ügyintézések gyorsítása érdekében az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Amennyiben csatorna rákötési bejelentési kötelezettségüknek eleget kívánnak tenni, úgy azt ügyfélszolgálati irodánkban személyesen, vagy írásban a bekötésről szóló dokumentumok csatolásával tehetik meg az @ e-mail címre.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a csatornadíj fizetés alóli mentességet kapott felhasználóknak évente meg kell újítani az igényüket. Ezen bejelentéseiket is várjuk a módosított adatszolgáltatáshoz.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bejelentéseiket feldolgozzuk, majd ennek eredményét az Adóügyi Osztály részére megküldjük.

Az írásban történő megkeresések esetében felhasználóinkat is tájékoztatjuk a kivizsgálások és az Adóügyi Osztály felé megküldött módosítások eredményről.

Az ügyfélszolgálatunkon történő hosszabb várakozásért szíves elnézésüket kérjük.
 

Debrecen, 2014.04.25.

Debreceni Vízmű Zrt.                       


Mellékletek:

Az Adóügyi Osztály tájékoztatója ezen a linken elérhető.

A Talajterhelésről szóló rendelet szintén elérhető ezen a linken.