52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Hírek

16
Mar

Tájékoztató a Szennyvíztisztító üzem 2014. évi működéséről

2015-03-16 13:10

A 2014-es év a debreceni Szennyvíztisztító üzem életében a 2015-től szigorodó tisztított szennyvíz kibocsátási határértékeknek való megfelelés érdekében a felkészülés, valamint a karbantartás és az üzemeltetés hatékonyságának növelése jegyében zajlott.

Az Európai Unió támogatásával megvalósult Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása projekt lezárásával a Környezetvédelmi Felügyelőség a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásai alapján az összes foszfor és összes nitrogén szennyező anyag komponensekre 2015. január l-től a korábban előírt területi határértékektől eltérően, a szigorúbb technológiai határértékeket írta elő.

A Szennyvíztisztító üzemben alkalmazott technológia

A debreceni közigazgatási területről valamint a térségéből (Mikepércs, Ebes, Hajdúsámson, Sáránd) csatornán, valamint a tengelyen összegyűjtött szennyvíz egy 3 fokozatú technológiasoron kerül megtisztításra.
Első lépésben a szennyvízből durva, majd finom rácsszűrők segítségével leválasztjuk a 3 mm-nél nagyobb méretű úszó, lebegő anyagokat. Ezt követően a szennyvízből ülepítéssel eltávolítjuk a homokot és lefölözzük a zsírokat, olajokat, majd egy kb. 2 órás ülepítési eljárás során a szennyvíz nehezebben ülepedő lebegő anyagának leválasztása is megtörténik.

1. ábra A Szennyvíztisztító üzem madártávlatból

1. ábra A Szennyvíztisztító üzem madártávlatból


A 2. (biológiai) fokozatra  érkező szennyvíz az elsődleges (mechanikai) tisztítást követően már csak oldott formában lévő komponenseket tartalmaz, melyek eltávolítása az úgynevezett biológiai reaktorokban történik. Ezek a reaktorok 3 jól elkülönített részből állnak aszerint, hogy bennük milyen oxigénháztartási körülmények uralkodnak. Elkülöníthetők anaerob, anoxikus és oxikus medencék aszerint, hogy a kezelt szennyvíz oxigéntartalma hogyan változik. A biológiai reaktorokban az eleveniszapot alkotó, a természetben is előforduló baktériumok (pl.: nitrosomonas, nitrobakter) végzik az oldott szennyezőanyagok eltávolítását. A biológiai reaktortestek utolsó műtárgya az utóülepítő, melyben a biológiai úton megtisztított szennyvizet és a tisztítást végző baktériumokat (eleveniszap) fázisszétválasztási művelettel elkülönítjük egymástól. Innen a tisztított szennyvíz a Tócó vízfolyásba kerül, míg az eleveniszapot visszaforgatjuk a technológiába.

A 3. fokozatban kémiai úton van lehetőség a szennyező anyagok koncentrációját csökkenteni. Ezzel az eljárással leginkább a téli időszakban szükséges beavatkozni a tisztítás technológiába, hiszen a víz hőmérsékletének csökkenésével a biológiai tisztítás hatásfoka jelentősen lecsökken. Ugyanakkor a határértékek szigorodásával már évközben is egyre nagyobb mértékben kell vegyszeres úton beavatkoznunk a tisztítási folyamatba.

További információkhoz juthat az üzemről itt.

A 2014. évi eredmények

2014-ben a Szennyvíztisztító üzembe összesen 13.441.735 m3 szennyvíz érkezett csatornán valamint kb. 81.000 m3 tengelyen, így a napi átlagos szennyvízmennyiség 37.049 m3 volt, ami az évente csökkenő mennyiséghez (2004-ben 47.262 m3/nap, 2010-ben 42.931 m3/nap) képest további csökkenést jelent.

A beérkező szennyvíz átlagosan 936 mg/l KOI, 94,5 mg/l összes nitrogén és 10,4 mg/l összes foszfor koncentrációval érkezett. Ennek értelmében mintegy 12.657 tonna szerves anyag, 1.278 tonna nitrogén és 141 tonna foszfor eltávolításáról kellett gondoskodnunk. (2. ábra)

2. ábra Az ezredforduló utáni években jellemző terhelésingadozások mára kiegyenlítődtek, eltűntek. A szerves anyag mennyisége fokozatosan csökken, míg a nitrogén és foszforterhelés az utóbbi években kis mértékben emelkedik. (A terhelések C/100, N/10 és P/

2. ábra Az ezredforduló utáni években jellemző terhelésingadozások mára kiegyenlítődtek, eltűntek. A szerves anyag mennyisége fokozatosan csökken, míg a nitrogén és foszforterhelés az utóbbi években kis mértékben emelkedik. (A terhelések C/100, N/10 és P/


2014-ben a szerves anyag eltávolítás 94,3%, a nitrogén eltávolítás 84%, míg a foszfor eltávolítás hatásfoka 88,5%-os szintet ért el. Ezzel biztosítani tudtuk a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű tisztított vizet, így a befogadó Tócó-Kösely vízfolyásnak az előírtnál nagyobb terhelést nem kellett fogadnia.

Az év második felében pedig már a 2015. január 1-től érvénybe lépő új határértékeknek megfelelő minőségűre tisztítottuk a szennyvizet. (3. ábra)

3. ábra A 2014. évi tisztított szennyvízben mért összes foszfor koncentrációk havi átlaga. (Az utolsó 6 hónapban stabilan tartottuk az új 2015-től hatályos 1 mg/l-es határérték alatti koncentrációt.)

3. ábra A 2014. évi tisztított szennyvízben mért összes foszfor koncentrációk havi átlaga. (Az utolsó 6 hónapban stabilan tartottuk az új 2015-től hatályos 1 mg/l-es határérték alatti koncentrációt.)


Az összes foszforra vonatkozó határérték 2015-től életbe lépő szigorítására való felkészülés jegyében a II. félévtől csökkentettük a tisztított szennyvíz összes foszfor koncentrációját. Ehhez a biológiai reaktorterek működését optimalizáltuk. Ugyanakkor világossá vált, hogy a korábbi 5 mg/l-es határérték tartásához szükséges vegyszermennyiség felhasználásával a jövőben nem lehet majd biztosítani az 1 mg/l alatti szintet. Az 1 mg/l alatti érték folyamatos tartásához növelnünk kellett a vegyszerfelhasználást. Emiatt a tisztítás fajlagos költségei évről évre folyamatosan emelkedtek. 2011-hez képest 2014-ben már mintegy 2,5 szer többet kellett költenünk foszforeltávolító vegyszerekre. (4. ábra)

4. ábra Az utolsó 5 évben az éves, átlagos összes foszfor koncentrációjának, valamint a foszforkicsapatás érdekében adagolt vegyszer felhasználásának alakulása. (Jól látható, hogy a fokozatosan csökkentett összes foszfor koncentrációval arányosan egyre tö

4. ábra Az utolsó 5 évben az éves, átlagos összes foszfor koncentrációjának, valamint a foszforkicsapatás érdekében adagolt vegyszer felhasználásának alakulása. (Jól látható, hogy a fokozatosan csökkentett összes foszfor koncentrációval arányosan egyre tö


A tisztítás során eltávolításra kerülő szennyező anyagok legnagyobb hányada a szennyvíz iszapban koncentrálódnak. A biológiai tisztítást megelőző és az azt követő iszapleválasztás eredményeként több, mint 200.000 m3 iszap került a fermentor tornyokba. Itt anaerob körülmények között ún. mezofil hőmérsékleti tartományban a szerves anyag 43%-a bomlott le és keletkezett belőle megközelítőleg 60 %-os metántartalmú biogáz. Naponta így átlagosan 5.000 Nm3 biogáz keletkezett.

Az 1.805.000 m3 biogáz és a kb. 240.000 m3 földgáz felhasználásával 4.888 MWh villamos energiát és 7.500 MWh hőenergiát állítottunk elő a 4 db. gázmotor és a 2 db. gázkazán segítségével. A napelem park a tavalyi évben 157,6 MWh villamos energiát termelt. A hőenergia tekintetében az üzemünk tavaly 100%-ban, míg villamos energia tekintetében 76%-ban önellátó volt. A saját termelésű villamos energia ára Ft-ban kifejezve mintegy 175 millió Ft megtakarítást eredményezett 2014-ben. (5. ábra)

5. ábra A Szennyvíztisztító üzemben termelt, vásárolt és fel nem használt (eladott) villamos energia alakulása az elmúlt 6 évben

5. ábra A Szennyvíztisztító üzemben termelt, vásárolt és fel nem használt (eladott) villamos energia alakulása az elmúlt 6 évben


A Központi Statisztikai Hivatal adatait figyelembe véve az általunk felhasznált villamos energia mennyiségével akár 3100 átlagos magyar fogyasztó éves energiaszükségletét is biztosítani lehetett volna 2014-ben, vagyis a Szennyvíztisztító üzem energiaigénye egy közel 3000 lakosú település éves energiaigényével azonos.

A fermentálási (rothasztási) folyamat végtermékét az ún. kigázosított szennyvíziszapot centrifugák segítségével közel 21% szárazanyag tartalomra víztelenítettük. A víztelenített szennyvíziszapot 6,5 m3-es konténerekbe gyűjtöttük, amelyeket 4.325 fordulóval az AKSD Kft. komposztáló telepére szállítottak kezelésre, hasznosításra.

További információkhoz juthat a komposztálásról itt.

6. ábra A Szennyvíztisztító üzem Finomrács épülete előtti részen a virágos kert talaját is a szennyvíziszapból készült komposzttal javítottuk.

6. ábra A Szennyvíztisztító üzem Finomrács épülete előtti részen a virágos kert talaját is a szennyvíziszapból készült komposzttal javítottuk.


2014-ben a szennyvízből eltávolított több, mint 1.000 tonna nitrogén és 125 tonna foszfor értékes tápanyagpótló anyag, mely döntően a szennyvíziszapban koncentrálódik. Például a búza fajlagos tápanyagigénye egy tonna szemtermésre közelítőleg 27 kg nitrogén, 11 kg foszfor.

Ezeket a tápanyagokat tehát érdemes visszaforgatnunk a természet körforgásába, a hosszú távú fenntarthatóság érdekében.

Lovász-zug

2014-ben lezárultak a Szepes és a Debreceni repülőtér között elhelyezkedő Lovász-zugi szennyvíztisztító tórendszer rekultivációs munkálatai.

7. ábra A Lovász-zugi tórendszer rekultiválás előtti állapotában. (A kép felső részén a Debreceni repülőtér, jobb oldalon Szepes látható)

7. ábra A Lovász-zugi tórendszer rekultiválás előtti állapotában. (A kép felső részén a Debreceni repülőtér, jobb oldalon Szepes látható)


A tervezés során a terület rekultiválásához a fitostabilizációs technológia lett kiválasztva. A minimális vízborítású tavakat földdel töltötték fel, a területet kiegyenlítették és humuszréteggel fedték.

A területen az évek során felhalmozódó szennyvíziszap egy olyan agyagrétegen található, mely megakadályozza a szennyező komponensek mélyebb rétegekbe kerülését. A rekultiválást követően a közel 30 hektáros területen 5800 darab kosárfonó fűz, 50 db diófa és 150 db mogyoróbokor került telepítésre, a terület zártságát pedig körbekerítéssel biztosították.

A kosárfonó fűz intenzív növekedésével nagy mennyiségű vizet vesz fel a talajból, ezzel a nem kívánatos oldal irányú talajvízmozgásokat a talajfelszín irányába módosítja. Ezzel megakadályozva a területről a talajvíz által esetlegesen mobilizált szennyező komponensek tovaterjedését. A diófák és mogyoróbokrok pedig elősegítik a rekultivált terület tájba illesztését.

8. ábra A Lovász-zugi rekultivált területen ültetett kosárfonó fűz.

8. ábra A Lovász-zugi rekultivált területen ültetett kosárfonó fűz.


Összefoglalva

A 2014-re kitűzött célt, hogy az év végére a tisztított szennyvíz összes foszfor koncentrációját nagy biztonsággal 1 mg/l alatt tartsuk, sikerrel teljesítettük. Ehhez az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva előre prognosztizálható módon több vegyszert kellett felhasználnunk, ami a tisztítás költségeit növelte. 2014-ben ugyanakkor az elmúlt évek legmagasabb biogáz hozamát és saját villamos energia termelését produkáltuk, amely jelentősen javította az üzem éves energia mérlegét. Eredményesen zárult a Lovász-zugi szennyvíztisztító tórendszer rekultivációja is. Így összességében a 2014-es évet sikeres évnek lehet tekinteni a Szennyvíztisztító üzem életében.

A 2013-as évről készült beszámoló elérhető itt.


Címkék: debreceni vízmű | szennyvíztisztítás
Megosztás  |  

Hozzászólások

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére