Tájékoztató a Szennyvíztisztító üzem 2014. évi működéséről

A 2014-es év a debreceni Szennyvíztisztító üzem életében a 2015-től szigorodó tisztított szennyvíz kibocsátási határértékeknek való megfelelés érdekében a felkészülés, valamint a karbantartás és az üzemeltetés hatékonyságának növelése jegyében zajlott.

Az Európai Unió támogatásával megvalósult Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása projekt lezárásával a Környezetvédelmi Felügyelőség a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásai alapján az összes foszfor és összes nitrogén szennyező anyag komponensekre 2015. január l-től a korábban előírt területi határértékektől eltérően, a szigorúbb technológiai határértékeket írta elő.

A Szennyvíztisztító üzemben alkalmazott technológia

A debreceni közigazgatási területről valamint a térségéből (Mikepércs, Ebes, Hajdúsámson, Sáránd) csatornán, valamint a tengelyen összegyűjtött szennyvíz egy 3 fokozatú technológiasoron kerül megtisztításra.
Első lépésben a szennyvízből durva, majd finom rácsszűrők segítségével leválasztjuk a 3 mm-nél nagyobb méretű úszó, lebegő anyagokat. Ezt követően a szennyvízből ülepítéssel eltávolítjuk a homokot és lefölözzük a zsírokat, olajokat, majd egy kb. 2 órás ülepítési eljárás során a szennyvíz nehezebben ülepedő lebegő anyagának leválasztása is megtörténik.

A 2. (biológiai) fokozatra  érkező szennyvíz az elsődleges (mechanikai) tisztítást követően már csak oldott formában lévő komponenseket tartalmaz, melyek eltávolítása az úgynevezett biológiai reaktorokban történik. Ezek a reaktorok 3 jól elkülönített részből állnak aszerint, hogy bennük milyen oxigénháztartási körülmények uralkodnak. Elkülöníthetők anaerob, anoxikus és oxikus medencék aszerint, hogy a kezelt szennyvíz oxigéntartalma hogyan változik. A biológiai reaktorokban az eleveniszapot alkotó, a természetben is előforduló baktériumok (pl.: nitrosomonas, nitrobakter) végzik az oldott szennyezőanyagok eltávolítását. A biológiai reaktortestek utolsó műtárgya az utóülepítő, melyben a biológiai úton megtisztított szennyvizet és a tisztítást végző baktériumokat (eleveniszap) fázisszétválasztási művelettel elkülönítjük egymástól. Innen a tisztított szennyvíz a Tócó vízfolyásba kerül, míg az eleveniszapot visszaforgatjuk a technológiába.

A 3. fokozatban kémiai úton van lehetőség a szennyező anyagok koncentrációját csökkenteni. Ezzel az eljárással leginkább a téli időszakban szükséges beavatkozni a tisztítás technológiába, hiszen a víz hőmérsékletének csökkenésével a biológiai tisztítás hatásfoka jelentősen lecsökken. Ugyanakkor a határértékek szigorodásával már évközben is egyre nagyobb mértékben kell vegyszeres úton beavatkoznunk a tisztítási folyamatba.

További információkhoz juthat az üzemről itt.

A 2014. évi eredmények

2014-ben a Szennyvíztisztító üzembe összesen 13.441.735 m3 szennyvíz érkezett csatornán valamint kb. 81.000 m3 tengelyen, így a napi átlagos szennyvízmennyiség 37.049 m3 volt, ami az évente csökkenő mennyiséghez (2004-ben 47.262 m3/nap, 2010-ben 42.931 m3/nap) képest további csökkenést jelent.

A beérkező szennyvíz átlagosan 936 mg/l KOI, 94,5 mg/l összes nitrogén és 10,4 mg/l összes foszfor koncentrációval érkezett. Ennek értelmében mintegy 12.657 tonna szerves anyag, 1.278 tonna nitrogén és 141 tonna foszfor eltávolításáról kellett gondoskodnunk. (2. ábra)

2014-ben a szerves anyag eltávolítás 94,3%, a nitrogén eltávolítás 84%, míg a foszfor eltávolítás hatásfoka 88,5%-os szintet ért el. Ezzel biztosítani tudtuk a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű tisztított vizet, így a befogadó Tócó-Kösely vízfolyásnak az előírtnál nagyobb terhelést nem kellett fogadnia.

Az év második felében pedig már a 2015. január 1-től érvénybe lépő új határértékeknek megfelelő minőségűre tisztítottuk a szennyvizet. (3. ábra)

Az összes foszforra vonatkozó határérték 2015-től életbe lépő szigorítására való felkészülés jegyében a II. félévtől csökkentettük a tisztított szennyvíz összes foszfor koncentrációját. Ehhez a biológiai reaktorterek működését optimalizáltuk. Ugyanakkor világossá vált, hogy a korábbi 5 mg/l-es határérték tartásához szükséges vegyszermennyiség felhasználásával a jövőben nem lehet majd biztosítani az 1 mg/l alatti szintet. Az 1 mg/l alatti érték folyamatos tartásához növelnünk kellett a vegyszerfelhasználást. Emiatt a tisztítás fajlagos költségei évről évre folyamatosan emelkedtek. 2011-hez képest 2014-ben már mintegy 2,5 szer többet kellett költenünk foszforeltávolító vegyszerekre. (4. ábra)

A tisztítás során eltávolításra kerülő szennyező anyagok legnagyobb hányada a szennyvíz iszapban koncentrálódnak. A biológiai tisztítást megelőző és az azt követő iszapleválasztás eredményeként több, mint 200.000 m3 iszap került a fermentor tornyokba. Itt anaerob körülmények között ún. mezofil hőmérsékleti tartományban a szerves anyag 43%-a bomlott le és keletkezett belőle megközelítőleg 60 %-os metántartalmú biogáz. Naponta így átlagosan 5.000 Nm3 biogáz keletkezett.

Az 1.805.000 m3 biogáz és a kb. 240.000 m3 földgáz felhasználásával 4.888 MWh villamos energiát és 7.500 MWh hőenergiát állítottunk elő a 4 db. gázmotor és a 2 db. gázkazán segítségével. A napelem park a tavalyi évben 157,6 MWh villamos energiát termelt. A hőenergia tekintetében az üzemünk tavaly 100%-ban, míg villamos energia tekintetében 76%-ban önellátó volt. A saját termelésű villamos energia ára Ft-ban kifejezve mintegy 175 millió Ft megtakarítást eredményezett 2014-ben. (5. ábra)

A Központi Statisztikai Hivatal adatait figyelembe véve az általunk felhasznált villamos energia mennyiségével akár 3100 átlagos magyar fogyasztó éves energiaszükségletét is biztosítani lehetett volna 2014-ben, vagyis a Szennyvíztisztító üzem energiaigénye egy közel 3000 lakosú település éves energiaigényével azonos.

A fermentálási (rothasztási) folyamat végtermékét az ún. kigázosított szennyvíziszapot centrifugák segítségével közel 21% szárazanyag tartalomra víztelenítettük. A víztelenített szennyvíziszapot 6,5 m3-es konténerekbe gyűjtöttük, amelyeket 4.325 fordulóval az AKSD Kft. komposztáló telepére szállítottak kezelésre, hasznosításra.

További információkhoz juthat a komposztálásról itt.

2014-ben a szennyvízből eltávolított több, mint 1.000 tonna nitrogén és 125 tonna foszfor értékes tápanyagpótló anyag, mely döntően a szennyvíziszapban koncentrálódik. Például a búza fajlagos tápanyagigénye egy tonna szemtermésre közelítőleg 27 kg nitrogén, 11 kg foszfor.

Ezeket a tápanyagokat tehát érdemes visszaforgatnunk a természet körforgásába, a hosszú távú fenntarthatóság érdekében.

Lovász-zug

2014-ben lezárultak a Szepes és a Debreceni repülőtér között elhelyezkedő Lovász-zugi szennyvíztisztító tórendszer rekultivációs munkálatai.

Szakmai látogatás a Debreceni vízmű Zrt. telephelyén
Szakmai látogatás a Debreceni vízmű Zrt. telephelyén

A tervezés során a terület rekultiválásához a fitostabilizációs technológia lett kiválasztva. A minimális vízborítású tavakat földdel töltötték fel, a területet kiegyenlítették és humuszréteggel fedték.

A területen az évek során felhalmozódó szennyvíziszap egy olyan agyagrétegen található, mely megakadályozza a szennyező komponensek mélyebb rétegekbe kerülését. A rekultiválást követően a közel 30 hektáros területen 5800 darab kosárfonó fűz, 50 db diófa és 150 db mogyoróbokor került telepítésre, a terület zártságát pedig körbekerítéssel biztosították.

A kosárfonó fűz intenzív növekedésével nagy mennyiségű vizet vesz fel a talajból, ezzel a nem kívánatos oldal irányú talajvízmozgásokat a talajfelszín irányába módosítja. Ezzel megakadályozva a területről a talajvíz által esetlegesen mobilizált szennyező komponensek tovaterjedését. A diófák és mogyoróbokrok pedig elősegítik a rekultivált terület tájba illesztését.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: images

Filename: media/article_gallery.php

Line Number: 33

Összefoglalva

A 2014-re kitűzött célt, hogy az év végére a tisztított szennyvíz összes foszfor koncentrációját nagy biztonsággal 1 mg/l alatt tartsuk, sikerrel teljesítettük. Ehhez az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva előre prognosztizálható módon több vegyszert kellett felhasználnunk, ami a tisztítás költségeit növelte. 2014-ben ugyanakkor az elmúlt évek legmagasabb biogáz hozamát és saját villamos energia termelését produkáltuk, amely jelentősen javította az üzem éves energia mérlegét. Eredményesen zárult a Lovász-zugi szennyvíztisztító tórendszer rekultivációja is. Így összességében a 2014-es évet sikeres évnek lehet tekinteni a Szennyvíztisztító üzem életében.

A 2013-as évről készült beszámoló elérhető itt.