Tájékoztató a Csapó utcai csőtörés helyreállítási munkáiról

A 2016. 05.02-án történt csőtörés során megsérült, a 600 mm-es vízvezeték eltört vezetékszakasza 05.05-én éjszaka kicserélésre került, és másnap a kizárt vezetékszakasz újra részt vett a város vízellátásában. A fogyasztók vízellátása már a csőtörést követő 1 órán belül helyreállt, a hiba kijavítását követően a vezeték újra részt vesz a város vízellátásában. A vezeték kijavítását követően előrehozott felújítási, rekonstrukciós munkák kezdődtek. Ennek keretében a Hőszolgáltató Zrt. a közel 40 éves műtárgy felújítását végezte el, kicserélte az összes keresztező közművezetékét. A Debreceni Vízmű Zrt. felújította a munkaterületre eső víznyelőket, valamint kicserélte a fokozott nyomású ivóvíz vezetéket is. A közműalagúton kívüli vezetékek is védelembe lettek helyezve, védőbeton burkolatot kaptak. Az előrehozott rekonstrukció miatt, még nem álltak rendelkezésre műszaki tervek, aminek a hiányát helyszíni művezetést végző szakemberekkel, szakértővel sikerült megoldania a cégeknek.

A felújítási munkák befejezését követően 05.13.-án megkezdődött a munkagödör feltöltése. Az eredeti program szerint a 05.17-i első munkanapon az útépítő szakcég megkezdi a munkaterületen az út pályaszerkezetének építését. Ennek során 20 cm kavicsréteg, 25 cm beton útalap, 14 cm aszfalt réteg, és 5 cm aszfalt kopóréteg fogja biztosítani, hogy a munkaterület felett az út tartósan is jó állapotban maradjon, és az alatta elhelyezett közművek védve legyenek a közúti terhelésektől. A technológiai időszükségleteket is figyelembe véve, várhatólag 05.22-én a munkaterület felett megindulhat a forgalom. Az ivóvíz vezeték javítási munkái miatti néhány napos útlezárás meghosszabbítása a rekonstrukció idejére, megszüntette azt a későbbiekben előálló hosszabb idejű útlezárást, amit egy tervszerű rekonstrukciós munkához szükséges lett volna.

Megkezdődött a munkagödör feltöltése

Megkezdődött a munkagödör feltöltése

A debreceni viszonylatban nem szokványos nagyságú hiba helyreállítási munkái, és a felújítás miatti forgalomterelésből, adódó kellemetlenségekért a közlekedőknek, az ott lakóknak a türelmét, megértését, a közszolgáltatók utólag is megköszönik. Köszönjük azoknak az érdeklődőknek a figyelmét, támogatását, aki a munkagödör széléről figyelemmel kisérték a munkákat, és egy kis betekintést is kaphattak arról, hogy mi is van az utak alatt, milyen feladatok hárulnak a közüzemi szolgáltatókra a szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében.

Debrecen. 2016.05.13.

Debreceni Vízmű Zrt.

         Ányos József

 

          vezérigazgató