Tájékoztatás a Széchenyi utcai vízvezeték hibákról, felújításról

Az Önkormányzat által megrendelt, nagyfelületű aszfaltozási munkákkal összhangban, a Debreceni Vízmű Zrt. felülvizsgálta a 2016. évi vízhálózati rekonstrukciós tervét, és előrehozta a Széchenyi utcai vízvezeték rekonstrukció megvalósítását. A rekonstrukciót az indokolja, hogy az új aszfaltréteget lehetőleg öt éven belül ne kelljen felbontani.

Az elmúlt napok eseménye bizonyították, hogy a rekonstrukció indokolt, annak ellenére, hogy a vízvezeték KM-PVC műanyagcsőből épült az 1970-es években. Az első generációs műanyag csövek az elvárt minimális 50 éves élettartamot sajnos nem tudják. 05.15-én a Piac utcai kereszteződésben hasad fel a cső kb. 8cm hosszban, 05.19-én hajnalban pedig az előző hibahelytől kb. 30m-re egy 1m hosszban hasadt végig a vezeték. A hibák kijavítását a Debreceni Vízmű Zrt. néhány óra alatt elvégezte mindkét esetben, de sajnos az út helyreállítási munkák technológiai időszükséglete, a beton útalap szilárdulása, az aszfalt kötési ideje nem teszi lehetővé, hogy a 3-4 nap minimális kötési időt tovább lehessen rövidíteni.

A rekonstrukciós tervek keretében 360 m vezeték kerülne kicserélésre, az érintett vízbekötések felújításával, tolózárak, és tűzcsapok cseréjével együtt. A rekonstrukció tervezet értéke 27mFt lesz, amit a Debreceni Vízmű Zrt. saját forrásaiból biztosít. A rekonstrukció várható kezdési időpontja június vége, a kivitelezés várható időtartama 1 hónap lesz, ami alatt a forgalom korlátozott mértékű lesz.  

A vezetékjavítással, és a későbbi rekonstrukcióval járó kellemetlenségekért elnézést kérünk a fogyasztóktól, és a közlekedőktől.

2016.05.20. Debreceni Vízmű Zrt.