Tájékoztatás a csapadékvíz elvezetés szabályairól

A csapadékvíz elvezetés szabályait nem helyi rendelet, hanem az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet, közismertebb nevén az OTÉK szabályozza. A kormányrendelet előírásainak alkalmazása kötelező.

Tisztelt felhasználók!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a csapadékvíz elvezetés szabályait betartva gondoskodjanak házuk falainak a lehulló víztől való védelméről.

Az OTÉK 47. § (8) bekezdése is kötelező jelleggel előírja, hogy a telek, terület csapadékvíz elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen, az építményekben, továbbá a szomszédos telken és építményekben, valamint a közterületen kárt (áztatást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.A csapadékvíz elvezetésének részletes szabályait az OTÉK 47. §-a tartalmazza. Telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni.

A csapadékvíz elvezetéséről szóló teljes cikket ITT olvashatja.

Forrás: derecske.hu