Tájékoztatás a 2016. évi vízmérőóra leolvasás és mérőhely ellenőrzés ütemezéséről a nyírségi üzemegységnél!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által végzett félévenkénti soros leolvasás és mérőhely ellenőrzés ütemezése 2016. évben, NYÍRMIHÁLYDI, NYÍRGELSE, NYÍRLUGOS településeken a következőképpen alakul:

Nyírmihálydiban és Nyírgelsén:

  • tavaszi leolvasáskor március 16. és 31. között
  • őszi leolvasáskor szeptember 16. és 30. között

Nyírlugoson:

  • tavaszi leolvasáskor április 16. és 30. között
  • őszi leolvasáskor október 16. és 31. között

Kérjük ezen időszakban, szíveskedjenek biztosítani a Debreceni Vízmű Zrt. dolgozói részére a felhasználási helyekre való bejutást és a felhasználói, tulajdonosi képviseletet. Dolgozónk előzetesen egyeztet a nevezett időszakon belül 5 napos időtartam megjelölésével vagy azon belül megegyezés szerinti konkrét időponttal. Amennyiben a leolvasás sikertelen, vagy annak időpontja alkalmatlan, úgy kérem, hogy a leolvasás és mérőhely ellenőrzés időpontjának egyeztetésére keresse Nyírlugosi Információs irodánkat. A felhasználó általi mérőállás diktálás nem pótolja az általunk végzett helyszíni leolvasást és szemlét.
Az időpont a fentiekben jelzett időszakon belül, munkanapokon 700 és 2000 óra között választható meg. A nem az adott településen lakó, vagy csak időszakosan helyszínen tartózkodó felhasználóink számára, előzetes időpont egyeztetés esetén rugalmas munkavégzésben is állunk rendelkezésre, illetve meghatalmazással a közreműködés más személy részére is átruházható.
A mérő leolvasása során a mérőhely, felhasználási hely ellenőrzését is elvégezzük, amely kiterjed higiéniai, állag, tisztasági, műszaki megfelelőség, a plomba, a szerelvények, a belső vezeték, fogyasztási jelleg megfelelőség, szolgáltatás szabályainak betartására és esetleges szabálytalan közműhasználatok feltárására is.
A dolgozóink figyelemmel vannak a házi belső vezetéken való elszivárgásra, elfolyásra utaló jelekre, úgy, mint az átlagostól nagyobb arányban eltérő fogyasztás, mérő érzékenység jelző csillagkerekének folyamatos mozgása, egyéb hibára utaló jelenség. Erről jegyzőkönyvet állítanak ki melyet személyesen és dokumentáltan adnak át. Ez nem minden esetben jelenti azt, hogy valóban történt, illetve történik elfolyás, csak felhívja a figyelmet arra, hogy a Felhasználó vizsgálja meg belső hálózatán az észrevétel, jelenség okát, amely lehet esetlegesen meghibásodás is.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról alkotott 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet rögzíti az alábbiakat: „61. § (8) A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani.”
A tavaszi és őszi féléves leolvasások között élhetnek a mérőállás diktálás lehetőségével, melynek módjait honlapunkon megismerheti, illetve részletesen tájékoztatjuk nyírlugosi irodánkban. Külön felhívjuk a figyelmet a mérőhely felügyeletére, amely az Önök feladata.
Segítő közreműködésüket köszönjük!

DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Nyírlugos-Nyírmihálydi-Nyírgelse Üzemegység
4371 Nyírlugos, Fő u. 15.
Tel/fax: 06-42-288-118; Adminisztrátor: 06-30-670-3199; 06-20-491-3410
e-mail: @ ;
honlap: http://www.debreceni-vizmu.hu/