Szolgáltatásunk és annak minőségével kapcsolatos felhasználói elégedettség eredménye.

Ígértünknek megfelelően az elégedettségi felmérés témaköreiben szerzett tapasztalatainkat megosztjuk Önökkel.

A kérdőívünkben feltett kérdésekkel arra kerestünk választ, hogy mennyire elégedettek Felhasználóink az általunk nyújtott vízszolgáltatással, a szennyvízszolgáltatással valamint a szolgáltatott ivóvíz minőségével. Mind három esetben pozitív eredmények születtek. 

A válaszadók 88,37 %-a a 4-es, az 5-ös, illetve a 6-os pontszámot adta a nyújtott vízszolgáltatással kapcsolatos elégedettségére. Mindösszesen a Felhasználók 11,63 % elégedetlen ezen szolgáltatásunkkal és csupán csak 39 fő nem válaszolt kérdésünkre.  

A tavalyi évhez képest ezen arány változatlan értéket mutat. Azonban nőtt azon felhasználók száma akik ezen kérdésre nem adtak választ.

vízszolgáltatás elégedettsége
 
A szennyvízszolgáltatásunkra 1-es, a 2-es, és a 3-as pontszámot csupán a választ adók 13,83 %-a jelölte be. Ezen kérdésre 4 - 6-os pontszámot 86,17 % jelölte meg.  Ezen elégedettség 3 %-os csökkenést mutat.
 
szennyvízszolgáltatás elégedettsége
 
A kérdőívünk 3. kérdésére – miszerint mennyire elégedettek a Debreceni Vízmű Zrt. által nyújtott ivóvíz minőségével – a válaszadók 18,16 %-a 4-es pontszámot, 31,21 %-a 5-ös pontszámot adott, míg a 6-os pontszámot 25,81 % választotta; tehát a Felhasználók ¾-ed része, azaz 75,17 %-a elégedett az ivóvíz minőségével. A válaszadók 4,81 %-a adott kérdésünkre 1-es pontszámot. A kapott információk szerint a vízminőségével csak néhány felhasználó elégedetlen. 
 
A tavalyi év adataihoz képest az elégedettek száma csökkent 4 %-kal. A változást elemezve az tapasztalható, hogy Debrecen esetében az elégedettség szint nem változott az előző évhez képest. Az elégedettség csökkenésének oka tehát a térségi területen tapasztalható ivóvízminősége. Ennek javítása érdekében több település csatlakozott a KEHOP ivóvízminőség-javító programhoz.  
 
vízminőség elégedettsége
 
A minőség ellenőrzése és biztosítása érdekében Társaságunk Laboratóriuma évente mintegy 8-9000 minta vizsgálatát végzi, a fizikai, kémiai, mikrobiológiai jellemzők alapján minősíti a termelt és a szolgáltatott víz, illetve a csatornahálózatba bocsátott szennyvizek minőségét.