Szennyvíztelepi fejlesztések

Hulladékártalmatlanító helyett energiacentrum

Debrecen Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepe a ’60-as években megépült kezdetleges tisztítást biztosító létesítményeit a ’80-as évek elejétől a folyamatos fejlődést jellemezte. A fejlesztések forrásait a Debreceni Vízmű Zrt. pályázati lehetőségek kihasználásával biztosította. Ezek sorában állami források, PHARE pályázati források, Svájci kormánytámogatások, és EU.-s források is sikeresen lettek hasznosítva. A 2010.-es évek elejére a fejlesztés eljutott arra szintre, hogy az európai normáknak teljes egészében megfelelő tisztításra képes a szennyvíztelep a keletkező összes szennyvíz vonatkozásában.

A kiépített technológia komplexitása mellett, az elmúlt évek során a szennyvíztelep működésének optimalizálása volt a legfontosabb feladat. A nagyon energia igényes tisztítási folyamat végeredménye tekintetében az egyik legfontosabb cél, a tisztított szennyvíz szennyező anyag tartalmának minimalizálása, annak érdekében, hogy az a élővízbe visszavezetve ne okozzon környezetterhelést. Ugyancsak fontos cél, hogy a leválasztott szennyezőanyagok, amit iszapnak nevezünk, szintén ártalommentes legyen. A Debreceni szennyvíztelep energia optimalizálását azt tette lehetővé, hogy a keletkező iszapok nem egyszerűen ártalmatlanításra kerülnek, hanem az iszap energia tartalma is hasznosítva van. Az iszapkezelés során biogáz keletkezik, amellyel gázmotorok által villamos energiát termelünk, csökkentve a telep működtetéséhez szükséges vásárolt villamos energia mennyiségét. A gázhasznosítás során azonban nemcsak villamos energiát állítunk elő, hanem jelentős mennyiségű hőenergia is felszabadul, amely szintén hasznosítható a telepen fűtési célokra.

2015. év végére a fejlesztések eredményei már megvalósultak, hatásai a működési költségek megtakarításában jelentkeztek.

A szennyvíztisztítás során alkalmazott vegyszerek hatására növelni tudtuk a hasznosítható iszap mennyiségét, ezáltal nagyobb mennyiségű biogázt tudtunk előállítani. Az eredmények hatására a szennyvíztisztító telep 85-90%-ban önellátó villamos energia vonatkozásában, azzal együtt, hogy sikerült a telep energia igényét is csökkenteni. A korábbi közel 20MW napi energiaigény lecsökkent 16-17 MW mértékűre, és mellette olyan mennyiségű hőenergia is felszabadult, aminek már az értékesítéséről is lehetett gondolkodni.

A hőenergia hasznosítására sikerült gyors döntéseket hozni a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatai közötti együttműködés keretében, hiszen az ötlettől a megvalósulásig alig telt el két hónap. A hő hasznosítására a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. kínált lehetőséget. Egy korábban megépített hő távvezeték üzembe helyezésével megnyílt a lehetőség a városi távhő hálózatban való bekapcsolásra, és hasznosításra. A hő értékesítéshez, a hő hasznosításhoz szükséges engedélyeket a MEKH példás gyorsasággal elbírálta, és engedélyezte, így 2016 évben megkezdődik a szennyvíztelepi hő hasznosítása a város hőigényének kielégítése céljából több mint 7.000 GJ mennyiséggel, amely mennyiség várhatólag még növekedni fog.

A fejlesztések eredményeként elmondhatjuk, hogy a hulladékok nagyon költséges ártalmatlanítása helyett, Debrecenben a hulladékok hasznosítására tértünk át, és ezt követően az energiatermelés, valamint hasznosítás növelése kerül a fókuszba, kihasználva az önkormányzati cégek közötti együttműködés előnyeit is, a lakosság életminőségének javítása céljából.