Sikeres akkreditáció-hosszabbításon esett át a Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma

Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, szerződéses partnereinket, ügyfeleinket, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma 2014. tavaszán a négy éves megújító akkreditálási eljáráson sikeresen szerepelt.

Mielőtt a részletesen belemerülnénk az eljárás folyamatába, tisztázzuk, hogy mit is értünk az akkreditálás fogalma alatt:

Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, személy, alkalmas (megfelelően felkészült) bizonyos tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, tanúsítás, ellenőrzés, hitelesítés) meghatározott feltételek szerinti végzésére.

A számos feltétel közül (pl. ilyen a bizalmas ügykezelés biztosítása a vizsgálat során, stb), talán az egyik legfontosabb, hogy a laboratórium munkája független kell hogy legyen a részvénytársaság egységeitől, valamint, hogy a vizsgálatai és eredményei pártatlanok és objektívek legyenek. Ennek biztosításáról a cég vezérigazgatója a Minőségpolitikai nyilatkozatában kezességet vállal.

Magyarországon akkreditálási tevékenységet 1988-tól a Magyar Szabványügyi Hivatal (vizsgálólaboratóriumok, tanúsító szervezetek), 1991-től az Országos Mérésügyi Hivatal (kalibráló laboratóriumok) végzett. Az EU-val aláírt társulási megállapodás alapján szükségessé vált egy független nemzeti akkreditáló testület létrehozása. Az Országgyűlés ezért az 1995. évi XXIX. törvény (akkreditálási törvény) elfogadásával létrehozta a Nemzeti Akkreditáló Testületet (NAT) és az európai előírásokkal összhangban szabályozta a nemzeti akkreditálási rendszerét.

Minden akkreditált laboratórium életében az újra akkreditálási eljárások nagy mérföldkövet jelentenek. Az előkészületeket már jóval az akkreditálás érvényességi idejének lejárta előtt el kell kezdeni. Ilyenkor van ugyanis arra lehetőség, hogy a laboratórium szakmai munkájában az időközben szükségessé vált változásokat külön díjazás nélkül be lehessen vezetni, és ennek megfelelően kell a szükséges dokumentumokat is előkészíteni.

Az alábbiakban vázlatosan ismertetjük az eljárás menetének főbb szakaszait:

1.    Dokumentáció előkészítése: célszerű az eljárás elhúzódása miatt legalább félévvel az akkreditálás érvényességi idő lejárata előtt beadni a NAT-nak a jelentkezési kérelem 21 pontjában felsorolt dokumentumokat. Ezek közül talán a legtöbb munkával jár a laboratórium minőségirányítási és szakmai munkáját részletesen leíró több kötetes, - a rendszerszabvány (MSZ EN ISO/IEC 17025:2005) szerint átírt - Minőségirányítási Kézikönyv elkészítése. Mellékelni kell továbbá a kérelmező szervezet meglétét és megnevezését igazoló dokumentumain át a laboratórium országos körvizsgálatokon szerzett eredményeit, a belső auditok és vezetőségi átvizsgálások jegyzőkönyveit, stb.

2.    Az értékelő csoport (ÉCS) kijelölése: ha minden dokumentumot sikerült hiánytalanul beadni, akkor a NAT által kijelölt értékelő csoport a laboratórium Kézikönyvét, annak mellékleteit alaposan átnézi, azokat véleményezi. Megteszik javaslatukat a hibák kijavítására.
Az értékelő csoportba a szakma által olyan országosan elfogadott szaktekintélyek tartoznak, akiket a NAT szakértőnek, minősítőnek kér fel.

3.    Hibajavítás: az ÉCS által felvetett észrevételek, hibák kijavítása és elfogadtatása után a NAT kitűzi a helyszíni szemle időpontját.

4.    A helyszíni szemlén az értékelő csoport tagjai ellenőrzik a laboratórium minden minőségirányítással és a szakmai munkával kapcsolatos tevékenységét, hogy az a Minőségirányítási Kézikönyvben leírtak szerint történik-e, és hogy az egyes folyamatok megfelelően vannak-e dokumentálva.

5.    Szakmai bizottság értékelése: a sikeres helyszíni szemle lefolytatása után az összes dokumentációt a helyszíni szemlén készült jegyzőkönyvekkel együtt a NAT szakmai bizottsága értékeli és hozza meg az eljárásra bejelentkezett laboratórium akkreditációjával kapcsolatos határozatát.

A Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma a Nemzeti Akkreditáló Testület által kiadott okirat szerint 2014. május 28-tól 2018. május 27.-ig akkreditált státuszát továbbra is fenntartja, melyet a NAT évenként, felügyeleti eljárás alkalmával, a fentiekhez hasonló módon ellenőrizni fog.

Az Akkreditálási Okirat határozatában olvasható a Laboratórium legfrissebben elfogadott műszaki területe, amely az előző ciklushoz képest gyakorlatilag alig változott, bővítettük a peszticidek vizsgálati paramétereinek körét, megrendelés hiánya miatt a kazánvizek kémiai vizsgálatát kivettük az akkreditált műszaki területből.

Laboratóriumi vizsgálatok végzésével továbbra is állunk rendelkezésére tisztelt ügyfeleinknek személyes megkeresés útján és a honlapon látható elérhetőségeken.

     
  Debrecen, 2014. június 27.
     

Dr. Szabóné Dr. Török Anna
      laboratóriumvezető
Az akkreditációs okirat, valamint az akkreditációs határozat az alábbi linkeken megtekinthetők:
Akkredtiációs határozat
Akkreditációs okirat