Sajtóközlemény: Bővül a Debreceni Vízmű Zrt. működési területe

A Debreceni Vízmű Zrt. már a 2000-es évek közepétől kidolgozta azt a stratégiai tervét, amely keretében a működési területének a bővítését célozta meg. A bővítéssel több célt is meg kívánt valósítani. Egyrészt a debreceni üzemeltetési hatékonyság átlag feletti színvonalával eredményességét kívánta fokozni, másrészt a szolgáltatási színvonalának elérését több felhasználó (fogyasztó), és ellátásért felelős önkormányzat számára tervezete elérhetővé tenni.

Ennek eredményeként már eddig is több Nyírségi településsel, és néhány Hajdú-Bihari településsel kötött üzemeltetési, vagy vagyonkezelési szerződést. Az eddigi legnagyobb vállalkozása pedig az volt, hogy céget alapított Erdélyben, és 20 éves koncessziós szerződéskötésre került sor Székelyudvarhely, és környéke, valamint Nagyszalonta és környékének településeivel. Az erdélyi cég 2007 óta eredményesen végzi a viziközmű szolgáltatást, és több mint 8 millió euró értékű beruházást is megvalósított.

A 2011. évi viziközmű szolgáltatásról szóló törvény, valamint egyéb jogszabályok, alapvetően változtatták meg a viziközmű szolgáltató cégek tevékenységét. A törvény hatására a korábbi 400 üzemeltető szervezetből, mára csak 40 cég létezik, és kapott működési engedélyt. A közműadó, a rezsidíj csökkentés bevezetése sok, korábban még jól működő cég gazdasági feltételeit olyan mértékben megváltoztatta, hogy többen a működés befejezését kellett, hogy válasszák. Többek között ezt a döntést kellett meghoznia a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (HAJDÚVIZ Zrt)-nek is. A cég által működtetett 68 települési viziközmű rendszer tulajdonosnak új szolgáltatót kellett keresnie. Így került arra sor arra, hogy 22 Hajdú-Bihar megyei település, felvette a kapcsolatot a Debreceni Vízmű Zrt-vel, amely tárgyalások eredményeként március.18-án a szerződések aláírására is sor kerülhet. Az aláírt szerződések alapján az üzemeltetési feladatok átvétele április 1-el fog megkezdődni, ettől kezdve a Debreceni Vízmű Zrt. látja el teljes felelősséggel a szolgáltatást.

Ahhoz, hogy eddig a napig eljusson a Debreceni vízmű Zrt., és szerződés aláírásra kerülhetett sor, nagyon sok lépést meg kellett tenni. A legnagyobb változás, hogy az eddig 100%-ban a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában álló, így közvetten a DMJV kizárólagos tulajdonlásában álló Debreceni Vízmű Zrt részvényeiből, meg kellett teremteni a lehetőséget a 22 település számára is a részvénybirtoklást, a tulajdonszerzést.

Debrecen város felismerte, hogy a térség meghatározó szerepű pozíciójához hozzátartozik a kistelepülésekkel való szoros gazdasági együttműködés is, így ennek megfelelően a jövőben nemcsak a saját szolgáltató cégének működési tevékenységének a kiterjesztéséhez járult hozzá, hanem felvállalta a közös tulajdonlást is.

Az üzemeltetési szerződések határozatlan időre jöttek létre. Az alkalmazott díjak ugyanazok lesznek, mint amit a korábbi üzemeltető alkalmazott, de garantált az önkormányzatok számára a bérleti díjak megfizetése.

Figyelemre méltó, hogy a ISPA-KA szennyvízrendszer fejlesztési programban résztvevő négy Debrecen környéki településen (Hajdúsámson, Ebes, Mikepércs, Sáránd) a szennyvíz szolgáltatási díjak közel 20%-al csökkenni fognak.