Pályázati felhívás

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a 73/2015.(02.27.) számú határozatában engedélyezi üzemanyag beszerzésre vonatkozóan a Debreceni Vízmű Zrt. által meghívásos egyfordulós Pályáztatás lebonyolítását:


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Debreceni Vízmű Zrt.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. (Telefon: 52-513-513, telefax: 52-513-531)

EGYFORDULÓS MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT

hirdet gázolaj szállítására.

 

Szállítandó áru: 125.000 liter (+/-15%) motorikus gázolaj, a mindenkor érvényes magyar szabvány szerint ( MSZ EN 590:2004; 0,035% kéntartalmú)

Teljesítés határideje: a szerződés megkötésétől számított 1 év időtartam alatt

Szerződés típusa: szállítási szerződés

Az ajánlat benyújtása: Zárt borítékban, „Gázolaj szállítási ajánlat” jelige feltüntetésével 2 példányban, melyből egy eredeti és egy másolati példány magyar nyelven, személyesen, vagy meghatalmazott útján, vagy postai úton úgy, hogy a beadási határidőn belül a pályázat kiírójához megérkezzen.

Szerződés tervezet küldése: ajánlatában az Ajánlattevő az 1.sz. mellékletben meghatározott tartalommal szerződés tervezetet küld az aláírásra jogosultak cégszerű aláírásával.

Ajánlattételi határidő: 2015. március. 25. 11.00 óra

Az ajánlatok bontásának helye és időpontja: 2015. március 25.-én 11.00 órakor, a Debreceni Vízmű Zrt. (Debrecen, Hatvan u.12-14.) II. emeleti tanácstermében

Ajánlati kötöttség: a beadást követő 30 nap

Értékelési szempontok:

A legelőnyösebb ajánlatnak az minősül, amelynél az üzemanyag ár literenkénti értéke a legalacsonyabb.

Az ár megadása: a pályázónak az árat a 2015. március 01.-i MOL nagykereskedelmi listaára - árengedmény összege formában, magyar forintban ÁFA nélkül kell megadnia. Az árengedmény a szerződés teljes időtartama alatt az Ajánlattevő mindenkori MOL nagykereskedelmi lista árából biztosított engedmény.

Felolvasólap küldése: az Ajánlattevő a 2.sz. mellékletben meghatározott tartalommal felolvasó lapot csatol ajánlatához.

Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlattevők a pályázat eredményéről 30 napon belül írásbeli értesítést kapnak.

A kiíró fenntartja a jogát, hogy

- A pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

- A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a második helyezett ajánlattevővel szerződést kötni.

Eredménytelen a pályázat, ha:

- Nem érkezett ajánlat

- Kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek

- Nem érkezett a kiíró számára megfelelő ajánlat az ellenszolgáltatás tekintetében.

Érvénytelen a pályázat, ha: 

- Azt a beadási határidő után nyújtották be

- Az ajánlat tartalma nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek.

A pályázati eljárással kapcsolatban tájékoztatást ad: Magyar Lajos logisztikai csoportvezető 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14. III. emelet 316., Telefon: 52-513-580

 

Letölthető anyagok:

A pályázati felhívás (.pdf formátum)
Felolvasó lap (.pdf formátum)
Szerződéses feltételek (.pdf formátum)